Từ các trường phù hợp đồng dạng của tam giác vẫn học suy ra: hai tam giác vuông đồng dạng nếu bao gồm một trong số điều kiện:

+ Một góc nhọn của tam giác vuông này bởi một góc nhọn của tam giác vuông kia;

+ nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ trọng với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

Bạn đang xem: Tam giác vuông đồng dạng

Nếu $Delta ABC$ cùng $Delta A"B"C"$ bao gồm $widehat A = widehat A" = 90^o$ cùng $dfracABA"B" = dfracBCB"C"$ (h.1) thì $Delta ABCacksimDelta A"B"C"$.

*

Tỉ số mặt đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng

Nếu nhì tam giác đồng dạng thì:

+ Tỉ số hai tuyến đường cao tương xứng bằng tỉ số đồng dạng;

+ Tỉ số hai diện tích s bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

2. Các dạng toán thường gặp


Dạng 1: áp dụng tam giác đồng dạng , tỉ số đường cao, tỉ số diện tích s để tính toán.

Xem thêm: So Sánh Đặc Điểm Địa Hình Bắc Mĩ Và Nam Mĩ Lớp 7, Bài 2 Trang 127 Sgk Sách Địa 7, Bài 2

Phương pháp:

+ trường đoản cú tam giác đồng dạng suy ra các cặp cạnh tỉ lệ và các góc bởi nhau, suy ra tỉ số diện tích và tỉ số mặt đường cao

+ Từ kia tính cạnh , góc và các dữ kiện đề xuất thiết

Dạng 2: minh chứng hai tam giác đồng dạng và những vấn đề liên quan.

Phương pháp:

+ Sử dụng các trường đúng theo đồng dạng của tam giác để minh chứng tam giác đồng dạng

+ Từ đó suy ra các hệ thức nên chứng minh


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia CÁC ĐA THỨC
bài 1: Phép nhân đối chọi thức với đa thức, nhiều thức với đa thức
bài bác 2: hồ hết hằng đẳng thức lưu niệm
bài bác 3: các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung
bài 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
bài xích 7: phối hợp nhiều cách thức phân tích nhiều thức thành nhân tử
bài xích 8: Chia 1-1 thức cho đối chọi thức
bài xích 9: phân tách đa thức một biến chuyển đã bố trí
bài 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: Phân thức đại số
bài bác 2: Rút gọn phân thức đại số
bài 3: Qui đồng chủng loại thức nhiều phân thức
bài xích 4: Cộng, trừ các phân thức
bài xích 5: Nhân, chia các phân thức hữu tỉ
bài 6: biến đổi các phân thức hữu tỉ
bài 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài xích 1: bắt đầu về phương trình
bài bác 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giải
bài 3: Phương trình tích
bài bác 4: Phương trình đựng ẩn ở mẫu
bài bác 5: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
bài bác 6: Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài xích 1: contact giữa sản phẩm tự với phép cộng
bài 2: liên hệ giữa trang bị tự cùng phép nhân
bài xích 3: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài 4: Phương trình chứa dấu giá bán trị hoàn hảo
bài bác 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài bác 1: Tứ giác
bài bác 2: Hình thang
bài bác 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
bài bác 4: Đối xứng trục
bài bác 5: Hình bình hành
bài bác 6: Đối xứng trung tâm
bài xích 7: Hình chữ nhật
bài xích 8: Hình thoi
bài xích 9: hình vuông vắn
bài 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài bác 1: Đa giác, đa giác đầy đủ
bài 2: diện tích hình chữ nhật, diện tích s tam giác
bài xích 3: diện tích hình thang, diện tích s hình thoi
bài xích 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài bác 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
bài bác 2: tính chất đường phân giác của tam giác
bài bác 3: nhị tam giác đồng dạng
bài 4: Trường hòa hợp đồng dạng trước tiên
bài 5: Trường phù hợp đồng dạng thứ hai
bài xích 6: Trường vừa lòng đồng dạng thứ tía
bài bác 7: những trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
bài xích 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài xích 1: Hình vỏ hộp chữ nhật
bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài xích 3: Hình lăng trụ đứng
bài 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt hầu như
bài bác 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.