Hình trụ tròn là hình bao gồm hai mặt dưới là hai hình tròn trụ song song với nhau và bằng nhau. Vào cuộc sống, những đồ vật dụng hình trụ tròn gồm tất cả lon sữa bò, cái cốc, lọ hoa, mẫu thùng, cái xô...

Bạn đang xem: Công thức thể tích khối trụ và bài tập có lời giải chính xác 100%


Các tư tưởng về hình trụ, mặt trụ, khối trụ

1. Khía cạnh trụ

Mặt trụ là hình tròn trụ xoay sinh bởi đường trực tiếp l khi xoay quanh đường thẳng Δ song song và cách Δ một khoảng tầm R. Δ được điện thoại tư vấn là trục, R gọi là buôn bán kính, l call là đường sinh


Định nghĩa khác, khía cạnh trụ là tập hợp tất cả những điểm phương pháp đường trực tiếp Δ cố định một khoảng R không đổi.

2. Hình trụ

Hình trụ là hình giới chúng ta bởi mặt trụ và hai đường tròn bằng nhau, là giao con đường của mặt trụ cùng 2 phương diện phẳng vuông góc cùng với trục.

Hình trụ là hình trụ xoay khi sinh vì bốn cạnh của hình một hình chữ nhật khi quay xung quanh một mặt đường trung bình của hình chữ nhật đó.

3. Khối trụ

Khối trụ là hình trụ với phần bên phía trong của hình tròn đó.

Thể tích khối trụ là lượng không gian mà hình tròn trụ chiếm.

Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích của hình trụ, ta lấy chiều cao nhân cùng với bình phương độ dài bán kính hình tròn mặt dưới hình trụ cùng số pi.

*

Trong đó:

V là thể tích hình trụ.r là bán kính hình trụ.h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 đáy của hình trụ.Đơn vị thể tích: mét khối (m³)

Các bạn có thể xem lại bí quyết tính diện tích s xung xung quanh hình trụ và diện tích toàn phần hình trụ.

Ví dụ về tính chất thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích của hình tròn biết bán kính hai dưới mặt đáy bằng 7,1 cm; độ cao bằng 5 cm.

Giải:

Ta bao gồm V=πr²h

thể tích của hình tròn trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2: Một hình tròn trụ có diện tích s xung xung quanh là 20π cm² và diện tích toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình tròn trụ đó.

Xem thêm: Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Please Wait

Giải:

Diện tích toàn phần hình tròn trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy ra, 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do đó, r = 2cm

Diện tích bao phủ hình trụ là Sxq = 2πrh

20π = 2π.2.h h = 5cm

Thể tích hình tròn trụ là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3: Một hình trụ tất cả chu vi lòng bằng 20 cm, diện tích xung quanh bởi 14 cm². Tính độ cao của hình trụ và thể tích của hình trụ.

Lời giải: Chu vi đáy của hình tròn là chu vi của hình trụ = 2rπ = đôi mươi cm

Diện tích bao bọc của hình trụ: Sxq = 2πrh= đôi mươi x h = 14→ h = 14/20 = 0,7 (cm)

2rπ = đôi mươi => r ~ 3,18 cm

Thể tích của hình trụ: V = π r² x h ~ 219,91 cm³


4,1 ★ 8