Bạn đang xem: Tchh của kim loại

* Kết luận: Hầu hết các kim các loại (trừ Ag, Au, Pt) bội nghịch ứng cùng với oix ở ánh nắng mặt trời thường hoặc nhiệt độ cao tạo nên thành oxit.


2. Công dụng với phi kim khác

- chức năng với Cl2: tạo thành muối clorua (kim loại có hóa trị cao nhất)

Cu + Cl2 $xrightarrowt^o$ CuCl2

2Fe + 3Cl2 $xrightarrowt^o$ 2FeCl3

Nếu fe dư: Fedư + 2FeCl3 $xrightarrowt^o$ 3FeCl2

- công dụng với lưu lại huỳnh: khi đun nóng sản xuất muối sunfua (trừ Hg xẩy ra ở nhiệt độ thường)

Fe + S $xrightarrowt^o$ FeS

Hg + S → HgS


II. Tác dụng với hỗn hợp axit

1. Tính năng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng (trừ Cu, Ag, Au, Pt)

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

2. Tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng cùng HNO3 đặc nóng

2Ag + H2SO4 đặc $xrightarrowt^o$ Ag2SO4 + SO2 ↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc $xrightarrowt^o$ Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O


III. Công dụng với dung dịch muối

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu chuyển động hóa học táo tợn hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe vận động hóa học bạo gan hơn Cu

=> hoạt động hóa học tập của fe > Cu > Ag


KẾT LUẬN: Kim loại vận động hóa học táo bạo hơn (trừ Na, K, Ca, Ba…) có thể đẩy kim loại vận động yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối, sản xuất thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới.


Sơ đồ bốn duy: đặc điểm hoá học của kim loại

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp firmitebg.com
Xem thêm: Toàn Bộ Công Thức Toán 11 Chi Tiết, Đầy Đủ Cả Năm, ✓ Công Thức Toán 11

Cảm ơn bạn đã sử dụng firmitebg.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.