Tóm tắt kỹ năng và kiến thức Toán lớp 10, phần thống kê lại hy vọng sẽ giúp ích cho chúng ta khi khám phá đến phần này, mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Thống kê lớp 10


I. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT

1. đưa sử dãy n số liệu thống kê sẽ cho có k giá trị khác biệt ( k(leq) n). Gọi (x_i) là một giá bán trị bất kỳ trong k quý hiếm đó. Ta có:

Số lần suất hiện giá bán trị (x_i) trong hàng số liệu đã cho được hotline là tần số của cực hiếm đó, kí hiệu là (n_i)

Số (f_i=fracn_in) được gọi là gia tốc của giá bán trị (x_i)

2. Giả sử dãy n số liệu những thống kê đã mang lại được phân bổ vào k lớp (k

Số (n_i) các số liệu thống kê nằm trong lớp i được điện thoại tư vấn là tần số của lớp đó.

Số (f_i=fracn_in) được call là gia tốc của lớp trang bị i.

Xem thêm: Pháp Luật Là Công Cụ Bảo Vệ Lợi Ích Của Pháp Luật Trong Đời Sống Xã Hội

Chú ý: vào bảng phân bổ tần suất, gia tốc được tính ở dưới dạng tỉ số phần trăm.

II. BIỂU ĐỒ

*
*
*
*
*
*

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được vồ cập


bài viết mới tuyệt nhất


*

Gửi bài tập - tất cả ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2021