Xem giải thuật sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập hợp - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường
Xem giải thuật sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập thích hợp
Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập phù hợp
lý thuyết số bộ phận của một tập hợp, tập hợp bé

Một tập hơp rất có thể có 1 phần tử,có phần lớn tử, có vô số

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Những tập thích hợp sau gồm bao nhiêu thành phần ?D = 0, E = bút, thước,

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Search số thoải mái và tự nhiên x nhưng mà x + 5 = 2.

Bạn đang xem: Số phần tử của một tập hợp tập hợp con

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho cha tập hợp:

Xem giải thuật


bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Từng tập thích hợp sau gồm bao nhiêu thành phần ? a) Tập đúng theo A những số thoải mái và tự nhiên x mà

Xem giải thuật


bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tập hợp sau và cho thấy thêm mỗi tập hợp bao gồm bao nhiêu phần tử ? a) Tập thích hợp A các số thoải mái và tự nhiên không vượt vượt 20.

Xem giải mã


bài xích 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. đến A = 0. Có thể nói rằng rằng A là tập thích hợp rỗng hay là không ?

Xem lời giải


bài xích 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập đúng theo A những số tự nhiên nhỏ dại hơn 10, tập hòa hợp B những số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để trình bày quan hệ thân hai tập vừa lòng trên.

Xem thêm: Top 15 Bài Kể Về Một Người Lao Động Trí Óc Mà Em Biết Lớp 3, Please Wait

Xem giải mã


Bài trăng tròn trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài đôi mươi trang 13 SGK Toán 6 tập 1. đến tập phù hợp A = 15; 24. Điền kí hiệu

Xem giải mã


bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập thích hợp A = 8; 9; 10;...; 20 có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem giải mã


bài xích 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8

Xem giải thuật


bài bác 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp C = 8; 10; 12;...;30 có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem lời giải


bài xích 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến A là tập hợp các số trường đoản cú nhiên bé dại hơn 10,

Xem giải mã


bài bác 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. đến bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.