Bài học này trình diễn nội dung: Axit nitric cùng muối nitrat . Dựa vào cấu trúc SGK chất hóa học lớp 9, firmitebg.com sẽ tóm tắt lại hệ thống triết lý và giải đáp giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây đang là tài liệu có lợi giúp những em học tập tập giỏi hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

AXIT NITRIC

I. Cấu tạo phân tử và tính chất vật lí

*

Axit nitric là hóa học lỏng không màu, rã vô hạn vào nước.

Bạn đang xem: Soạn bài axit nitric và muối nitrat

II. đặc thù hoá học

1. Tính axit

HNO3 → H+ + NO3-

Làm quỳ tím hoá đỏTác dụng cùng với bazơ. VD: HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2OTác dụng cùng với oxit bazơ. VD: 2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2OTác dụng cùng với muối. VD: 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

2. Tính oxi hoá

Tác dụng với kim loạiHNO3 công dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt) oxi hoá sắt kẽm kim loại đến mức cao nhất, không giải phóng hiđro.

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2+ 2H2O

Cu + 4H+ + 2NO3- →Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

Kim loại tác dụng với HNO3 quánh nóng thì luôn luôn giải phóng NO2Nếu HNO3 loãng thì tạo ra thành N2, NO, N2O, NH4NO3.HNO3 quánh nguội thụ động với nhôm, sắt, crôm.Tác dụng với phi kim:HNO3 đặc hoàn toàn có thể oxi hóa được S, P, C ... Trong điều kiện đun nóng. Ví dụ:

*

Tác dụng với đúng theo chất

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

III. Ứng dụng

Phần béo axit nitric sản suất được dùng làm điều chế phân đạm. Dường như còn được sử dụng sản xuất thuốc nổ.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lý 10 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Vật Lý 10 (Cơ Bản)

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

*

2. Vào công nghiệp

Axit nitric được chế tạo qua tía giai đoạn

Oxi hoá NH3

*

Oxi hoá NO:NO + O2 → 2NO2Hợp nước sản xuất thành HNO3 : 4NO2 +O2 + 2H2O → HNO3

MUỐI NITRAT

I. Tính chất của muối hạt nitrat

1. Tính chất vật lí

Tất cả những muối nitrat phần lớn là hóa học rắn, dễ dàng tan trong nước với là năng lượng điện li mạnh.

2. Phản bội ứng nhiệt độ phân

*

*

II. Ứng dụng

Các muối nitrat chủ yếu được áp dụng làm phân bón ngoài ra nó còn được làm thuốc nổ.