*
mua xuống (3)
Hiệu điện nuốm giữa hai điểm B, Dkhông đổi khi mở và đóng khoá K, vôn kế theo lần lượt chỉ hai cực hiếm U1 với U2.

Bạn đang xem: Số chỉ của ampe kế

*
biết rằng R2 = 4R1 với vôn kế gồm điện trở hết sức lớn.Tính hiệu điện thay giữa nhị đầu B, D theo U1 cùng U2.Giải
*
*
Bài 2:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1 = R3 = R4 = 4W R2 = 2W , U = 6V a. Lúc nối thân A cùng D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV khôn cùng lớn. B. Lúc nối giữa A với D 1 ampe kế thìampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất bé dại Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch trong từng trường hợp.
*
*
b. Vày RA rất nhỏ Þ A º D mạch tất cả <(R1// R3)nt R2> // R4
*
*
bài xích 3
: mang lại mạch điện như hình vẽ:R1 = R2 = R3 = 6 W ; R4 = 2 W, UAB = 18 va. Nối M với B bằng một vôn kế. Tra cứu số chỉ của vôn kếb. Nối M cùng B bởi 1 am pe kế năng lượng điện trở không đáng kể. Search số chỉ của ampe kế, chiều dòng qua A.
*
*
Bài 4:
Cho mạch năng lượng điện ( hình mẫu vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 Va. Nối A, D bằng một vôn kế bao gồm điện trở khôn xiết lớn. Tra cứu chỉ sốcủa vôn kế?b. Nối A, D bởi một Ampe kế gồm điện trở không đáng kể. Kiếm tìm số chỉ của Ampe kế cùng điện trở tương tự của mạch.Giải
*
a. Vì chưng vôn kế tất cả điện trở rất cao nên cường độ loại điện qua nó coi như bởi không.Vậy ta tất cả mạch điện: R1 tiếp nối R2 // ( R3 nt R4). Suy ra R34 = R3 + R4 = 8
*
*
*
Bài 4
: mang đến 4 năng lượng điện trở R1 = 10 ôm
*
; R2 = R5 = 10 ôm; R3 = R4 = 40 ômđược mắc vào nguồn bao gồm hiệu điện ráng U = 60 V và mắc như hình mẫu vẽ . Ampe kế có điện trở lí tưởng bằng 0 a. Tính số chỉ của ampe kế .b. Rứa ampe kế bởi vôn kế thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ?c. Biến hóa vôn kế bởi một điện trởR6. Biết cường độ cái điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính quý hiếm điện trở của R6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
TH1: cái điện đi từ bỏ M mang đến N U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 – U­v = 4 – 2 = 2V U3 = U – U4 = 12 – 2 = 10 V I34 = U3 / R3 = 10/6 =5/3 AR4 =U4 / I34 = 2/5/3= 1,2 TH2: Dũng điện đi từ N cho M U2 = I12.

Xem thêm: Cây Thân Gỗ Trồng Trong Nhà Không Cần Ánh Sáng Mới Nhất 2022

R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 + U­v = 4 + 2 = 6V U3 = U – U4 = 12 – 6 = 6 V I34 = U3 / R3 = 6/6 =1 A R4 =U4 / I34 = 6/1= 6