Ví dụ: (x^3 - 3;) (xyz - ax^2 + by); (aleft( 3xy + 7x ight)) là những đa thức.

Bạn đang xem: Thu gọn đa thức

Nhận xét:

- Mỗi nhiều thức là một biểu thức nguyên.

- Mỗi 1-1 thức cũng là 1 trong đa thức.

2. Thu gọn đa thứcĐưa nhiều thức về dạng thu gọn gàng (không còn hai hạng tử như thế nào đồng dạng).

Bước 1: Nhóm những đơn thức đồng dạng cùng với nhau;

Bước 2: Cộng, trừ những đơn thức đồng dạng vào từng nhóm


Ví dụ: Thu gọn đa thức (P = dfrac13x^2y + xy^2 - xy + dfrac12xy^2 - 5xy - dfrac13x^2y)

Giải

(P = dfrac13x^2y + xy^2 - xy + dfrac12xy^2 - 5xy - dfrac13x^2y)

( = left( dfrac13x^2y - dfrac13x^2y ight) + left( xy^2 + dfrac12xy^2 ight) + left( - xy - 5xy ight))

( = dfrac32xy^2 - 6xy)

3. Bậc của đa thức+ Bậc của nhiều thức là bậc của hạng tử tất cả bậc tối đa trong dạng thu gọn của nhiều thức đó.

+ Số $0$ cũng rất được gọi là nhiều thức không với nó không tồn tại bậc.

+ khi tìm bậc của một đa thức, thứ 1 ta đề nghị thu gọn đa thức đó.


Ví dụ: Đa thức (x^6 - 2y^5 + x^4y^5 + 1) có bậc là 9. Đa thức (dfrac32xy^2 - 6xy) tất cả bậc là 3.

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: nhận ra đa thức

Phương pháp:

Căn cứ vào khái niệm của nhiều thức (tổng của rất nhiều đơn thức).

Dạng 2: Thu gọn nhiều thức

Phương pháp:

Để thu gọn một nhiều thức, ta thực hiện công việc sau

+ cách 1: Nhóm những đơn thức đồng dạng cùng với nhau

+ cách 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

Dạng 3: tra cứu bậc của đa thức


Phương pháp:

+ Viết nhiều thức dưới dạng thu gọn gàng (nếu cần)

+ Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc tối đa trong dạng thu gọn gàng của đa thức đó.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt 4, Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Việt Lớp 4


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp firmitebg.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng firmitebg.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.