Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài xích tậpI. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài xích tậpToán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bài xích họcII. Các dạng bài xích tập
Cách tìm giá trị mập nhất, nhỏ tuổi nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức
Trang trước
Trang sau

Cách tìm giá trị mập nhất, bé dại nhất của biểu thức lớp 8 – dựa vào hằng đẳng thức

A. Cách thức giải

+ với mọi x:

*

+ với tất cả a; b ta có:

*

. Vết = xẩy ra khi a+ b = 0 với

*
. Lốt = xẩy ra khi a- b = 0

•Cho biểu thức A(x):

+ nếu

*
thì giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức A(x) là a.

Bạn đang xem: Tìm gtln gtnn của biểu thức lớp 8

+ giả dụ

*
thì giá bán trị lớn số 1 của biểu thức A(x) là a.

+ nếu như

*

+ giả dụ

*

+ với đa số A; B ta có:

*

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức: A = 6x - x2

A.9 B. 11 C. 8 D. 13

Lời giải

Ta có:

A = 6x - x2 = -(x2 - 6x)

= -(x2 - 6x + 9) + 9

= -(x - 3)2 + 9

Với những x ta có:

*

Do đó, giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức A là 9

Chọn A.

Ví dụ 2. Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức B = 6 - 8x - x2

A.6 B. 22 C. 18 D. 16

Lời giải

Ta có:

B = 6 - 8x - x2 = -(x2 + 8x) + 6

= -(x2 + 8x + 16) + 6 + 16

= -(x + 4)2 + 22

*

Do đó, giá bán trị lớn nhất của biểu thức B là 22

Chọn B.

Ví dụ 3. Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức C = 4x2 + 8x + 10

A . 6 B. 10 C. 12 D. 18

Lời giải

C = 4x2 + 8x + 10 = (2x)2 + 2.2x.2 + 4 + 6

= (2x + 2)2 + 6

Với phần lớn x ta có:

*

Do đó, giá trị bé dại nhất của biểu thức C là 6

Chọn A.

Ví dụ 4. Tìm giá bán trị lớn nhất của biểu thức

*

*

Lời giải

Ta có:2x2 + 4x + 9 = (2x2 + 4x + 2) + 7= 2(x2 + 2x + 1) + 7 = 2(x + 1)2 + 7

Với rất nhiều x,

*

Do đó, giá bán trị lớn nhất của A là

*
.

Chọn A.

C. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức

*

*

Hiển thị đáp án

Với đầy đủ x ta có:

*

Vậy giá bán trị lớn số 1 của biểu thức A là

*

Chọn A.


Ta có:

*

Do đó, giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức B là 10

Chọn B.


Ta có;

A = 4x - 2x2 = -2(x2 - 2x)

= -2(x2 - 2x + 1) + 2 = -2(x - 1)2 + 2

*

Do đó, giá trị lớn nhất của biểu thức A là 2.

Chọn D.


Câu 4 . Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức C = 4x + 3 - x2

A.7 B. 4 C. 3 D. -1

Hiển thị đáp án

Ta có:

*

Do đó, giá trị lớn số 1 của C là 7.

Chọn A.


Câu 5. Tìm giá bán trị lớn số 1 của biểu thức D = -x2 + 6x - 11

A.-11 B. 6 C. -2 D. 9

Hiển thị đáp án

D = -x2 + 6x - 11 = -(x2 - 6x) - 11

= -(x2 - 6x + 9) + 9 - 11

= -(x - 3)2 - 2 vì

*

Giá trị lớn số 1 của biểu thức D là – 2

Chọn C


Ta có:

E = 4x - x2 + 1 = -(x2 - 4x) + 1

= -(x2 - 4x + 4) + 4 + 1

= -(x - 2)2 + 5

*

Do đó, giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức E là 5.

Chọn B.


Ta có:

A = 2x2 + 8x + 11 = 2(x2 + 4x) + 11

= 2(x2 + 4x + 4) - 8 + 11

= 2(x + 2)2 + 3

*

Vậy giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức A là 3

Chọn A.


Câu 8. Tìm giá bán trị bé dại nhất của biểu thức E = x2 - 2x + y2 + 4y + 10

A.1 B. 10 C. 5 D. 8

Hiển thị đáp án

Ta có:

E = x2 - 2x + y2 + 4y + 10

= (x2 - 2x + 1) + (y2 + 4y + 4) + 5

= (x - 1)2 + (y + 2)2 + 5

*

Do đó, giá chỉ trị bé dại nhất của E là 5.

Chọn C.


Câu 9. Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức D = 4x2 + y2 + 6y + 20

A. 20 B. 11 C. 10 D. 16

Hiển thị đáp án

Ta có;

D = 4x2 + y2 + 6y + đôi mươi = 4x2 + (y2 + 6y + 9) + 11

= 4x2 + (y + 3)2 + 11

Vì:

*

Suy ra:

Vậy giá trị nhỏ nhất của D là 11

Chọn B.


Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức G = x2 + 5y2 - 4xy - 8y + 28

A.10 B. 8 C. 20 D. 15

Hiển thị đáp án

Ta có:

G = x2 + 5y2 - 4xy - 8y + 28

G = (x2 - 4xy + 4y2) + (y2 - 8y + 16) + 8

= (x - 2y)2 + (y - 4)2 + 8

*

Suy ra:

*

Vậy giá bán trị bé dại nhất của G là 8.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Người Mẫu Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Người Mẫu Và Siêu Mẫu

Chọn B.


Giới thiệu kênh Youtube firmitebg.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, firmitebg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 8 cho con, được tặng kèm miễn phí tổn khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng ký kết ngay!