Dạng toán tính theo cách làm hóa học có 2 dạng: biết công thức hóa học, tra cứu thành phần những nguyên tố và ngược lại. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách giải.

Bạn đang xem: Tìm công thức hóa học biết phần trăm khối lượng

Nếu biết công thức hóa học tập của một chất, ta rất có thể xác định thành phần phần trăm các nguyên tố. Ngược lại, lúc biết thành phần phần trăm của những nguyên tố trong phù hợp chất, ta rất có thể tìm được bí quyết hóa học tập của hợp chất đó. Đây là 2 dạng bài tập tính theo phương pháp hóa học mà bọn họ thường gặp. Bây giờ, bọn họ cùng xem bí quyết lập luận và giải 2 dạng bài xích tập này ra làm sao nhé!


*

tinh-theo-cong-thuc-hoa-hoc


Tóm tắt nội dung


Tính theo bí quyết hóa học

Tính theo phương pháp hóa học

1. Biết CTHH, khẳng định % những nguyên tố trong đúng theo chất

Các cách giải:

Bước 1: Tìm cân nặng mol của vừa lòng chất

Bước 2: tra cứu số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol phù hợp chất

Bước 3: tra cứu thành phần theo trọng lượng của mỗi nguyên tố

– Ví dụ: Một các loại phân bón tất cả CTHH là Na3PO4. Hãy xác minh thành phần % (theo khối lượng) những nguyên tố tất cả trong phương pháp trên.

– lý giải giải:

Bước 1: Tìm cân nặng mol của Na3PO4:

MNa3PO4 = (23 x 3) + 31 + (16 x 4) = 164 (g/mol)

Bước 2: tra cứu số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong 1 mol Na3PO4:

Trong 1 mol Na3PO4 tất cả 3 mol nguyên tử Na, 1 mol nguyên tử P, 4 mol nguyên tử O.

Bước 3: nguyên tố % theo cân nặng các nguyên tố trong Na3PO4:

– %mNa = <(23 x 3) x 100%> / 164 = 40,85%

– %mP = (31 x 100%) / 164 = 19,90%

– %mO = 100% – (40,85% + 19,90%) = 39,25%

Vậy thành phần % của các nguyên tố Na, P, O vào công thức Na3PO4 theo thứ tự là: 40,85%; 19,90%; 39,25%.

2. Biết % những nguyên tố, xác minh CTPT của thích hợp chất

Các cách giải:

Bước 1: Tìm trọng lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol phù hợp chất

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong một mol thích hợp chất

Bước 3: Lập CTHH

– Ví dụ: đúng theo chất tất cả thành phần % theo cân nặng như sau: 40% Cu; 20% S và 40% O. Search CTHH của phù hợp chất, biết khối lượng mol của nó là 160 g/mol.

– trả lời giải:

Bước 1: Tìm cân nặng của từng nguyên tố trong một mol hòa hợp chất:

– mCu = (160 x 40) / 100 = 64 (g)

– mS = (160 x 20) / 100 = 32 (g)

– mO = 160 – 64 – 32 = 64 (g)

Bước 2: kiếm tìm số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol vừa lòng chất:

– nCu = 64/64 = 1 mol

– nS = 32/32 = 1 mol

– nO = 64/16 = 4 mol

⇒ trong 1 phân tử hợp hóa học có: 1 nguyên tử Cu, 1 tử S với 4 nguyên tử O.

Vậy CTHH của hợp chất phải tìm là CuSO4.

Bài tập vận dụng tính theo cách làm hóa học

Câu 1. tra cứu thành phần % theo khối lương của những nguyên tố hóa học trong số hợp chất:

a) co và CO2

Ta có: MCO = 12 + 16 = 28 (g/mol)

%mC = (12 x 100%) / 28 = 42,86%

%mO = 100% – 42,86% = 57,14%

Ta có: MCO2 = 12 + 16 x 2 = 44 (g/mol)

%mC = (12 x 100%) / 44 = 27,27%

%mO = 100% – 27,27% = 72,73%

b) Fe3O4 cùng Fe2O3

Ta có: MFe3O4 = 56 x 3 + 16 x 4 = 232 (g/mol)

%mFe = (56 x 3 x 100%) / 232 = 72,41%

%mO = 100% – 72,41% = 27,59%

Ta có: MFe2O3 = 56 x 2 + 16 x 3 = 160 (g/mol)

%mFe = (56 x 2 x 100%) / 160 = 70%

%mO = 100% – 70% = 30%

c) SO2 cùng SO3

Ta có: MSO2 = 32 + 16 x 2 = 64 (g/mol)

%mS = (32 x 100%) / 64 = 50%

%mO = 100% – 50% = 50%

Ta có: MSO3 = 32 + 16 x 3 = 80 (g/mol)

%mS = (32 x 100%) / 80 = 40%

%mO = 100% – 40% = 60%

Câu 2. Tìm CTHH của rất nhiều hợp chất tất cả % theo khối lượng các nguyên tố như sau:

a) Hợp hóa học A có khối lượng mol 58,5 (g/mol), % theo khối lượng: 60,68% Cl, còn lại là Na.

Ta có: trọng lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp hóa học A:

mCl = (58,5 x 60,68) / 100 = 35,5 g

mNa = 58,5 – 35,5 = 23 g

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong một mol hợp chất A:

nCl = 35,5 / 35,5 = 1 mol

nNa = 23 / 23 = 1 mol

⇒ trong một phân tử A có: 1 nguyên tử Na với 1 nguyên tử Cl

⇒ CTHH của A là: NaCl

b) Hợp hóa học B có trọng lượng mol 106 (g/mol), % theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C và 45,3% O.

Ta có: trọng lượng của từng nguyên tố có trong một mol hợp chất B:

mNa = (106 x 43,4) / 100 = 46 (g)

mC = (106 x 11,3) / 100 = 12 (g)

mO = (106 x 45,3) / 100 = 48

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất B:

nNa = 46 / 23 = 2 mol

nC = 12 / 12 = 1 mol

nO= 48 / 16 = 3 mol

⇒ trong một phân tử B có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C với 3 nguyên tử O

⇒ CTHH của B là: Na2CO3

Câu 3. CTHH của con đường là C12H22O11. Hỏi:

a) có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O bao gồm trong 1,5 mol đường?

b) Tính trọng lượng mol phân tử đường?

c) trong 1 mol đường tất cả bao nhiêu gam từng nguyên tố C, H, O?

Trả lời:

a) trong 1,5 mol đường có:

12 x 1,5 = 18 mol nguyên tử C

22 x 1,5 = 33 mol nguyên tử H

11 x 1,5 = 16,5 mol mol nguyên tử O

b) trọng lượng mol của phân tử đường

Ta có: MC12H22O11 = 12 x 12 + 1 x 22 + 16 x 11 = 342 (g/mol)

c) trong một mol mặt đường có:

12 x 12 = 144 g nguyên tử C

1 x 22 = 22 g nguyên tử H

16 x 11 = 176 g mol nguyên tử O

Câu 4. Một một số loại đồng oxit màu sắc đen, có khối lượng mol bởi 80 g/mol. Oxit nàu gồm thành phần % theo trọng lượng các nguyên tố: 80% Cu với 20% O. Tìm kiếm CTHH của oxit đồng.

Trả lời:

Ta có: khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol oxit đồng:

mCu = (80 x 80) / 100 = 64 (g)

mO = 80 – 64 = 16 (g)

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol oxit đồng:

nCu = 64 / 64 = 1 mol

nO= 16 / 16 = 1 mol

⇒ trong một phân tử oxit đồng có: 1 nguyên tử Cu và 1 nguyên tử O.

⇒ CTHH của oxit đồng là: CuSO4

Câu 5. Tìm CTHH của khí A, biết:

– A nặng rộng khí H2 17 lần

– thành phần % theo khối lượng của A: 5,88% H cùng 94,12% S.

Xem thêm: Văn Biểu Cảm Về Bố - Biểu Cảm Về Bố (Van

Trả lời:

– Khí A nặng rộng khí H2 17 lần ⇒ MA = 17 x 2 = 34 (g/mol)

– trọng lượng của từng nguyên tố trong 1 mol A:

mH = (34 x 5,88) / 100 = 2 (g)

mS = 34 – 2 = 32 (g)

– Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong một mol A:

nH = 2 / 1 = 2 (mol)

nS = 32 / 32 = 1 (mol)

⇒ trong một phân tử khí A có: 2 nguyên tử H với 1 nguyên tử S.

⇒ CTHH của khí A là: H2S

Lời kết

Trên đấy là 2 dạng bài xích tập tính theo công thức hóa học, bài bác tiếp theo chúng ta sẽ khám phá về phương pháp tính theo phương trình hóa học. Nếu chúng ta nắm vững quá trình làm dạng bài bác tập này thì sẽ không tồn tại gì trở ngại cả. Mẹo là chúng ta lập luận nghiêm ngặt và chớ nhầm lẫn giữa các khái niệm. Chúc chúng ta luôn yêu chất hóa học nhé!