Axit nitric có tính oxi hóa mạnh, hoàn toàn có thể oxi hóa được đa số các kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó kim loại bị oxi hóa đến cả oxi hóa tối đa và chế tạo ra muối nitrat.

Xem đoạn clip hướng dẫn chi tiết


a. Kim loại chức năng với HNO3 đặc

Khi các kim loại chức năng với hỗn hợp HNO3 sệt thì sản phẩm khử tạo ra thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc)