Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm hệ số của số hạng chứa x 8

*

1: hệ số của số hang cất x8 trong khai triển (left(frac1x^4+sqrt<2>x^5 ight)^12)

2: thông số của số hang chứa x16 trong khai triển (left<1-x^2left(1-x^2 ight) ight>^16)

3: thông số của số hạng chứa x5 trong khai triển (xleft(1-2x ight)^5+x^2left(1+3x ight)^10)


*

(left(x^-4+x^frac52 ight)^12) có SHTQ: (C_12^kx^-4k.x^frac52left(12-k ight)=C^k_12x^30-frac132k)

Số hạng chứa (x^8Rightarrow30-frac132k=8Rightarrow) ko bao gồm k nguyên thỏa mãn

Vậy trong khai triển trên ko gồm số hạng cất (x^8)

b/ (left(1-x^2+x^4 ight)^16)

(left{eginmatrixk_0+k_2+k_4=16\2k_2+4k_4=16endmatrix ight.)

(Rightarrowleft(k_0;k_2;k_4 ight)=left(8;8;0 ight);left(9;6;1 ight);left(10;4;2 ight);left(11;2;3 ight);left(12;0;4 ight))

Hệ số của số hạng cất (x^16):

(frac16!8!.8!+frac16!9!.6!+frac16!10!.4!.2!+frac16!11!.2!.3!+frac16!12!.4!=...)

c/ SHTQ của triển khai (left(1-2x ight)^5) là (C_5^kleft(-2 ight)^kx^k)

Số hạng đựng (x^4) có hệ số: (C_5^4.left(-2 ight)^4)

SHTQ của triển khai (left(1+3x ight)^10) là: (C_10^k3^kx^k)

Số hạng chứa (x^3) có thông số (C_10^33^3)

(Rightarrow) thông số của số hạng chứa (x^5) là: (C_5^4left(-2 ight)^4+C_10^3.3^3)


Đúng 0
phản hồi (0)
Các câu hỏi tương từ
*

 

a.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) vào khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0
*

1. Tìm thông số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm thông số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Bài 1:

a.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(1+x^2 ight)^12) 

b.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

Giúp mk vs ạ!!!


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

tìm số hạng chứa x^8 vào khai triển: (left(1+x^2left(1-x ight) ight)^8)

tìm thông số của số hạng cất x^5 trong triển khai (1+x+x2+x3)10

tìm hệ số của x^3 trong kt: (x2-x+2)10

tìm thông số của x^4 vào kt: (1+x+3x2)10


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Tìm thông số của x8 trong khai triển: (fleft(x ight)=left(1+x ight)^10+left(1+x ight)^11+left(1+x ight)^12)


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Tìm số hạng không cất x trong khai triển (left(x+frac1x ight)^n). Biết thông số của số hạng thiết bị 3 hơn hệ số của số hạng thứ 2 là 35.


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Tìm thông số của x13 trong khai triển (fleft(x ight)=left(dfrac14+x+x^2 ight)^3left(2x+1 ight)^15) thành đa thức


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Biết tổng các hệ số của tía số hạng đầu trong khai triển (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm hệ số của (x^7) trong khai triển đó.


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

tổng các hệ số nhị thức niuton trong triển khai (left(2nx+frac12nx^2 ight)^3n) bởi 64 . Số hạng không chứa x trong khai triển là từng nào ?


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
1
1

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Xem Phim Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi Phần 1 Tập 1 Thuyết Minh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)