Viết các phân số dương bé dại hơn hoặc bằng 1 mà bao gồm mẫu là 7. Sắp xếp những phân số đó

theo lắp thêm tự tăng dần.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 3: so sánh phân số

Bài 6.8

Viết những phân số dương tất cả mẫu là 7 làm thế nào để cho các phân số này lớn hơn 1 và nhỏ dại hơn 2. Sắp

xếp bọn chúng theo máy tự sút dần.

Bài 6.9

a) Phần sơn màu trong mỗi hình vẽ sau đây chiếm mấy phần của diện tích hình vuông?

*

b) thu xếp các hình vuông vắn theo lắp thêm tự tăng cao của diện tích phần đánh màu nghỉ ngơi mỗi hình.

Bài 6.10

Tìm số nguyên dương x sao cho:

Bài 6.11

Tìm số nguyên dương y sao cho:

Bài 6.12

Tìm phân số phệ nhất thỏa mãn nhu cầu điều kiện nhỏ dại hơn 1 và gồm tử và mẫu mã là những số bao gồm một chữ

số.

Bài 6.13

Viết tất cả các phân số dương nhỏ hơn 1 cơ mà tổng của tử và chủng loại của mỗi phân số bởi 11.

Sắp xếp các phân số này theo đồ vật tự tăng dần.

Bài 6.14

Viết tất cả các phân số bởi -35/28 mà mẫu của chúng lớn hơn 1 và nhỏ dại hơn 19.

Bài 6.15

a) sắp xếp những phân số 50% , 1/3 , 13/30 theo đồ vật tự tăng dần.

b) sắp xếp các phân số 1/-2 , -1/3 , -13/30 theo thiết bị tự tăng dần.

c) Biết 2/3 d/c.

Bài 6.26

Cho a, b, c , d là những số nguyên (b> 0, d>0 ) .

Chứng minh giả dụ a/bĐÁP SỐ:

Bài 6. 1

Bài 6. 2

Bài 6. 3

HD: Quy đồng mẫu những phân số rồi sắp đến xếp.

Đs:

Bài 6. 4

Bài 6. 5

Bài 6. 6

*

Bài 6. 7

Các phân số này phải tất cả tử là các số nguyên dương nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 7. Đó là:

*

Bài 6. 8

Các phân số yêu cầu tìm tất cả dạng x/7 ( x ∈ Z , x > 0) sao cho:

7/7 21  $latex y^2 $ -3/4.

d) ba phần tư 39/-37 c) -3/4 > -3/7 d) -2/-3 > -2/-5

Nhận xét :

– Trong nhị phân số tất cả cùng tử dương, phân số nào tất cả mẫu lớn hơn thì phân số đó bé dại hơn.

Xem thêm: Chuyên Đề Cách Tính Trọng Tâm Tam Giác, Cách Xác Định Trọng Tâm Tam Giác Từ A

– Trong nhị phân số tất cả cùng tử âm, phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó mập hơn.

Bài 6. 17

a) 4/5 > 3/7 b) 11/15 21/23 b) 311/256 > 199/203 c) -15/-17 > 16/-19 d) 19/26 10/76 . Suy ra : 47 39/47 211/211 > 21/31 > 2/3