Công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều chuẩn theo sách giáo khoa chương trình càng nhiều kèm theo các ví dụ giúp các bạn cũng có thể luyện tập xuất sắc nhất


*
*
*
*
Khối lăng trụ tam giác đều

Nhờ khái niệm trên mà tín đồ ta đúc kết được một số tính chất của khối lăng trụ đều, giúp ích trong việc áp dụng công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều.

Bạn đang xem: Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác đều

Các đặc điểm của khối lăng trụ đều:

Tính hóa học 1: toàn bộ các bên cạnh của khối lăng trụ đầy đủ thì luôn luôn luôn vuông góc cùng với 2 mặt đáy.Tính hóa học 2: tất cả các bên cạnh của khối lăng trụ hồ hết thì đa số là hình chữ nhật.Tính chất thứ 3: Hai lòng của một khối lăng trụ đều luôn luôn là các đa giác đều và đều bằng nhau → các cạnh lòng của khối lăng trụ gần như thì đều bởi nhau.

Sau khi tìm hiểu chi tiết về tất cả các khái niệm cũng như tính chất về khối lăng trụ đều tương tự như khối lăng trụ tam giác đều, chúng ta cùng mang lại với công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều.

Công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều:

Công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều:

Công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều là một công thức khá dễ dàng để ghi nhớ cũng như áp dụng vào vận dụng bài tập hay ngay cả trong thực tế.

Đây là cách làm chung nhằm tính thể tích những khối lăng trụ đều, trong đó có khối lăng trụ tam giác đều:

V = S × h

Trong đó:

S – là diện tích mặt đáy (hình tam giác đều) của khối lăng trụ đềuh – là độ dài chiều cao của khối lăng trụ (tam giác) đều.

Ví dụ, áp dụng công thức tính thể tích lăng trụ tam giác đều:

Bài tập 1: Hãy xác định thể tích của khối lăng trụ tam giác số đông khi biết: diện tích s của mặt dưới hình tam giác hồ hết của khối lăng trụ tam giác số đông là 4 cm2 và độ cao của khối lăng trụ đó là 3 cm.

Lời giải:

Tóm tắt, theo đề bài xích ta có:

S đáy (diện tích đáy hình tam giác đều) = 4 cm2

h (chiều cao của khối lăng trụ) = 3 cm

Dựa vào công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều, ta có:

V = S × h 

→ V = 4 × 3 

→ V = 12 (cm3) 

→ Kết luận: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đa số trên là 12 cm3.

Xem thêm: Bài 2: Quá Trình Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Là Gì? Ví Dụ Giá Trị Thặng Dư

Bài tập 2: Hãy cho biết thêm thể tích của khối lăng trụ tam giác đều, biết: Cạnh lòng là 3 cm và độ cao của khối lăng trụ tam giác rất nhiều là 2 cm.

Lời giải:

Ta có: h = 2 cm

Vì là khối lăng trụ tam giác phần đa → lòng là hình tam giác gần như → những cạnh lòng đều đều bằng nhau = 3 cm