Trung trung khu luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE nhằm cung cấp cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Pt đốt cháy este


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình chất hóa học đốt cháy este

Este no, đơn chức mạch hở

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O­2 → nCO2 + nH2O

Tổng quát:

CnH2n + 2 - 2k - 2xO2x + (3n +1–k –3x)/2 O2 → nCO2 + (n +1–k –x)H2O

Nhận xét: với este no, 1-1 chức mạch hở thì

- nCO2 = nH2O

- neste = 1,5nCO2 – nO2

→ số nguyên tử C: n = nCO2/(1,5nCO2 – nO2)

→ Trường hợp đốt cháy một các thành phần hỗn hợp nhiều este thuộc thuộc dãy đồng đẳng thì ta cũng tóm lại tương từ bỏ như trên.

nhỗn hợp= 1,5nCO2- nO2

ntb = nCO2/(1,5nCO2 – nO2)

ntb = tổng nC/nhh = (n1X1 + n2X2 +…+nzXz)/nhh

trong đó: nmin tb max

- Theo ĐLBT yếu tắc oxi:

2neste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1.Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc) cùng 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.

Hướng dẫn

Ta bao gồm : nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol) cùng nH2O= 5,4/18 = 0,3 (mol)

bởi khi đốt cháy X chiếm được nH2O = nCO2nên X là este no, đối kháng chức, mạch hở

Gọi phương pháp của este, no 1-1 chức mạch hở CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O­2 → nCO2 + nH2O

14n + 32 n

7,4 0,3

→ n = 3

Công thức phân tử của X: C3H6O2

2. Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 este đồng phân buộc phải dùng 27,44 lít khí O2 thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O.

Xác định công thức kết cấu của từng este.

Hướng dẫn

nCO2 = 1,05 mol = nH2O→hỗn thích hợp X tất cả 2 este no, 1-1 chức mạch hở.

nO2 = 1,225 mol

theo ĐLBT nhân tố O:

2neste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→neste = (1,05.2 + 1,05 – 1,225.2)/2 = 0,35 mol

→n = nCO2/nA = 1,05/0,35 = 3

CTPT X C3H6O2 tất cả 2 đồng phân este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3

3. Đốt cháy trọn vẹn 0,06 mol hỗn hợp X gồm tía triglixerit buộc phải vừa đầy đủ 4,77 mol O2, chiếm được 3,14 mol H2O với ag CO2. Kiếm tìm a?

Hướng dẫn

Theo ĐLBT yếu tắc O:

6neste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

0,06.6 + 4,77.2 = 2nCO2 + 3,14

→nCO2 = 3,38 mol

→ mCO2 = 3,38.44 = 148,72g

4. Đốt cháy trọn vẹn 13,728 gam một triglixerit X phải vừa đầy đủ 27,776 lít O2 (đktc) nhận được số mol CO2 cùng số mol H2O hơn kém nhau 0,064 mol. Khẳng định CTPT X

Hướng dẫn

Gọi x, y là số mol CO2 cùng H2O

→x – y = 0,064 (1)

Theo ĐLBTKL:

44x + 18y = 13,728 + 27,776/22,4.32 (2)

Giải hệ (1) cùng (2)→x = 0,88 mol với y = 0,816 mol

Theo ĐLBT nguyên tố O:

6nA + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→nA = 0,016 mol

Số C = 0,88/0,016 = 55

Số H = 0,816.2/0,016 = 102

CTPT của X là C55H102O6

5. Đốt cháy trọn vẹn mg triglixerit X buộc phải vừa đủ 3,26 mol O2 nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6g H2O. Mang khác, thủy phân hoàn toàn mg X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa ag muối. Quý giá a là

A. 36,72.

B. 31,92.

C. 35,60.

D. 40,40.

Xem thêm: Tiểu Sử Phương Anh - Phương Anh (Ca Sĩ Sinh Năm 1993)

Hướng dẫn

nH2O = 2,2 mol

Theo ĐLBT yếu tắc O:

nX = (2,28.2 + 2,2.1 – 3,26.2)/6 = 0,04 mol

mX = mC + mH + mO = 2,28.12 + 2,2.2 + 6.0,04.16 = 35,6g

nNaOH = 3nX = 0,04.3 = 0,12 mol

nglixerol = nX = 0,04 mol

Theo ĐLBTKL:

a = 35,6 + 0,12.40 – 0,04.92 = 36,72g

Đáp án: A

6. Tất cả hổn hợp X có vinyl axetat, etilen diaxetat, axit acrylic và axit oxalic. Đốt cháy mg X đề nghị vừa đầy đủ 9,184 lit O2 (đktc) chiếm được 8,96 lit CO2 (đktc) cùng 5,4g nước.Mặc khác nhằm phản ứng hết các chất vào X buộc phải vừa đầy đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Quý hiếm của V là

A. 100.

B. 120.

C. 140.

D. 160.

Hướng dẫn

Theo ĐLBT yếu tố O:

2nCOOH + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→(0,4.2 + 0,3.1 – 0,41.2)/2

→nCOOH = 0,14 mol = nNaOH

→V = 0,14/1 = 0,14 lit

Đáp án: C

Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC