toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguyên tử magie (số hiệu nguyên tử là 12, số khối là 24) có

A. 12 proton, 12 nơtron, 12 electron.

Bạn đang xem: Số hiệu nguyên tử mg

B. 24 proton, 12 nơtron, 12 electron.

C. 12 proton, 12 nơtron, 24 electron.

D. 12 proton, 24 natron, 24 electron.


*


Nguyên tử yếu tố X gồm 12 proton và 12 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là

A. X 12 24

B. X 12 12

C. X 24 24

D. X 24 12


Cho nguyên tử yếu tắc X có 12 proton và 12 nơtron. Kí hiệu nguyên tử đúng của X là?

A. X 24 12

B.  X 12 24  

C.  X 24 24  

D.  X 12 12


Một nguyên tử bao gồm 12 proton và 12 nơtron trong phân tử nhân. Điện tích của ion chế tạo thành lúc nguyên tử này bị mất 2 electron là


Câu 2: Tổng hạt proton, nơtron cùng electron trong nguyên tử của yếu tố R là 40.

a) xác định số hiệu nguyên tử và số khối của R? Biết vào nguyên tử R số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 12.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của yếu tố đó. Biểu diễn sự phân bố các electron trên các obitan của R?


Nguyên tố tất cả số khối là 167 và số hiệu nguyên tử là 68. Nguyên tử của nguyên tố này có

A. 55 proton, 56 electron, 55 nơtron.

B. 68 proton, 68 electron, 99 nơtron.

C. 68 proton , 99 electron, 68 nơtron.

D. 99 proton, 68 electron, 68 nơtron.


Câu 10: Số phân tử proton gồm trong 0,125 mol nguyên tử là

Câu 11: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Số hạt proton của X là

A. 10. B. 12. C. 20. D. 24.

Câu 12: Nguyên tử X bao gồm 6 electron. Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là

A. -6. B. 6+. C. 6. D. 0

Câu 13: hàng thứ trường đoản cú mức tích điện nào tiếp sau đây không đúng?

A. 2p B. 3s C. 3p D. 3p

Câu 14: Nguyên tử X và Y có điểm lưu ý sau:

- X có 2 lớp electron, tất cả 4 electron nghỉ ngơi phân mức năng lượng cao nhất.

- Y có 3 lớp electron, có 2 electron ở phần ngoài cùng.

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. X cùng Y rất nhiều là kim loại. B. X và Y rất nhiều là phi kim.

C. X là kim loại, Y là phi kim. D. X là phi kim, Y là kim loại.

Câu 15: Nguyên tử X gồm 4 lớp electron. Số electron về tối đa hoàn toàn có thể có nghỉ ngơi lớp máy N của X là

A. 6. B. 8. C. 18. D. 32.

Câu 16: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 46 và tất cả số khối bằng 31. Tổng thể hạt sở hữu điện của nguyên tử X là

A. 14. B. 15. C. 28. D. 30.

Câu 17: trong tự nhiên, nitơ có hai đồng vị bền: 14N, 15N và oxi có tía đồng vị bền: 16O, 17O, 18O. Số nhiều loại phân tử N2O tối đa hoàn toàn có thể được làm cho từ những đồng vị trên là

A. 6. B. 9. C. 12. D.

Xem thêm: 40000+ Cảnh Đẹp & Ảnh Thiên Nhiên Miễn Phí, 111+ Hình Ảnh Thiên Nhiên Đẹp Sống Động Nhất

18.

Câu 18: Mg có 2 đồng vị là X với Y. Đồng vị X gồm số khối là 24. Nguyên tử khối vừa phải của Mg là 24,4. Tỉ trọng số nguyên tử giữa X với Y là 3/2. Số khối của đồng vị Y là