Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bởi tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân cùng với chiều cao.

Bạn đang xem: S lăng trụ

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bởi tổng các diện tích xung quanh và mặc tích nhì đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao

V = S. H

S: diện tích đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo do hai mặt đáy song tuy nhiên và vỏ khía cạnh bên.Bảng tính thực hiện phép tính trong hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có các mặt mặt vuông góc với khía cạnh đáy.Lăng kính đầy đủ là lăng kính mà mặt đáy của nó có những cạnh dài bằng nhau.

Xem thêm: Đặt Câu Hỏi Đáp Toán Lớp 8, Tính S(N) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/N Bằng C / C++

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích đáyAxq – diện tích xung quanhh – mặt đường caoa – các cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy chỉ dẫn 3 giá bán trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích lòng Ad=
diện tích bao phủ Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và ăn mặc tích hình chóp
*

Thể tích và ăn mặc tích hình cầu
*

Thể tích và ăn diện tích hình nón
*

Thể tích và mặc tích hình trụ tròn
*

Thể tích và ăn diện tích hình hộp chữ nhật
Thể tích và ăn mặc tích khối lập phương
Diện tích với chu viLũy thừa cùng khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và ăn diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng và nhiên liệuChuyển đổi đơn vị chức năng đo
Chủ đề new nhất


© 2022 firmitebg.com - Phép Tính Online
Máy tính online tiến hành các phép tính đơn giản và dễ dàng đến nâng cao, đổi khác đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, hàm vị giác...