Liên kết cộng hóa trị là links được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay nhiều cặp electron dùng chung, liên kết cộng hóa trị gồm 2 loại là tất cả cực hoặc ko cực.Bạn sẽ xem: Số link hóa trị

Vậy liên kết cộng hóa trị có cực cùng không cực khác nhau thế nào? chúng được hình thành trong phân tử đối chọi chất cùng hợp chất như thế nào? Và làm sao để phân loại links hóa học tập theo độ âm điện, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài này.

Bạn đang xem: Số liên kết hóa trị

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

Bạn sẽ xem: links cộng hóa trị là gì, links cộng hóa trị có cực với không rất – hóa 10 bài bác 13

1. Links cộng hóa trị sinh ra giữa các nguyên tử tương tự nhau

* Sự hình thành 1-1 chất.

a) Sự xuất hiện phân tử Hidro (H2).

– Hidro (H): 1s1 với Heli (He): 1s2

– Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, nhì nguyên tử H liên kết với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron sản xuất thành một cặp electron thông thường trong phân tử H2. Như vậy trong phân tử H2, từng phân tử tất cả 2 electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hãn hữu heli:

 

– mỗi chấm mặt kí hiệu nguyên tố trình diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

– cam kết hiệu H:H là phương pháp electron; H-H là phương pháp cấu tạo.

– giữa 2 nguyên tử Hidro có 1 cặp electron liên kết bộc lộ bằng (-) kia là link đơn.

b) Sự sinh ra phân tử Nito (N2).

– Nito (N): 1s22s22p3 với Neon (Ne): 1s22s22p6

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp ngoài cùng. Trong phân tử nitơ N2, nhằm đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, mỗi nguyên tử nitơ cần góp phổ biến 3 electron.

– cam kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là cách làm cấu tạo.

– Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu thị bằng 3 gạch men (≡), đó là liên kết ba, link 3 bền hơn link đôi.

c) link cộng hóa trị là gì?

– link cộng hóa trị là links được tạo cho giữa nhì nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

– mỗi cặp electron chung tạo cho 1 link cộng hoá trị, bắt buộc ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

* link cộng hóa trị ko phân cực:

– Là liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 yếu tắc (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), vì vậy liên kết trong số phân tử kia không phân cực. Đó là links cộng hoá trị ko phân cực.


*

2. Liên kết cộng hóa trị ra đời giữa các nguyên tử khác nhau

* Sự có mặt hợp chất

a) Sự hình thành phân tử hidro clorua HCl

– từng nguyên tử H và Cl góp 1 electron tạo thành 1 cặp electron thông thường để sản xuất thành 1 liên kết cộng hoá trị.

– Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron links bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

 

– Công thức cấu tạo H-Cl; công thức electron H:Cl

* liên kết cộng hóa trị có phân cực:

– Là links cộng hóa trị trong các số đó cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

– Trong công thức electron của phân tử có cực, bạn ta để cặp electron tầm thường lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện phệ hơn.

b) Sự sinh ra phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

– Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

– Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi có 6 electron ở phần ngoài cùng.

– trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp tầm thường với từng nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp phổ biến với nguyên tử C hai electron tạo nên 2 liên kết đôi.

 

– Ta có O::C::O là phương pháp electron ; O=C=O là bí quyết cấu tạo.

– Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều sở hữu 8 electron ở phần ngoài cùng, đạt cấu hình bền chắc của khí hiếm.

– Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron thông thường lệch về phía Oxi. Link giữa hai nguyên tử oxi với cacbon là phân cực, nhưng mà phân tử CO2 có kết cấu thẳng cần 2 liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau, tác dụng là phân tử CO2 không biến thành phân cực.

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị

– những chất cơ mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu giữ huỳnh, iot,… có thể là chất lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,…

– các chất có cực như ancol etylic, đường,… tan những trong dung môi có cực như nước. đa phần các hóa học không rất như iot, các chất hữu cơ không rất tan vào dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,…

– Nói chung, những chất chỉ có links cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở đa số trạng thái.

II. Độ âm điện và link hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cùng hóa trị có cực, link cộng hóa trị không rất và liên kết ion

– trong phân tử, nếu cặp electron bình thường ở thân 2 nguyên tử ta có liên kết cộng hoá trị ko cực.

– giả dụ cặp electron phổ biến lệch về 1 phía của nguyên tử (có quý hiếm độ âm điện béo hơn) thì đó là links cộng hoá trị tất cả cực.

– nếu cặp electron bình thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu liên kết ion. Như vậy, liên kết ion hoàn toàn có thể coi là trường hợp riêng của links cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học

– Để reviews loại liên kết trong phân tử vừa lòng chất, fan ta hoàn toàn có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Bí quyết phân nhiều loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau – Linh như sau:

 từ 0 mang lại
 Hiệu độ âm điện Liên kết

– trong NaCl ta bao gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 liên kết giữa Na cùng Cl là links ion.

– vào phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ liên kết giữa H và Cl là liên kết cộng hoá trị bao gồm cực.

– trong phân tử H2 ta gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ link giữa H cùng H là link cộng hoá trị không cực.

III. Bài tập áp dụng liên kết cộng hóa trị

* bài xích 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng duy nhất về links cộng hóa trị. Links cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim cùng với nhau.

B. Trong đó cặp electron phổ biến bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng bình thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron chung.

° giải mã bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

– Đáp án đúng: D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

* bài 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực được chế tạo thành giữa 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được khiến cho từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử khủng thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị gồm cực được sản xuất thành thân 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Năng lực hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. Kĩ năng tham gia bội nghịch ứng to gan lớn mật hay yếu hèn của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài 3 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

* bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế nào là liên kết ion, link cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị tất cả cực, liên kết cộng hóa trị tất cả cực. Mang đến thí dụ minh họa.

° Lời giải bài 4 trang 64 SGK Hóa 10:

– link ion là link được hình thành bởi lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl– → KCl.

– links cộng hóa trị không cực là liên kết được làm cho giữa hai nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

– link cộng hóa trị trong các số đó cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được điện thoại tư vấn là link cộng hóa trị gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl tốt H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy có loại links nào trong những chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy quý hiếm độ âm điện của các nguyên tố sinh hoạt bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài 5 trang 64 SGK Hóa 10:

– Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Links ion

 AlCl3: 1,55. Link cộng hóa trị có cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị có cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron và công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

° Lời giải bài 6 trang 64 SGK Hóa 10:

– Công thức electron và công thức kết cấu các phân tử sau:

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là đông đảo nguyên tố có số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, Z cùng X.

 

° Lời giải bài 7 trang 64 SGK Hóa 10:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F tất cả độ âm điện là 3,98.

 19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K bao gồm độ âm năng lượng điện là 0,82.

 8Z: 1s22s22p4 Đây là O tất cả độ âm năng lượng điện là 3,44.

b) Cặp X cùng A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có liên kết ion.

– Cặp A cùng Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có links ion.

Xem thêm: Đạo Hàm Là Gì? Bảng Đạo Hàm Của Các Hàm Số Sơ Cấp Cơ Bản Thường Gặp

Hy vọng với bài viết về liên kết cộng hóa trị, link cộng hóa trị tất cả cực với không cực làm việc trên hữu ích cho các em. đầy đủ góp ý cùng thắc mắc những em vui vẻ để lại comment dưới bài viết để giỏi Học Hoi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.