Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo biên soạn và thi công .Sách gồm bảy chương đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …
Bạn đang xem: Sách hóa 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Thành phần nguyên tửBài 2. Phân tử nhân nguyên tử, thành phần hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: thành phần nguyên tửBài 4. Kết cấu vỏ nguyên tửBài 5. Thông số kỹ thuật electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tửĐề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – hóa học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 8. Sự chuyển đổi tuần hoàn mong hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa họcBài 9. Sự chuyển đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần trả sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử với tính chất của các nguyên tố hóa họcĐề chất vấn 15 phút – Chương 2 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Links ion – tinh thể ionBài 13. Link cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị với số oxi hóaBài 16. Luyện tập: link hóa họcĐề chất vấn 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Bội phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: làm phản ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: phản bội ứng oxi hóa – khửĐề soát sổ 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Bao quát về team halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24. Qua loa về thích hợp chất bao gồm oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: nhóm halogenBài 27. Bài thực hành số 2: tính chất hóa học của khí clo cùng hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: tính chất của Brom và IotĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 5 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu giữ huỳnhBài 31. Bài thực hành số 4: đặc thù của oxi, giữ huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – sulfur đioxit – lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối sunfatBài 34. Luyện tập oxi với lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành thực tế số 5: đặc điểm các hợp hóa học của lưu giữ huỳnhĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Vận tốc phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: tốc độ phản ứng hóa họcBài 38. Thăng bằng hóa họcBài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa họcĐề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – chất hóa học 10
*

*

*

*

*

Mê download Sách là tủ sách sách online chất nhận được người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Shop chúng tôi có tương đối nhiều sách thuộc nhiều thể nhiều loại với những định hình Ebook phổ biến cho điện thoại và vật dụng tính. Chúng ta đọc có thể xem online hoặc tải về về máy nhằm tiện theo dõi.
Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Tức Thời (Chuyển Động Nhanh Dần Đều), Cách Để Tính Vận Tốc Tức Thời

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi tin tức và hình ảnh trên website đều được sưu tầm trên Internet. Chúng tôi không cài hay chịu đựng trách nhiệm bất kỳ thông tin làm sao trên website này. Nếu làm tác động đến cá nhân hay tổ chức nào, lúc được yêu cầu, shop chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.