Soạn Văn 8 (cực ngắn) giúp các em học sinh chấm dứt tốt công việc soạn bài về nhà, phát âm sâu bài học kinh nghiệm hơn và từ đó thêm mếm mộ môn học ngữ văn này hơn.

Mục lục biên soạn Văn 8 (cực ngắn)

Soạn văn 8 Tập 1

Bài 1Soạn bài: Tôi tới trường (trang 9 sgk Ngữ văn 8 Tập 1)Soạn bài: cấp độ khái quát của nghĩa trường đoản cú ngữ (trang 11 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Tính thống độc nhất về chủ thể của văn phiên bản (trang 13 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 2Soạn bài: trong tâm địa mẹ (trang trăng tròn sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Trường từ vựng ( trang 23 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: bố cục của văn phiên bản (trang 27 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 3Soạn bài: Tức nước vỡ lẽ bờ (trang 32 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: chế tạo đoạn văn trong văn bản (trang 37 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Viết bài bác tập làm văn tiên phong hàng đầu (trang 40 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 4Soạn bài: Lão Hạc (48 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: trường đoản cú tượng hình, trường đoản cú tượng thanh (trang 49 ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Liên kết những đoạn văn trong văn bản (trang 53 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 5Soạn bài: trường đoản cú ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (trang 58 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: nắm tắt văn phiên bản tự sự (trang 60 Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: rèn luyện tóm tắt văn phiên bản tự sự (trang 61 Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Trả bài tập có tác dụng văn hàng đầu ( trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 6Soạn bài: Cô nhỏ bé bán diêm (trang 68 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Trợ từ, thán trường đoản cú ( trang 70 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: mô tả và biểu cảm trong văn phiên bản tự sự (trang 74 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 7Soạn bài: Đánh nhau cùng với cối xay gió (trang 79 Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Tình thái trường đoản cú (trang 81 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: rèn luyện viết đoạn văn trường đoản cú sự kết hợp với diễn tả và biểu cảm (trang 84 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 8Soạn bài: cái lá cuối cùng (trang 90 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: chương trình địa phương (phần giờ việt) (trang 91 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Lập dàn ý cho bài bác văn tự sự phối kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 95 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 9Soạn bài: nhì cây phong (trang 100 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Nói thừa (trang 102 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 (trang 103 Ngữ văn 8 tập 1)Bài 10Soạn bài: Ôn tập truyện kí vn (trang 104 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: tin tức về ngày trái khu đất năm 2000 (trang 107 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Nói giảm nói tránh (trang 108 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Luyện nói: nói chuyện theo ngôi kể phối hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 110 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 11Soạn bài: Câu ghép (trang 113 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 2 (trang 114 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: khám phá chung về văn bạn dạng thuyết minh (trang 117 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 12Soạn bài: Ôn dịch thuốc lá (trang 121 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Câu ghép (tiếp theo) (trang 124 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: phương pháp thuyết minh (trang 128 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 13Soạn bài: bài bác toán dân sinh (trang 131 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: vệt ngoặc đối chọi và lốt hai chấm (136 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Đề văn thuyết minh và bí quyết làm bài văn thuyết minh (trang 140 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 14Soạn bài: lịch trình địa phương (phần Văn - Kì 1)Soạn bài: vệt ngoặc kép (trang 144 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Luyện nói: thuyết minh về một thứ vật dụng (trang 145 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Viết bài xích tập có tác dụng văn số 3 (trang 146 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 15Soạn bài: vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (trang 147 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Đập đá nghỉ ngơi Côn Lôn (trang 150 sgk Ngữ văn 8 tạp 1)Soạn bài: Ôn luyện về dấu câu (trang 152 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Thuyết minh về một thể loại văn học (trang 154 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Bài 16Soạn bài: muốn làm thằng cuội (trang 156 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Ôn tập và khám nghiệm phần giờ việt (trang 157 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3Bài 17Soạn bài: nhị chữ non sông (trang 162 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: có tác dụng thơ bảy chữ (trang 164 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: bình chọn tổng thích hợp cuối học kì 1

Soạn văn 8 Tập 2

Bài 18Soạn bài: ghi nhớ rừng (trang 166 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Soạn bài: Ông đồ gia dụng ( soạn văn 8)Soạn bài: Câu nghi vấn (Soạn văn 8)Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn phiên bản thuyết minh (Soạn văn 8)Bài 19Soạn bài: quê hương (Soạn văn 8)Soạn bài: Khi bé tu hú (Soạn văn 8)Soạn bài: Câu nghi ngại (tiếp theo) (Soạn văn 8)Soạn bài: Thuyết minh về một phương thức cách làm (Soạn văn 8)Bài 20Soạn bài: Tức cảnh Pắc Bó (Soạn văn 8)Soạn bài: Câu cầu khiến (Soạn văn 8)Soạn bài: Thuyết minh về một danh lam chiến hạ cảnh (Soạn văn 8)Soạn bài: Ôn tập về văn phiên bản thuyết minh (Soạn văn 8)Bài 21Soạn bài: ngắm trăng (Soạn văn 8)Soạn bài: Đi đường (Tẩu lộ) (Soạn văn 8)Soạn bài: Câu cảm thán (Soạn văn 8)Soạn bài: Câu nai lưng thuật (Soạn văn 8)Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5 (Soạn văn 8)Bài 22Soạn bài: Thiên đô chiếu (Soạn văn 8)Soạn bài: Câu lấp định (Soạn văn 8)Soạn bài: công tác địa phương (phần văn) (soạn văn 8)Bài 23Soạn bài: Hịch tướng sĩ (Soạn văn 8)Soạn bài: hành vi nói (Soạn văn 8)Soạn bài: Trả bài xích tập làm cho văn số 5 (Soạn văn 8)Bài 24Soạn bài: Nước Đại Việt taSoạn bài: hành vi nói tiếp theo (Soạn văn 8)Soạn bài: Ôn tập về luận điểm (Soạn văn 8)Bài 25Soạn bài: Bàn về phép học (Soạn văn 8)Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày vấn đề (Soạn văn 8)Soạn bài: rèn luyện xây dựng với trình bày luận điểm (Soạn văn 8)Soạn bài: Viết bài bác tập có tác dụng văn số 6 (Soạn văn 8)Bài 26Soạn bài: Thuế máu (Soạn văn 8)Soạn bài: hội thoại (Soạn văn 8)Soạn bài: tò mò yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (Soạn văn 8)Bài 27Soạn bài: Đi bộ ngao du (Soạn văn 8)Soạn bài: hội thoại (tiếp theo) (trang 92 Ngữ văn 8)Soạn bài: Luyện tập: gửi yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (Soạn văn 8)Bài 28Soạn bài: Lựa chọn cô quạnh tự từ vào câu (Soạn văn 8)Soạn bài: Trả bài xích tập làm cho văn số 6 (Soạn văn 8)Soạn bài: mày mò các nguyên tố tự sự và diễn tả trong văn nghị luận (Soạn văn 8)Bài 29Soạn bài: Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (Soạn văn 8)Soạn bài: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu (Soạn văn 8)Soạn bài: luyện tập đưa các yếu tố từ sự và miêu tả vào bài bác văn nghị luận (Soạn văn 8)Bài 30Soạn bài: chương trình địa phương (phần văn) (Soạn văn 8)Soạn bài: trị lỗi miêu tả (Soạn văn 8)Soạn bài: Viết bài bác tập làm cho văn số 7 (Soạn văn 8)Bài 31Soạn bài: Tổng kết phần văn (Soạn văn 8)Soạn bài: Ôn tập và chất vấn phần giờ việt (Soạn văn 8)Soạn bài: Văn bạn dạng tường trình (Soạn văn 8)Soạn bài: rèn luyện về văn phiên bản tường trình (Soạn văn 8)Bài 32Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần giờ đồng hồ việt (tiếp theo) (Soạn văn 8)Soạn bài: Trả bài bác tập làm văn số 7 (Soạn văn 8)Soạn bài: Văn phiên bản thông báo (Soạn văn 8)Bài 33Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) (Soạn văn 8)Soạn bài: công tác địa phương (phần giờ đồng hồ việt) (Soạn văn 8)Bài 34Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) (Soạn văn 8)Soạn bài: luyện tập làm văn bạn dạng thông báo (Soạn văn 8)Soạn bài: Ôn tập phần làm cho văn (Soạn văn 8)