Trong phép nhân, những thành phần được gọi là quá số và tác dụng được gọi là tích.

Bạn đang xem: Tích là nhân hay chia

Ví dụ: trong phép nhân: (3 imes 2 = 6) bao gồm (3;2) là các thừa số; (6) được call là tích.

Dạng 2: Tính giá trị của tích.

Từ phép nhân mang đến trước, em đưa về tổng của khá nhiều số hạng để nhẩm với tìm cực hiếm của tích.

Ví dụ: (3 imes 2 = 3 + 3 = 6)

Dạng 3: Toán đố.


- Đọc với phân tích đề: việc thường cho giá trị các số giống như nhau, yêu ước tìm cực hiếm của một vài nhóm.

- Tìm phương pháp giải của bài xích toán: mong mỏi tìm quý giá của một trong những nhóm, ta hay lấy quý giá của một tổ nhân cùng với số nhóm.

- trình bày bài toán.

- soát sổ lại giải thuật và kết quả em vừa tra cứu được.

Xem thêm: Thể Tích Hình Lập Phương Lớp 5, Toán Lớp 5 Trang 122, 123

Ví dụ:Mỗi nhỏ gà gồm (2) chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân ?

Cách giải:

Năm nhỏ gà như vậy có số chân là:

(2 imes 5 = 10) (chân)

Đáp số: (10) chân.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập các số đến 100
bài 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài bác 1: Phép cộng có tổng bằng 10
bài 2: 26 + 4; 36 + 24
bài 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài 5: 49 + 25
bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài bác 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: việc về các hơn.
bài xích 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài bác 13: 47 + 25
bài bác 14: việc về thấp hơn
bài 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài xích 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cộng
bài bác 20: Phép cộng bao gồm tổng bởi 100
bài xích 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một số hạng trong một tổng
bài xích 2: Số tròn chục trừ đi một vài
bài 3: 11 trừ đi một trong những : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài 5: 51 - 15
bài xích 6: 12 trừ đi một trong những
bài 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài bác 9: search số bị trừ
bài xích 10: 13 trừ đi một trong những : 13 - 5
bài xích 11: 33 - 5
bài xích 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một trong những : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài xích 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài 20: 100 trừ đi một trong những
bài bác 21: kiếm tìm số trừ
bài bác 22: Đường thẳng
bài xích 23: Ngày, tiếng
bài xích 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài bác 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về giám sát (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia
bài bác 1: Tổng của rất nhiều số
bài bác 2: Phép nhân
bài 3: thừa số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài xích 5: Bảng nhân 3
bài xích 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài bác 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc
bài xích 9: Phép phân chia
bài xích 10: Bảng chia 2
bài bác 11: 1 phần hai
bài 12: Số bị phân chia - Số phân chia - mến
bài 13: Bảng phân chia 3
bài 14: một trong những phần ba
bài xích 15: kiếm tìm một vượt số của phép nhân
bài xích 16: Bảng phân tách 4
bài xích 17: 1 phần tư
bài 18: Bảng phân tách 5
bài bác 19: 1 phần năm
bài 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài bác 21: tìm số bị phân chia
bài xích 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số 1 trong những phép nhân với phép phân chia
bài xích 24: Số 0 trong phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh những số tròn trăm
bài bác 3: các số tròn chục từ 110 đến 200
bài bác 4: những số trường đoản cú 101 mang đến 110
bài 5: những số trường đoản cú 111 mang đến 200
bài xích 6: các số có tía chữ số
bài xích 7: So sánh những số có cha chữ số
bài bác 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đối kháng vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.