Trung trọng điểm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng reviews phần CÁCH GỌI TÊN THÔNG THƯỜNG, TÊN GỐC CHỨC VÀ TÊN cầm THẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học giỏi môn học này.

Bạn đang xem: Tên gốc chức


*

I. Tên thường gọi thông thường

- không áp theo quy tắc công nghệ nào, thường mở ra từ xưa và bắt mối cung cấp từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học kiếm tìm ra, hoặc một địa điểm nào kia trong đặc thù của hợp chất đó.

Ví dụ:Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

II. Tên thường gọi theotheo hệ thống

* biện pháp nhớ thương hiệu của cacbon mạch chính

met / et / prop / but / pen / hex / hep / oct / non / dec

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C

người mẹ em đề nghị bón phân chất hóa học ở xung quanh đồng

1. Tên nơi bắt đầu chức

Tên cội hidrocacbon + tên đội chức

a. Tên gọi của một số nhóm chức

-OH/ -CHO/ -CO-/ -COOH/ -COO-/ -NH2...

ancol andehit xeton axit cacboxylic este amin

Ví dụ:

CH3- OH : ancol metylic

CH3- mang đến : Andehit axetic

b. Tên một số trong những gốc điển hình

CH3– : metyl

C2H5– : etyl

CH3-CH2-CH2– : propyl

(CH3)2CH- : isopropyl

C6H5– : phenyl

C6H5CH2– : benzyl

CH2=CH- : vinyl

CH2=CH-CH2– : anlyl


2. Tên rứa thế

a. Cấu tạo phân tử hchc:có3 phần: đầu, thân và đuôi:

- những nhánh, nhóm vắt và team chức phụ tạo cho phần đầu

- Mạch chính hay vòng chính làm cho phần thân

- Tên nhóm chức chính khiến cho phần đuôi

Ví dụ: CH3-CH2-CH(CH3)- CH2-OH

2– metyl butan1 – ol

Đầu Thân Đuôi

- Đầu: mạch nhánh metyl ở C số 2, đọc là 2 – metyl

- Thân: mạch bao gồm có 4C (đánh số từ là 1 đến 4) không có liên kết bội, gọi là butan

- Đuôi: đội chức ancol sinh hoạt C số 1, đọc là một – ol

b. Cách chọn mạch bao gồm và đánh số:

– tất cả nhóm chức – dài nhất – đựng nhiều nhánh.

Xem thêm: Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền 1930-1945, Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930

– Đánh số ­ưu tiên: chức – nhánh làm sao để cho tổng số chỉ mạch nhánh là nhỏ nhất

c. Cách xác định nhánh tên cội – chức hay tên sửa chữa thay thế đúng:

– nhóm chức :

tên gọi của một vài nhóm chức như sau:

-OH/ -CHO/ -CO-/ -COOH/ -NH2...

ol al on axit ...oic amin

d. Bí quyết gọi tên thay thế

Tên phần thế

(kèm số chỉ vị trí)

Tên mạch chính

Tên phần chức

(kèm số chỉ vị trí)

Ví dụ:

Tên cội – chức Tên thế thế

CH3Cl : metyl clorua clometan

CH2=CH-CH2-Cl anlyl clorua 2-clopropen

CH3CHClCH3 isopropyl clorua 2-clopropan

Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC