Vâng, sau khi soạn kết thúc hết một mớ tài liệu, mang đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thốn thiếu cái gì đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu mẫu trang bìa bên ngoài. Bạn nào đang làm cho khóa luận, report hay tài liệu nào đó mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì phản hồi điểm danh chơi coi