Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết tổng

An cùng Bình tất cả 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì đôi bạn có số bi bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có nhì tổ công nhân, tổ Một có tương đối nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp có thêm 8 người công nhân thì đơn vị máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số bao gồm hiệu bằng 47, hiểu được nếu rước số trước tiên cộng số lắp thêm hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số trước tiên + Số vật dụng hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số nên tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số béo bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn nên tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé xíu cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo khối lượng tổng cộng 147kg, biết rằng nếu lấy ra ở bao gạo trước tiên 5kg cùng bao gạo lắp thêm hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở hai bao gạo bởi nhau. Hỏi mỗi bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải vấn đề bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao lắp thêm hai nhiều hơn bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ở bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao máy hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao máy nhất: 65kg

Bao thiết bị hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu sản xuất hộp bi trước tiên 8 viên bi và phân phối hộp máy hai 17 viên bi thì hao hộp tất cả số bi bởi nhau. Hỏi từng hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhị cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu phân phối hộp đầu tiên 8 viên bi và thêm vào hộp vật dụng hai 17 viên bi thì tổng cộng bi của nhì hộp vẫn là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp thứ nhất là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp vật dụng nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp đầu tiên nhiều hơn số bi của hộp máy hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp đồ vật hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm nhất: 82 viên bi

Hộp trang bị hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số có tổng bằng 412, biết rằng nếu thêm một chữ số 3 vào phía trái số bé nhỏ thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có nhiều hơn số bé một chữ số với tổng nhị số bởi 412. Vậy số lớn buộc phải là số gồm 3 chữ số cùng số nhỏ bé phải là số gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số đề xuất tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số bé nhỏ là:

112 : 2 = 56

Số phệ là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ có tổng bởi 176, biết rằng ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ phải tìm và tất cả số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ liên tục tiếp.

Hai số lẻ thường xuyên hơn hèn nhau 2 1-1 vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ buộc phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé nhỏ cần search bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ nhắn cần search là:

166 : 2 = 83

Số lớn yêu cầu tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. bố hơn bé 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi bây chừ con bao nhiêu tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai ba con bây giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện thời là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi hiện nay của bà, của Huệ cùng của Hải là 80 tuổi. Biện pháp nay hai năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng thể tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ với Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải bây giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện thời là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo buôn bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. gồm hai xe cộ chở xi-măng , trung bình từng xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở thấp hơn xe vật dụng hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng kém chiều dài 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học tập sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi từng lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng thể tuổi của hai bà bầu con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài 6. Nhì thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu từ bỏ thùng trước tiên sang thùng sản phẩm công nghệ hai thì số dầu sinh sống thùng thứ nhất hơn thùng trang bị hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng hai số lẻ liên tiếp là 716. Tìm nhị số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bởi 480. Tìm hai số đó, biết giữa chúng bao gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết thân chúng bao gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Các Khóa Học Về An Ninh Mạng Tốt Nhất 2022, Khóa Học An Ninh Mạng (Network Security)

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 con vịt, ngan với ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó tất cả bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.