*Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp

• Đọc, viết, so sánh các số gồm 3 chữ số • Cộng, trừ các số tất cả 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng những số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có cha chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng phân chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số có hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm một trong những phần bằng nhau của một vài • rèn luyện trang 26 • phân tách số tất cả hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép chia hết và phép chia tất cả dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một số trong những lần • rèn luyện trang 38 • tra cứu số phân tách • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • luyện tập trang 46 • thực hành thực tế đo độ dài • thực hành thực tế đo độ nhiều năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • việc giải bằng hai phép tính • bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có tía chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 56 • đối chiếu số khủng gấp mấy lần số bé nhỏ • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • đối chiếu số bé bỏng bằng một trong những phần mấy số khủng • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng phân tách 9 • luyện tập trang 69 • phân tách số gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số • chia số tất cả hai chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có ba chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • chia số có bố chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • reviews bảng nhân • giới thiệu bảng chia • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm cho quen với biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số cho 10 000


• các số gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số tất cả bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • chia số bao gồm bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số gồm bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có bốn chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm cho quen cùng với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền vn • rèn luyện trang 132 • có tác dụng quen với những thống kê số liệu • có tác dụng quen với thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số mang đến 100 000


• các số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền vn • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số tất cả năm chữ số cho số tất cả một chữ số • chia số tất cả năm chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • rèn luyện trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số mang lại 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Phí Đại Học Y Dược Cần Thơ Năm 2021

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: những số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm