Bạn đang xem: Tìm phản ứng viết đúng

*
*
*
*
*
*
*
*

Lưu huỳnh tác dụng với khí A sản xuất thành khí mới giữ mùi nặng trứng thối. Hỏi khí A là khí gì, PTHH xẩy ra là:


Có các lọ đựng chất hóa học riêng rẽ: Na2S, NaCl, AgNO3, Na2CO3. Hóa chất nào sau đây hoàn toàn có thể sử dụng để phân biệt những dung dịch đó ?


Cho những phản ứng: (1) Na2S + HCl ; (2) F2 + H2O; (3) MnO2 + HCl đặc; (4) Cl2 + dung dịch H2S. Các phản ứng tạo thành đơn hóa học là


Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1,25M thu được hỗn hợp X tất cả chứa 12,3 gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của V là


Trộn 5,6 gam bột fe với 3,2 gam bột sulfur rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl giải phóng hỗn hợp khí Z và còn lại phần chất rắn không tan G. Để đốt cháy trọn vẹn Z với G cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Quý giá của V là


Cho sơ đồ gia dụng của phản ứng: H2S + KMnO4 + H2SO4 → H2O + S + MnSO4 + K2SO4

Hệ số nguyên bé dại nhất của những chất gia nhập phản ứng là dãy số nào trong số dãy sau?


Dẫn 11,2 lít khí láo hợp bao gồm H2S và H2 (đo sống đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tra cứu CM những chất trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng trường hợp khí tuyệt nhất thoát ra hoàn toàn có thể tích là 5,6 lít (ở đktc).


Cho 336 ml khí H2S (đktc) vào 225 ml dung dịch KOH 0,1M thu được dung dịch A. Search CM các chất trong hỗn hợp A.
Xem thêm: Dòng Điện Là Gì? Tác Dụng Của Nguồn Điện Là Gì ? Tác Dụng Của Nguồn Điện

Dẫn 2,24 lít (đktc) khí hiđrosunfua vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tính trọng lượng các chất trong dung dịch sau phản ứng.


những đồ vật bằng bạc để lâu trong ko khí thường hay bị xỉn màu sắc đen. Lý do gây ra hiện tượng này là do: