Chu vi hình bình hành được tính bởi tổng độ dài các đường phủ quanh hình, cũng chính là đường bảo phủ toàn cỗ diện tích, bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Bạn đang xem: Quy tắc hình bình hành: lý thuyết và các dạng bài tập điển hình

Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh. Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha với b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

Ví dụ: cho 1 hình bình hành ABCD gồm hai cạnh a và b theo thứ tự là 5 centimet và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

b. Công thức tính diện tích hình bình hành

- diện tích s hình bình hành được đo bằng độ mập của bề mặt hình, là phần khía cạnh phẳng ta có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- diện tích hình bình hành được xem theo phương pháp bằng tích của cạnh đáy nhân cùng với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

S là diện tích hình bình hành.a là cạnh lòng của hình bình hành.h là chiều cao, nối trường đoản cú đỉnh tới lòng của một hình bình hành.

Ví dụ: Có một hình bình hành bao gồm chiều nhiều năm cạnh lòng CD = 8cm và chiều cao nối trường đoản cú đỉnh A xuống cạnh CD lâu năm 5cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Theo phương pháp tính diện tích hình bình hành, ta vận dụng vào nhằm tính diện tích s hình bình hành như sau:

Có chiều nhiều năm cạnh đáy CD (a) bằng 8 centimet và chiều cao nối từ bỏ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 5 cm. Suy ra ta có cách tính diện tích hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

*
phép tắc hình bình hành là gì? công thức và ứng dụng" width="504">Hình bình hành

Sau đây, mời bạn đọc cùng cùng với Top lời giải tìm hiểu cụ thể hơn về hình bình hành.

1. Tư tưởng hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác mà tất cả 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau hoặc 1 cặp cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau. Trong hình bình hành gồm 2 góc đối bởi nhau; 2 đường chéo cánh sẽ cắt nhau trên trung điểm của hình. Dễ dàng nhớ hơn hoàn toàn có thể hiểu hình bình hành là một trường hợp đặc biệt quan trọng của hình thang.

2. Tính chất của hình bình hành

Những đặc điểm đặc trưng của hình bình hành:

- các cạnh đối của hình bình hành luôn luôn song tuy vậy và bằng nhau, các cạnh sát không trên thành góc vuông.

- Các góc đối của hình bình hành bởi nhau.

- Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

***Lưu ý: Hình bình hành là là một trong trường hợp quan trọng của hình thang.

3. Lốt hiệu nhận biết hình bình hành

Trong quá trình tò mò công thức tính diện tích s hình bình hành, các bạn cũng yêu cầu ghi nhớ đầy đủ dấu hiệu nhận biết của hình bình hành như sau:

- Trong hình học tập tứ giác nhưng mà có những cạnh đối song song được hotline là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác nhưng có các cạnh đối đều nhau được gọi là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà tất cả hai cạnh đối tuy vậy song và đều bằng nhau được call là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà lại có các góc đối đều bằng nhau được gọi là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà gồm hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm mỗi đường được gọi là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà bao gồm hai cạnh đáy đều bằng nhau được hotline là hình bình hành.

4. Phương pháp tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bằng tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng đó là đường phủ bọc toàn bộ diện tích, bằng gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Nói phương pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh. Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha cùng b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

5. Cách tính diện tích s hình bình hành

- Diện tích hình bình hành được đo bằng độ béo của mặt phẳng hình, là phần khía cạnh phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- Diện tích hình bình hành được tính theo công thức bằng tích của cạnh đáy nhân cùng với chiều cao.

SABCD = a.h

- Trong đó:

S là diện tích hình bình hành.a là cạnh lòng của hình bình hành.h là chiều cao, nối từ đỉnh tới lòng của một hình bình hành.

6. Bài xích tập vận dụng tính chu vi và ăn mặc tích của hình bình hành

Bài tập 1:

Cho hình bình hành ABCD có độ cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều nhiều năm CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh đất hình bình hành có cạnh lòng là 47m, mở rộng mảnh đất bằng cách tăng những cạnh lòng của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành bắt đầu có diện tích s hơn diện tích s mảnh đất lúc đầu là 189m2. Hãy tính diện tích s mảnh khu đất ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s tăng thêm chính là diện tích hình bình hành tất cả cạnh đáy 7m và chiều cao là chiều cao của mảnh đất nền hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành thuở đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập 3:

Cho hình bình hành bao gồm chu vi là 480cm, bao gồm độ nhiều năm cạnh lòng gấp 5 lần cạnh kia và gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích s hình bình hành

Bài giải:

- Ta tất cả nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

- nếu như như coi cạnh kia là một trong những phần thì cạnh đáy chính là 5 phần như vậy.

Tính được độ cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập 4:

Cho hình bình hành bao gồm chu vi là 364cm và độ lâu năm cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần chiều cao. Hãy tính diện tích s hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh lòng gấp 6 lần cạnh kia bắt buộc nửa chu vi đang gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh đáy hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập 5:

Một hình bình hành bao gồm cạnh lòng là 71cm. Fan ta thu hẹp hình bình hành đó bằng phương pháp giảm các cạnh lòng của hình bình hành đi 19 centimet được hình bình hành mới gồm diện tích nhỏ tuổi hơn diện tích s hình bình hành lúc đầu là 665cm2. Tính diện tích s hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s giảm đi chính là diện tích hình bình hành bao gồm cạnh lòng là 19m và chiều cao là độ cao mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành kia là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

7. Các dạng toán điển hình nổi bật về hình bình hành

Dạng 1: Vận dụng đặc thù hình bình hành để chứng tỏ tính hóa học hình học

Phương pháp:

- Sử dụng đặc điểm hình bình hành:

Trong hình bình hành:

- Các cạnh đối bằng nhau

- Các góc đối bởi nhau

- Hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Dạng 2: vận dụng dấu hiệu nhận thấy hình bình hành để chứng tỏ một tứ giác là hình bình hành

Phương pháp:

- Sử dụng tín hiệu nhận biết:

- Tứ giác có các cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành

- Tứ giác có các cạnh đối cân nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song và cân nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có những góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hcd, Một Số Nét Chính Về

- Tứ giác tất cả hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi mặt đường là hình bình hành.