tat rung ban phim android

Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi cơ chế lúc lắc, cơ chế phân phát tiếng động và skin của Gboard.

Lưu ý quan tiền trọng: Nếu những cơ chế lúc lắc của vũ khí bị tắt, thì cơ chế lúc lắc của Gboard sẽ ảnh hưởng ghi đè. 

Bạn đang xem: tat rung ban phim android

Lưu ý: Trong những đoạn này, với một vài bước chỉ vận dụng được trên Android 7.0 trở lên trên. Tìm hiểu cơ hội đánh giá phiên bạn dạng Android.

Xem thêm: cong ty co phan dau tu san xuat va thuong mai hcd

Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi skin của keyboard. Cách đặt điều nền mang đến Gboard, ví dụ như nền game hoặc màu sắc nền:

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy hé phần mềm Cài đặt điều Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn nhập Hệ thống sau đó Ngôn ngữ và công thức nhập.
 3. Nhấn nhập Bàn phím ảo sau đó Gboard.
 4. Nhấn nhập phần Giao diện.
 5. Chọn một chủ thể. Sau bại liệt, nhấn nhập Áp dụng.

Cách lựa chọn cơ chế lúc lắc hoặc cơ chế phân phát tiếng động giống như cường độ lúc lắc hoặc âm thanh mang đến bàn phím:

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy thiết đặt Gboard.
 2. Mở phần mềm Cài đặt điều Ứng dụng Cài đặt.
 3. Nhấn nhập Hệ thống sau đó Ngôn ngữ và công thức nhập.
 4. Nhấn nhập Bàn phím ảo sau đó Gboard.
 5. Nhấn nhập Lựa lựa chọn ưu tiên.
 6. Di gửi xuống phần "Nhấn phím".
 7. Chọn một tuỳ lựa chọn. Ví dụ:
  • Âm thanh Lúc nhấn phím
  • Âm lượng Lúc nhấn phím
  • Phản hồi xúc giác Lúc nhấn phím
  • Cường phỏng lúc lắc Lúc nhấn phím

Tác giả

Bình luận