MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 10/2015/TTLT-BYT-BNV

Hà Nội, ngày 27 mon 5 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆPBÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ

Căn cứ phương tiện Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12 mon 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và quảnlý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 mon 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chế độ tiền lương so với cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19tháng 12 năm 2013 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của chính phủ về chính sách tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CPngày 16 tháng 6 năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Nội vụ;

Bộ trưởng bộ Y tế và bộ trưởngBộ Nội vụ phát hành Thông tư liên tịch mức sử dụng mã số, tiêu chuẩn chức danh nghềnghiệp bác bỏ sĩ, chưng sĩ y học tập dự phòng, y sĩ.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 10/2015/ttlt-byt-bnv

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Thông tứ liên tịch này phương tiện mã số, tiêuchuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc và bổ nhiệm, xếp lương theo chức vụ nghề nghiệpbác sĩ, bác bỏ sĩ y học tập dự phòng, y sĩ.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viênchức là bác sĩ, bs y học dự phòng, y sĩ thao tác làm việc trong các cơ sở y tế cônglập.

Điều 2. Mã số, phân hạng chứcdanh nghề nghiệp và công việc bác sĩ, bác bỏ sĩ y học dự phòng, y sĩ

1. Nhóm chức vụ bác sĩ, bao gồm:

a) bác sĩ thời thượng (hạngI) Mã số:V.08.01.01

b) chưng sĩ chính (hạng II) Mã số:V.08.01.02

c) bác sĩ (hạngIII) Mã số:V.08.01.03

2. Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng, bao gồm:

a) bác sĩ y học tập dự phòng cao cấp (hạng I) Mã số: V.08.02.04

b) bác bỏ sĩ y học dự phòng chính (hạng II) Mã số:V.08.02.05

c) bác bỏ sĩ y học dự trữ (hạngIII)Mã số: V.08.02.06

3. Chức vụ y sĩ:

a) thầy thuốc hạngIVMã số: V.08.03.07

Điều 3. Tiêuchuẩn đạo đức nghề nghiệp

1. Tận tuỵ giao hàng sự nghiệp chămsóc, bảo vệ và nâng cấp sức khoẻ nhân dân.

2. đọc biết và triển khai đúng quytắc xử sự của viên chức ngành y tế.

3. Thực hành nghề nghiệp và công việc theo đúngquy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định không giống của pháp luật.

4. Không chấm dứt học tập nâng caotrình độ, năng lượng chuyên môn nghiệp vụ.

5. Kính trọng quyền của tín đồ bệnh.

6. Trung thực, khách quan, công bằng,trách nhiệm, đoàn kết, tôn kính và hợp tác và ký kết với đồng nghiệp trong thực hành thực tế nghềnghiệp.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨCDANH NGHỀ NGHIỆP

Mục 1. CHỨC DANHBÁC SĨ

Điều 4. Bácsĩ cao cấp (hạng I) - Mã số: V.08.01.01

Nhiệm vụ:

a) thăm khám bệnh, trị bệnh:

Chủ trì tổ chức, tiến hành khám bệnh, chữa bệnh;

Chủ trì tổ chức xử trí cấp cho cứu, cấp cho cứu thuộcchuyên khoa, ngôi trường hợp vị tuyến dưới gửi đến;

Chủ trì hội chẩn trình độ chuyên môn thuộc nghành nghề đượcgiao;

Chủ trì giám sát, kiểm tra, tấn công giá, cải tiếnchất lượng khám bệnh, chữa dịch trong phạm vi trình độ chuyên môn được giao;

Xây dựng hệ thống phát hiện nay và report sai sótchuyên môn chuyên môn trong phạm vi trình độ được giao;

b) Thông tin, truyền thông, giáo dục và đào tạo sức khỏe:

Chủ trì đồ mưu hoạch, thực hiện, đánh giá và điềuchỉnh kế hoạch tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe nhờ vào mục tiêu với nhucầu thực tế;

Biên soạn, công ty trì tổ chức biên soạn nội dungthông tin, truyền thông, giáo dục và đào tạo sức khỏe.

c) công ty trì triển khai tư vấn cho những người bệnh hoặcgia đình tín đồ bệnh lựa chọn dịch vụ thương mại y tế phù hợp;

đ) chủ trì tổ chức giám định y khoa, giám định phápy, thẩm định pháp y tinh thần thuộc chuyên khoa hoặc nghành nghề liên quan lại theo quyđịnh của pháp luật;

e) chủ trì tổ chức tiến hành công tác chỉ đạotuyến về trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực thi phòng kháng dịch và các bệnh xã hộikhi được giao;

d) chịu đựng trách nhiệm thống trị và lý giải sử dụngthiết bị y tế ship hàng chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu vào phạm vichuyên môn được giao;

g) Đào sinh sản và nghiên cứu và phân tích khoa học tập về y học:

Chủ trì biên soạn tài liệu chăm môn; xây dựngquy chế, các bước kỹ thuật trình độ chuyên môn thuộc nghành nghề dịch vụ được giao;

Tổ chức hoặc trực tiếp đào tạo, tu dưỡng và chịutrách nhiệm trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức chuyên môn thuộc phạm vi đượcgiao với học viên, sinh viên;

Tham gia hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy sau đh hoặcnâng cao trình độ chuyên môn chuyên môn, nghệ thuật khi tất cả yêu cầu;

Chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài nghiên cứukhoa học;

Nghiên cứu đề xuất hoặc tham gia kiến tạo chiếnlược, thiết yếu sách, kế hoạch trở nên tân tiến về công tác làm việc chăm sóc, bảo đảm và nâng caosức khỏe nhân dân của ngành, địa phương.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) tốt nghiệp bác sĩ siêng khoa cấp cho II hoặc tiếnsĩ y học tập (trừ chuyên ngành y học dự phòng);

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên trên theoquy định trên Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ Giáodục với Đào tạo phát hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam;

c) Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụngcông nghệ thông tin cơ phiên bản theo cách thức tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11 mon 3 năm 2014 của Bộ thông tin và media quy định chuẩn kỹ năng sửdụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng từ bồi dưỡng bác bỏ sĩ cao cấp (hạngI).

3. Tiêu chuẩn năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) phát âm biết quan lại điểm, chủ trương con đường lối củaĐảng, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước về công tác làm việc bảo vệ, chăm lo và nângcao sức mạnh nhân dân; nuốm được kim chỉ nan phát triển chuyên môn kỹ thuậtchuyên ngành vào nước cùng quốc tế;

b) Có kiến thức và năng lực áp dụng phương pháptiên tiến, chuyên môn cao vào chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người dịch thuộclĩnh vực chuyên khoa;

c) gồm năng lực reviews các quy trình, kỹ thuậtthuộc nghành nghề dịch vụ chuyên môn và khuyến cáo giải pháp; đánh giá kết quả biện pháp canthiệp phụ thuộc bằng chứng;

d) Có năng lượng nghiên cứu, tổng kết thực tế vàđề xuất phương án hoặc tham gia xây cất chiến lược, chính sách, planer pháttriển của ngành, lĩnh vực;

đ) nhà nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham giachính (50% thời hạn trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc tươngđương trở lên hoặc nhà nhiệm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cửa hàng hoặc sángchế hoặc sáng tạo khoa học siêng ngành đã được nghiệm thu sát hoạch đạt;

e) Viên chức thăng hạng từ chức danh bác sĩchính (hạng II) lên chức danh bác sĩ cao cấp (hạng I) yêu cầu có thời gian giữ chứcdanh chưng sĩ thiết yếu (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm, trong số ấy cóthời gian sớm nhất giữ chức danh bác sĩ thiết yếu (hạng II) về tối thiểu là 02 năm.

Điều 5. Bác bỏ sĩ chính (hạngII) - Mã số: V.08.01.02

1. Nhiệm vụ:

a) thăm khám bệnh, trị bệnh:

Chủ trì hoặc thâm nhập hội chẩn trình độ chuyên môn thuộclĩnh vực được giao;

Tổ chức, thực hiện khám bệnh, trị bệnh;

Tổ chức, xử trí cung cấp cứu, cung cấp cứu nằm trong chuyênkhoa, trường đúng theo khó bởi tuyến dưới chuyển đến;

Phát hiện tại và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuậttrong phạm vi chuyên môn được giao;

Giám sát, kiểm tra, tấn công giá, cách tân chất lượngkhám bệnh, chữa căn bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao.

b) Thông tin, truyền thông, giáo dục và đào tạo sức khỏe:

Xác định yêu cầu và đặt ra nội dung phía dẫn,giáo dục mức độ khỏe;

Tổ chức lập mưu hoạch, thực hiện, nhận xét và điềuchỉnh kế hoạch bốn vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe phụ thuộc vào mục tiêu cùng nhucầu thực tế;

Đề xuất những biện pháp quản lý sức khỏe khoắn trong phạmvi được giao.

c) Tổ chức, tiến hành tư vấn cho người bệnh hoặcgia đình bạn bệnh lựa chọn thương mại & dịch vụ y tế phù hợp;

d) vận hành và thực hiện được thứ y tế phục vụchẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao;

đ) tổ chức triển khai giám định y khoa, thẩm định pháp y,giám định pháp y tâm thần thuộc chăm khoa hoặc nghành liên quan tiền theo quy địnhcủa pháp luật;

e) trực tiếp hoặc phối kết hợp tham tối ưu tác chỉđạo con đường về trình độ kỹ thuật, tiến hành phòng, phòng dịch và các bệnh xã hộikhi được giao;

g) Đào chế tạo ra và nghiên cứu và phân tích khoa học:

Tổ chức biên soạn tài liệu chăm môn; xây dựngquy chế, các bước kỹ thuật chuyên môn thuộc nghành nghề dịch vụ được giao;

Trực tiếp đào tạo, tu dưỡng và chịu trách nhiệmchuyên môn kỹ thuật so với viên chức trình độ và học tập viên, sinh viên khi đượcgiao;

Chủ trì hoặc tham gia đề tài phân tích khoa học.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) giỏi nghiệp bác bỏ sĩ chăm khoa cấp I hoặc thạcsĩ y học tập trở lên (trừ chuyên ngành y học tập dự phòng);

b) Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên trên theoquy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ Giáodục và Đào tạo phát hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho nước ta hoặccó chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí câu hỏi làm bao gồm yêu cầu sử dụng tiếng dântộc;

c) Có chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụngcông nghệ thông tin cơ bạn dạng theo luật tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày11 mon 3 năm năm trước của Bộ thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sửdụng technology thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng chưng sĩ chính (hạngII).

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) đọc biết quan liêu điểm, chủ trương con đường lối củaĐảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước về công tác bảo vệ, chăm lo và nângcao sức khỏe nhân dân; cầm cố được kim chỉ nan phát triển trình độ chuyên môn kỹ thuậtchuyên ngành;

b) Có khả năng chẩn đoán, xử trí, theo dõi cùng dựphòng các bệnh thường chạm chán và cung cấp cứu chăm khoa;

c) Áp dụng y học cổ truyền trong công tác làm việc phòngvà chữa trị bệnh;

d) Tổ chức, triển khai tư vấn, giáo dục sức khỏe,chăm sóc, đảm bảo an toàn và nâng cao sức khỏe mạnh nhân dân;

đ) Có năng lực tập hợp những nguồn lực nhằm thực hiệnnhiệm vụ;

e) công ty nhiệm hoặc thư cam kết hoặc người tham giachính (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học cấp cơ sở trở lên hoặcsáng chế hoặc phát minh khoa học hoặc sáng sủa kiến đổi mới kỹ thuật nằm trong lĩnh vựcchuyên ngành vẫn được nghiệm thu đạt;

g) Viên chức thăng hạng từ chức vụ bác sĩ (hạngIII) lên chức danh bác sĩ chính (hạng II) buộc phải có thời gian giữ chức vụ bácsĩ (hạng III) hoặc tương tự tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng tốtnghiệp bác bỏ sĩ chuyên khoa cấp cho I hoặc thạc sĩ y học; 06 năm so với người bao gồm bằngtốt nghiệp bác sĩ chăm khoa cấp II hoặc ts y học hoặc bằng tốt nghiệpbác sĩ nội trú; trong các số ấy có thời gian gần độc nhất giữ chức danh bác sĩ (hạng III)tối thiểu là 02 năm.

Điều 6. Chưng sĩ (hạng III) -Mã số: V.08.01.03

1. Nhiệm vụ:

a) xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh:

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho tất cả những người bệnh;

Xử trí cấp cho cứu thông thường, phát hiện nay kịp thờibệnh quá quá tài năng điều trị report bác sĩ cao cấp hơn để có hướng xử tríhoặc đưa đi chữa bệnh ở đường trên hoặc theo nghành nghề chuyên khoa;

Tham gia hội chẩn chuyên môn;

Thực hiện cai quản và đổi mới chất lượng khám,chữa bệnh: phát hiện tại và report sai sót chuyên môn kỹ thuật, thâm nhập giám sát,kiểm tra, tấn công giá unique khám bệnh, chữa dịch trong phạm vi trình độ chuyên môn đượcgiao.

b) Thông tin, truyền thông, giáo dục và đào tạo sức khỏe:

Xác định nhu yếu và hồ hết nội dung yêu cầu hướng dẫn,giáo dục mức độ khỏe;

Thực hiện tứ vấn, truyền thông, giáo dục và đào tạo sức khỏe;đánh giá chuyển động tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe;

Đề xuất biện pháp làm chủ sức khỏe trong phạm viđược giao.

c) tứ vấn cho những người bệnh hoặc gia đình người bệnhlựa chọn những dịch vụ y tế phù hợp;

d) vận hành và sử dụng được sản phẩm công nghệ y tế phục vụchẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu vào phạm vi được giao;

đ) gia nhập giám định y khoa, giám định pháp y,giám định pháp y tâm thần thuộc siêng khoa hoặc lĩnh vực liên quan liêu theo quy địnhcủa pháp luật;

e) Tham tối ưu tác chỉ đạo tuyến về chuyên mônkỹ thuật, triển khai phòng kháng dịch và bệnh xã hội khi được giao; tham gia hoạtđộng chăm lo sức khỏe ban sơ ở đường y tế cơ sở;

g) Đào sinh sản và nghiên cứu và phân tích khoa học về y học:

Tham gia soạn tài liệu siêng môn; tham giaxây dựng quy chế, quy trình kỹ thuật trình độ thuộc nghành nghề được giao;

Tham gia hướng dẫn viên chức, học tập sinh, sinhviên siêng ngành y;

Tham gia hoặc tiến hành đề tài phân tích khoa học.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) xuất sắc nghiệp chưng sĩ trở lên trên (trừ bác sĩ chuyênngành y học tập dự phòng);

b) Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theoquy định tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của bộ Giáodục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho vn hoặccó chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí câu hỏi làm bao gồm yêu cầu thực hiện tiếng dântộc;

c) Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụngcông nghệ thông tin cơ bản theo biện pháp tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày11 mon 3 năm 2014 của Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sửdụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) đọc biết quan lại điểm, nhà trương con đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước về công tác bảo vệ, quan tâm và nângcao sức khỏe nhân dân; thế được kim chỉ nan phát triển chuyên môn, kỹ thuậtchuyên ngành;

b) Có kỹ năng chẩn đoán, xử trí, theo dõi với dựphòng các bệnh thường gặp mặt và cung cấp cứu thông thường;

c) Áp dụng y học truyền thống trong công tác làm việc phòngbệnh và trị bệnh;

d) tiến hành được công tác làm việc tư vấn, giáo dục đào tạo sứckhỏe nhân dân;

đ) Có kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượngphục vụ với đồng nghiệp.

Mục 2. CHỨC DANH BÁC SĨ Y HỌCDỰ PHÒNG

Điều 7. Chưng sĩ y học tập dựphòng thời thượng (hạng I) - Mã số: V.08.02.04

1. Nhiệm vụ:

a) công ty trì, biên soạn nội dung và lập kế hoạchhướng dẫn công tác làm việc thông tin, giáo dục, truyền thông media về bảo vệ, chăm sóc vànâng cao mức độ khỏe; đưa ra những biện pháp quản lý sức khỏe mạnh tại cộng đồng;

b) chủ trì triển khai những nội dung quan tâm sứckhỏe ban đầu;

c) nhà trì thực hiện cơ chế chức trách chuyênmôn theo quy định của bộ Y tế, chũm thể:

Xây dựng kế hoạch chuyển động chuyên môn về y tế dựphòng: phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống căn bệnh xã hội, cai quản chương trình ytế, media giáo dục mức độ khỏe, sức mạnh lao động, căn bệnh nghề nghiệp, tai nạnthương tích;

Theo dõi, giám sát, phạt hiện, đánh giá, kiểmsoát với khống chế: yếu hèn tố nguy cơ tiềm ẩn gây dịch, tác nhân khiến bệnh, dịch nghề nghiệp,bệnh liên quan đến yếu tố môi trường, tai nạn đáng tiếc thương tích, an ninh thực phẩm, sứckhỏe lao rượu cồn và yếu hèn tố nguy hại khác đối với sức khỏe cùng đồng;

Tổ chức thực hiện các biện pháp điều hành và kiểm soát và khốngchế dịch, bệnh, những tác nhân truyền nhiễm tạo dịch duy nhất là ổ dịch bệnh mới phátsinh;

Phòng, chống bệnh dịch không lây nhiễm, tai nạn ngoài ý muốn giaothông, tai nạn ngoài ý muốn lao động, dịch nghề nghiệp;

Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng: bệnhmãn tính, bệnh dịch nghề nghiệp, bệnh dịch xã hội và phục hồi chức năng;

Khám, trị bệnh thông thường và xử trí cung cấp cứuban đầu;

Khám, hỗ trợ tư vấn và điều trị dự trữ theo quy định;

d) thâm nhập phân tích, tiến công giá, kết luận nhữngvấn đề trình độ y tế khó, phức tạp liên quan mang lại sức khỏe cộng đồng thuộc phạmvi công việc được giao và của ngành, lĩnh vực khi tất cả yêu cầu;

đ) công ty trì soạn tài liệu, quá trình chuyênmôn kỹ thuật phòng, chống dịch, bệnh, quan tâm sức khỏe cộng đồng;

e) chỉ huy hoặc trực tiếp giải đáp và đào tạo,bồi dưỡng về kỹ thuật so với viên chức, học viên và sinh viên siêng ngành y tế;tham gia giảng dạy sinh viên tại các trường đại học/cao đẳng y khi gồm yêu cầu;

g) chủ trì hoặc thâm nhập đề tài nghiên cứu và phân tích khoahọc.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) xuất sắc nghiệp chưng sĩ siêng khoa cung cấp II hoặc tiếnsĩ y học tập thuộc chăm ngành y học dự phòng;

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên theoquy định tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của bộ Giáodục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụngcông nghệ tin tức cơ phiên bản theo vẻ ngoài tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11 tháng 3 năm năm trước của Bộ thông tin và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sửdụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng từ bồi dưỡng chưng sĩ y học dự phòngcao cấp (hạng I).

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) hiểu biết quan liêu điểm, nhà trương, mặt đường lối củaĐảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước về công tác làm việc bảo vệ, quan tâm và nângcao sức khỏe nhân dân; vậy được kim chỉ nan phát triển chăm ngành trong nướcvà trên cầm giới;

b) gồm năng lực xác định yếu tố tác động ảnh hưởng của môitrường từ bỏ nhiên, làng hội, nghề nghiệp tác động đến sức mạnh con người, đề xuấtbiện pháp can thiệp và dự trữ nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng;

c) Có năng lực xây dựng chiến lược chiến lược,đánh giá chủ yếu sách, hệ thống, cơ cấu điều hành trong nghành y tế dự phòng;

d) Có năng lực lồng ghép, huy động và phối hợpliên ngành để triển khai nhiệm vụ;

đ) Có năng lực nghiên cứu kỹ thuật và tổ chức triển khai thựchiện phân tích khoa học;

e) công ty nhiệm hoặc thư cam kết hoặc fan tham giachính (50% thời hạn trở lên) đề tài phân tích khoa học cấp cỗ hoặc tươngđương trở lên trên hoặc chủ nhiệm 02 đề tài nghiên cứu khoa học tập cấp cửa hàng hoặc sángchế hoặc phát minh thuộc nghành nghề dịch vụ chuyên ngành vẫn được nghiệm thu sát hoạch đạt;

g) Viên chức thăng hạng từ chức danh bác sĩ y họcdự phòng bao gồm (hạng II) lên chức vụ bác sĩ y học tập dự phòng thời thượng (hạng I)phải có thời hạn giữ chức danh bác sĩ y học dự trữ chính (hạng II) hoặctương đương tối thiểu là 06 năm, trong số ấy có thời gian gần tuyệt nhất giữ chức danhbác sĩ y học dự trữ chính (hạng II) về tối thiểu là 02 năm.

Điều 8. Bác bỏ sĩ y học tập dựphòng thiết yếu (hạng II) - Mã số: V.08.02.05

1. Nhiệm vụ:

a) lập kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra,giám sát vận động thông tin, giáo dục, truyền thông media về bảo vệ, chăm sóc vànâng cao mức độ khỏe; quản lý sức khỏe xã hội và đề xuất biện pháp thống trị sứckhỏe tại cùng đồng;

b) Tổ chức tiến hành công tác chỉ huy tuyến vàcác nội dung quan tâm sức khỏe ban đầu;

c) tổ chức thực hiện cơ chế chức trách chuyênmôn theo quy định của cục Y tế, thay thể:

Xây dựng kế hoạch vận động chuyên môn về y tế dựphòng: phòng phòng dịch bệnh, chống chống bệnh xã hội, cai quản chương trình y tế,truyền thông giáo dục đào tạo sức khỏe, sức mạnh lao động, căn bệnh nghề nghiệp, tai nạnthương tích;

Theo dõi, giám sát, phân phát hiện, đánh giá, kiểmsoát với khống chế: yếu ớt tố nguy cơ gây dịch, tác nhân tạo bệnh, bệnh dịch nghề nghiệp,bệnh liên quan đến nguyên tố môi trường, tai nạn thương tích, an ninh thực phẩm, sứckhỏe lao động và yếu ớt tố nguy cơ khác đối với sức khỏe cộng đồng;

Đề xuất cùng tổ chức tiến hành biện pháp kiểmsoát, chế ước dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ bệnh dịch lây lan mớiphát sinh;

Phòng chống căn bệnh không lây nhiễm, tai nạn ngoài ý muốn giaothông, tai nạn thương tâm lao động, bệnh dịch nghề nghiệp;

Tham gia quản lý, chăm lo tại cùng đồng: bệnhmãn tính, căn bệnh nghề nghiệp, bệnh xã hội và phục hồi chức năng;

Khám, trị bệnh thường thì và xử trí cấp cứuban đầu;

Khám, support và điều trị dự trữ theo quy định.

d) thâm nhập phân tích, tiến công giá, kết luận nhữngvấn đề trình độ y tế dự trữ khi có yêu cầu;

đ) tổ chức hướng dẫn và đào tạo, tu dưỡng về kỹthuật đến viên chức trình độ y tế, học sinh và sinh viên;

e) chủ trì hoặc triển khai đề tài phân tích khoahọc.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) giỏi nghiệp chưng sĩ chuyên khoa cấp cho I hoặc thạcsĩ y học tập trở lên thuộc chăm ngành y học dự phòng;

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên theoquy định trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của bộ Giáodục với Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta hoặccó chứng chỉ tiếng dân tộc so với vị trí bài toán làm gồm yêu cầu sử dụng tiếng dântộc;

c) Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụngcông nghệ tin tức cơ phiên bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11 mon 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sửdụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng chưng sĩ y học dự phòngchính (hạng II).

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) gọi biết quan điểm, chủ trương, mặt đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước về công tác làm việc bảo vệ, chăm lo và nângcao sức mạnh nhân dân; vắt được kim chỉ nan phát triển chuyên ngành trong nướcvà trên cầm cố giới;

b) gồm năng lực xác định yếu tố tác động ảnh hưởng của môitrường trường đoản cú nhiên, xã hội, nghề nghiệp tác động đến sức mạnh con người;

c) gồm năng lực khuyến cáo biện pháp can thiệp, lậpkế hoạch chuyên sóc, bảo vệ, nâng cấp sức khỏe mạnh toàn diện, liên tiếp cho cá nhân,gia đình, xã hội và bảo đảm môi trường;

d) Có năng lực tổ chức thực hiện, review các nộidung chăm lo sức khỏe ban đầu, lịch trình mục tiêu đất nước về y tế với quảnlý sức khỏe, bệnh dịch nghề nghiệp, chống chống tai nạn thương tích, thành lập cộng đồngan toàn;

đ) Có năng lượng giám sát, nhận xét tác động môitrường cùng đề xuất phương án phòng chống ô nhiễm và độc hại môi trường;

e) Có năng lượng phát hiện nay sớm ổ dịch bệnh, thamgia phòng chống dịch với phát hiện vụ việc về dinh dưỡng, bình yên thực phẩm trongcộng đồng, đề xuất giải pháp thích hợp;

g) Có năng lượng lồng ghép, kêu gọi và phối hợpliên ngành trong tiến hành nhiệm vụ;

h) nhà nhiệm hoặc thư ký hoặc tham gia chính(50% thời hạn trở lên) đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cấp cửa hàng trở lên hoặc sángchế hoặc phát minh sáng tạo khoa học hoặc sáng sủa kiến cải tiến kỹ thuật nằm trong lĩnh vựcchuyên ngành đã được nghiệm thu sát hoạch đạt;

i) Viên chức thăng hạng từ chức vụ bác sĩ y họcdự chống (hạng III) lên chức vụ bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) phải cóthời gian giữ chức danh bác sĩ y học dự trữ (hạng III) hoặc tương đương tốithiểu là 09 năm so với người bao gồm bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cung cấp I hoặcthạc sĩ y học; 06 năm đối với người bao gồm bằng tốt nghiệp chưng sĩ chăm khoa cấpII hoặc tiến sĩ y học tập hoặc bằng xuất sắc nghiệp bác bỏ sĩ nội trú; trong những số đó có thờigian sớm nhất giữ chức vụ bác sĩ y học dự trữ (hạng III) buổi tối thiểu là 02năm.

Điều 9. Bác sĩ y học dựphòng (hạng III) - Mã số: V.08.02.06

1. Nhiệm vụ:

a) Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe; thống trị sức khỏe và khuyến nghị biện pháp cai quản sứckhỏe tại cùng đồng;

b) thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và các nộidung âu yếm sức khỏe ban đầu;

c) Thực hiện chính sách chức trách chuyên môn theoquy định của bộ Y tế, thay thể:

Xây dựng kế hoạch chuyển động chuyên môn về y tế dựphòng: phòng kháng dịch bệnh, chống chống bệnh xã hội, làm chủ chương trình y tế,truyền thông giáo dục đào tạo sức khỏe, sức mạnh lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạnthương tích;

Theo dõi, giám sát, phạt hiện, tấn công giá, kiểmsoát cùng khống chế: yếu ớt tố nguy cơ tiềm ẩn gây dịch, tác nhân tạo bệnh, căn bệnh nghề nghiệp,bệnh liên quan đến nhân tố môi trường, tai nạn thương tích, bình an thực phẩm, sứckhỏe lao đụng và yếu đuối tố nguy cơ tiềm ẩn khác so với sức khỏe cùng đồng;

Thực hiện tại biện pháp kiểm soát điều hành và khống chế dịchbệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch duy nhất là ổ bệnh dịch lây lan mới phát sinh;

Phòng chống căn bệnh không lây nhiễm, tai nạn ngoài ý muốn giaothông, tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp;

Tham gia quản lí lý, quan tâm tại cùng đồng: bệnhmãn tính, căn bệnh nghề nghiệp, căn bệnh xã hội và phục hồi chức năng;

Khám, trị bệnh thông thường và xử trí cấp cho cứuban đầu;

Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định.

d) chỉ dẫn và đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuậtcho viên chức, học viên và sinh viên thuộc chuyên ngành;

đ) Tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) giỏi nghiệp chưng sĩ nhiều khoa hoặc chưng sĩ chuyênngành y học dự trữ trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên trên theoquy định tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của bộ Giáodục với Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho vn hoặccó chứng từ tiếng dân tộc đối với vị trí bài toán làm gồm yêu cầu thực hiện tiếng dântộc;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụngcông nghệ tin tức cơ bản theo phương tiện tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày11 mon 3 năm năm trước của Bộ tin tức và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sửdụng technology thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) hiểu biết quan liêu điểm, công ty trương con đường lối củaĐảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước về công tác làm việc bảo vệ, quan tâm và nângcao sức mạnh nhân dân;

b) gồm năng lực khẳng định yếu tố ảnh hưởng tác động của môitrường tự nhiên, thôn hội, nghề nghiệp tác động đến sức khỏe con người;

c) tất cả năng lực khuyến nghị biện pháp cách xử trí thích hợp,lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, cải thiện sức khỏe khoắn toàn diện, liên tục đối với cánhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường;

d) Có năng lực tổ chức thực hiện và review cácnội dung quan tâm sức khỏe ban đầu, lịch trình mục tiêu nước nhà về y tế vàquản lý mức độ khỏe, bệnh nghề nghiệp, chống chống tai nạn đáng tiếc thương tích, kiến thiết cộngđồng an toàn;

đ) Có năng lượng phát hiện sớm ổ dịch bệnh, vấn đềvề dinh dưỡng, bình yên thực phẩm trong xã hội và thâm nhập phòng kháng dịch;

e) Có năng lượng tham gia nghiên cứu khoa học;

g) Có kĩ năng trong việc hợp tác ký kết và kết hợp cóhiệu trái với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế để tiến hành nhiệm vụ.

Mục 3. CHỨCDANH Y SĨ

Điều 10. Y sĩ(hạng IV) - Mã số: V.08.03.07

1. Nhiệm vụ:

a) Tuyên truyền vận động, triểnkhai triển khai các biện pháp chuyên môn về đảm bảo an toàn sức khỏe bà mẹ trẻ nhỏ và kếhoạch hóa gia đình;

b) gia nhập sơ cứu vớt ban đầu, thăm khám bệnh,chữa bệnh thường thì cho quần chúng tại trạm y tế và làm chủ sức khỏe cộng đồngkhu vực phụ trách;

c) gây ra kế hoạch hoạt động vàlựa chọn chương trình ưu tiên về trình độ chuyên môn y tế trong phạm vi phụ trách;

d) sản xuất tủ thuốc, gợi ý sửdụng thuốc an ninh và vừa lòng lý, có kế hoạch cai quản các mối cung cấp thuốc; xây dựngphát triển dung dịch nam, phối hợp ứng dụng y học dân tộc trong phòng và trị bệnh;

đ) Phát hiện tại và report kịp thời bệnhdịch, ổ dịch, tác nhân khiến bệnh, yếu đuối tố nguy hại gây dịch, bệnh đối với sức khỏecộng đồng;

e) Tham gia tổ chức phòng chống dịch,bệnh, biện pháp ngăn dự phòng nguy cơ đối với sức khỏe cùng đồng;

g) quản lý các chỉ số mức độ khỏe, quảnlý thai, quản lý bệnh nhân mạn tính theo chỉ định của chưng sĩ tại cộng đồng và tổnghợp báo cáo, đưa tin kịp thời, đúng đắn theo nguyên lý của pháp luật;

h) Bồi dưỡng kỹ năng chuyên mônkỹ thuật cho nhân viên cấp dưới y tế thôn, bản, hợp tác viên y tế/dân số tại cộng đồng;

i) tư vấn cho cơ quan ban ngành xã,phường, thị trấn và cấp có thẩm quyền trong vấn đề quản lý, tiến hành các nộidung chăm lo sức khỏe ban đầu và tổ chức tiến hành những ngôn từ chuyên mônthuộc chương trình trọng điểm về y tế trên địa phương.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo,bồi dưỡng:

a) giỏi nghiệp y sĩ trình độ trungcấp;

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 1(A1) trở lên theo dụng cụ tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01năm năm trước của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho việt nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm cóyêu cầu áp dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo khí cụ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTTngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyênmôn, nghiệp vụ:

a) phát âm biết quan liêu điểm, công ty trươngđường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước về công tác quan tâm sứckhỏe, nâng cấp sức khỏe nhân dân;

b) xác định các triệu chứng căn bệnh lýthông thường cùng yếu tố tác động đến sức mạnh cộng đồng;

c) phân phát hiện, can thiệp và dựphòng các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;

d) Có kĩ năng tổ chức tiến hành vàtheo dõi những nội dung quan tâm sức khỏe thuở đầu và quản lý sức khỏe, cai quản bệnhnghề nghiệp;

đ) Có kĩ năng tổ chức thực hiện vàđánh giá chuyển động dự án, lịch trình mục tiêu tổ quốc về y tế;

e) Có kĩ năng hợp tác và có tác dụng việcnhóm, phối phù hợp với các ban ngành, đoàn thể trong triển khai nhiệm vụ.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆMVÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH NÀY

Điều 11.Nguyên tắc chỉ định và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

1. Việc chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp so với viên chức lao lý tại Thông bốn liên tịch này phải địa thế căn cứ vào vịtrí vấn đề làm, nhiệm vụ được giao của viên chức cùng theo hình thức tại Điều 12 củaThông bốn liên tịch này.

2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chứchiện giữ vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, lương y tương ứngkhông được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức.

Điều 12. Cáctrường hợp bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp

Viên chức đã được bổ nhiệm vào cácngạch bác bỏ sĩ, lương y theo khí cụ tại ra quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5năm 1993 của bộ trưởng - trưởng ban Ban tổ chức triển khai - Cán bộ cơ quan chỉ đạo của chính phủ (nay là cỗ Nộivụ) về việc phát hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ những ngạch công chức ngành y tế; Quyếtđịnh số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng cỗ Nội vụ về việcban hành danh mục các ngạch công chức cùng ngạch viên chức, nay được bổ nhiệm vàochức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học tập dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tưliên tịch này, như sau:

1. Chức danh công việc và nghề nghiệp bác sĩ:

a) chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp chưng sĩ thời thượng (hạng I) mã số V.08.01.01 đối với viên chức hiện đang giữngạch bác sĩ thời thượng (mã số 16.116);

b) bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp chưng sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 đối với viên chức hiện đang giữngạch chưng sĩ chủ yếu (mã số 16.117);

c) chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp chưng sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 so với viên chức hiện đang giữ ngạchbác sĩ (mã số 16.118).

2. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ yhọc dự phòng:

a) chỉ định vào chức danh nghềnghiệp chưng sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) mã số V.08.02.04 đối với viên chứchiện đang thao tác ở nghành nghề dịch vụ y học dự phòng, đang nắm dữ ngạch bác bỏ sĩ cao cấp (mãsố 16.116);

b) bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) mã số V.08.02.05 so với viên chứchiện đang làm việc ở lĩnh vực y học tập dự phòng, đang dữ ngạch bác bỏ sĩ chính (mã số16.117);

c) bổ nhiệm vào chức danh nghềnghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) mã số V.08.02.06 đối với viên chức hiệnđang làm việc ở lĩnh vực y học tập dự phòng, đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).

3. Chỉ định vào chức danh nghềnghiệp y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07) so với viên chức hiện đang nắm dữ ngạch ysĩ (mã số 16.119).

Điều 13. Cáchxếp lương

1. Những chức danh nghề nghiệp và công việc bácsĩ, chưng sĩ y học tập dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụngBảng lương trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong những đơn vị sựnghiệp của phòng nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2004 của chính phủ về cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức cùng lực lượng vũ trang, như sau:

a) Chức danh công việc và nghề nghiệp bác sĩcao cấp cho (hạng I), chức danh nghề nghiệp và công việc bác sĩ y học tập dự phòng cao cấp (hạng I)được áp dụng hệ số lương viên chức một số loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20đến hệ số lương 8,00;

b) Chức danh nghề nghiệp và công việc bác sĩchính (hạng II), chức danh nghề nghiệp và công việc bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) đượcáp dụng hệ số lương viên chức các loại A2 (nhóm A2.1), từ thông số lương từ 4,40 cho hệsố lương 6,78;

c) Chức danh nghề nghiệp và công việc bác sĩ (hạngIII), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được vận dụng hệ sốlương viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;

d) Chức danh công việc và nghề nghiệp y sĩ đượcáp dụng thông số lương viên chức một số loại B, từ hệ số lương 1,86 đến thông số lương 4,06.

2. Bài toán xếp lương vào chức danh nghềnghiệp viên chức theo nguyên lý tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếplương vào các ngạch bác bỏ sĩ, lương y theo nguyên tắc tại ra quyết định số 78/2004/QĐ-BNVngày 03 tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc phát hành danh mục cácngạch công chức cùng ngạch viên chức và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2004 của chính phủ về chế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng khí giới được triển khai như sau:

Viên chức đủ điều kiện bổ nhiệmvào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, chưng sĩ y học dự phòng, y sĩ có hệ số bậclương bởi ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương với % phụ cung cấp thâm niênvượt size (nếu có) vẫn hưởng sinh sống ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậclương lần sau hoặc xét tận hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu tất cả ở ngạch cũ)vào chức danh nghề nghiệp mới được xẻ nhiệm.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A sẽ xếp ngạchbác sĩ (mã số 16.118), bậc 4, hệ số lương 3,33 tính từ lúc ngày 01 mon 02 năm 2013.Nay đủ điều kiện và được cơ quan gồm thẩm quyền bổ nhiệm vào chức vụ bác sĩ yhọc dự phòng (hạng III) mã số V.08.02.06 thì xếp bậc 4, hệ số lương 3,33 của chứcdanh chưng sĩ y học dự phòng (hạng III) kể từ ngày ký quyết định; thời hạn xétnâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 mon 02 năm 2013.

3. Vấn đề thăng hạng chức danh nghềnghiệp đối với viên chức là bác bỏ sĩ, bác bỏ sĩ y học dự trữ được tiến hành saukhi đã làm được cấp gồm thẩm quyền bổ nhiệm vào chức vụ bác sĩ, bác bỏ sĩ y học tập dựphòng công cụ tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫntại Khoản 1 Mục II Thông bốn số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng5 năm 2007 của bộ Nội vụ khuyên bảo xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyểnloại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệulực thi hành

1. Thông tứ liên tịch này có hiệulực thi hành kể từ ngày 16 mon 7 năm 2015.

2. Huỷ bỏ tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ cácngạch bác bỏ sĩ, thầy thuốc quy định tại đưa ra quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm1993 của bộ trưởng - trưởng phòng ban Ban tổ chức - Cán bộ cơ quan chính phủ về câu hỏi ban hànhtiêu chuẩn nghiệp vụ những ngạch công chức ngành y tế.

3. Bến bãi bỏ những quy định về danh mụccác ngạch bác sĩ, y sĩ ban hành kèm theo ra quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc phát hành danh mục các ngạchcông chức cùng ngạch viên chức.

Điều 15. Điềukhoản gửi tiếp

Viên chức đang được bổ nhiệm vào cácngạch bác sĩ, y sĩ theo cách thức tại ra quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 mon 5năm 1993 của cục trưởng - trưởng ban Ban tổ chức triển khai - Cán bộ chính phủ về việc banhành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành y tế; ra quyết định số 78/2004/QĐ-BNVngày 03 mon 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc phát hành danh mục cácngạch công chức với ngạch viên chức, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpbác sĩ, chưng sĩ y học dự phòng, lương y quy định tại Thông bốn liên tịch này thì cơquan có thẩm quyền quản lý, áp dụng viên chức có trọng trách tạo đk đểviên chức bổ sung cập nhật những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh công việc và nghề nghiệp bác sĩ,bác sĩ y học tập dự phòng, lương y được ngã nhiệm.

Điều 16. Tổchức thực hiện

1. Thông tứ liên tịch này là căn cứđể tiến hành việc tuyển chọn dụng, áp dụng và quản lý đội ngũ chưng sĩ, chưng sĩ y học tập dựphòng, y sĩ trong các cơ sở y tế công lập.

2. Các cơ sở y tế bên cạnh công lậpcó thể áp dụng quy định tại Thông bốn liên tịch này để tuyển dụng, sử dụng, quảnlý nhóm ngũ bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, thầy thuốc tại cơ sở.

3. Bạn đứng đầu tư mạnh sở y tế cônglập trực tiếp quản lý, thực hiện viên chức gồm trách nhiệm:

a) kiểm tra soát những vị trí câu hỏi làm củađơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công việc bác sĩ, bác bỏ sĩ y học tập dựphòng, lương y thuộc thẩm quyền cai quản lý, trình cấp bao gồm thẩm quyền coi xét, quyết địnhhoặc đưa ra quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

b) đưa ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghềnghiệp so với bác sĩ, bác bỏ sĩ y học dự phòng, bác sĩ thuộc diện quản lý vào chứcdanh công việc và nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học tập dự phòng, y sĩ tương xứng theo thẩm quyềnhoặc theo phân cấp, ủy quyền sau thời điểm phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpđược cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

4. Những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơquan thuộc bao gồm phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cótrách nhiệm:

a) chỉ huy các đơn vị thuộc phạmvi cai quản thực hiện việc chỉ định chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với bácsĩ, bác bỏ sĩ y học dự phòng, y sĩ trong số cơ sở y tế công lập;

b) Phê chăm nom phương án bổ nhiệm chứcdanh nghề nghiệp và xếp lương đối với bác sĩ, chưng sĩ y học dự phòng, thầy thuốc trongcác khám đa khoa công lập thuộc phạm vi thống trị từ ngạch viên chức hiện giữ sangcác chức danh nghề nghiệp và công việc bác sĩ, chưng sĩ y học dự phòng, y sĩ tương ứng quy địnhtại Thông bốn liên tịch này; giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hầu hết vướng mắc trongquá trình chỉ định chức danh công việc và nghề nghiệp và xếp lương;

c) đưa ra quyết định bổ nhiệm chức danhnghề nghiệp với xếp lương so với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ thuộc diệnquản lý vào các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác bỏ sĩ y học tập dự phòng, thầy thuốc tươngứng trong số cơ sở y tế công lập theo thẩm quyền.

d) báo cáo kết quả bổ nhiệm chứcdanh nghề nghiệp và xếp lương so với bác sĩ, bác bỏ sĩ y học dự phòng, bác sĩ trongcác bệnh viện công lập ở trong phạm vi thống trị gửi cỗ Y tế, cỗ Nội vụ.

Điều 17.Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc thiết yếu phủ; chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw và

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan có trách nhiệm tiến hành Thông tứ liên tịch này.

2. Trong quy trình thực hiện, nếucó vướng mắc, ý kiến đề xuất tổ chức, cá nhân phản ánh về bộ Y tế để tổng hợp và chủtrì, phối hợp với Bộ Nội vụ coi xét, giải quyết./.

Xem thêm: Tại Sao Người Ta Có Thể Điều Chỉnh Tỷ Lệ Đực Cái Ở Vật Nuôi Điều Đó Có Ý Nghĩa Gì Trong Thực Tiễn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG trằn Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - Văn phòng trung ương Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các Hội, đoàn thể; - Công báo; Cổng TTĐT chính phủ; - Cục bình chọn văn bản QPPL (Bộ tứ pháp); - UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Sở Y tế, Sở Nội vụ các tỉnh, tp trực ở trong TW; - cỗ Y tế: cỗ trưởng, các Thứ trưởng, những đơn vị trực thuộc Bộ; - bộ Nội vụ: bộ trưởng, những Thứ trưởng, các đơn vị trực ở trong Bộ; - Cổng thông tin điện tử của bộ Y tế, bộ Nội vụ; - Lưu: bộ Y tế (VT, TCCB); cỗ Nội vụ (VT, CCVC).

b52 club - Game bài bom tấn số 1 |

Lịch thi đấu World Cup