Sử dụng đặc thù tổng cha góc của một tam giác, đặc thù góc xung quanh và sử dụng tính chất của tam giác cân.

Bạn đang xem: Tìm số đo x trong hình vẽ sau


Tam giác (ABC) cân nặng tại (A) (vì (AB = AC) ) có (widehat A = 40^circ ) đề xuất (widehat B = widehat ACB = dfrac180^circ - 40^circ 2 = 70^circ )

Mà (widehat ACB) là góc quanh đó của tam giác (ACD) cần (widehat ACB = widehat CAD + widehat CDA)

Lại gồm (Delta CAD) cân nặng tại (C Rightarrow widehat CAD = widehat CDA = x) (tính chất)

Nên (widehat ACB = widehat CAD + widehat CDA = 2x Rightarrow x = dfracwidehat ACB2)( = dfrac70^circ 2 = 35^circ .)

Vậy (x = 35^circ .)


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Tam giác cân nặng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn câu sai.


Hai góc nhọn của tam giác vuông thăng bằng nhau với bằng


Cho tam giác $ABC$ cân tại $A.$ phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai:


Một tam giác cân bao gồm góc sinh sống đỉnh bởi (64^0) thì số đo góc ở lòng là:


Một tam giác cân tất cả góc nghỉ ngơi đáy bằng (70^0) thì số đo góc sống đỉnh là:


Số tam giác cân trong hình vẽ sau đây là:


*

Tính số đo (x) trên hình vẽ sau:


*

Cho tam giác $ABC$ vuông cân nặng ở $A.$ Trên lòng $BC$ rước hai điểm $M,N$ sao để cho $BM = công nhân = AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân tại đỉnh $A$ cùng với (widehat A = 80^0). Trên nhì cạnh $AB,AC$ lần lượt đem hai điểm $D$ với $E$ làm thế nào cho $AD = AE.$ vạc biểu như thế nào sau đây là sai?


Cho tam giác (ABC) có (widehat A = 90^circ ;,AB = AC). Lúc đó


Cho tam giác (ABC) tất cả (M) là trung điểm của (BC) và (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là


Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) bên trên tia đối của tia (AC) đem điểm (E) làm thế nào cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)


Cho tam giác (ABC) gồm (widehat A = 120^circ .) trên tia phân giác của góc (A) đem điểm (D) làm thế nào để cho (AD = AB + AC.) khi ấy tam giác (BCD) là tam giác gì?


Cho tam giác $ABC$ gồm (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía ngoại trừ của tam giác hai tam giác mọi $AMB$ với $ANC.$


Cho (M) nằm trong đoạn thẳng (AB.) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ (AB,) vẽ những tam giác đều (AMC,BMD.) call (E;F) theo vật dụng tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? chọn câu trả lời đúng nhất.

Xem thêm: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Giải Bài Tập, Nhân Đơn Thức Với Đa Thức


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A) có (widehat B = 30^0.) khi đó:


Cho tam giác (ABC) cân tại (A) bao gồm (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) tại (A) cắt (BC) làm việc (D.) Độ nhiều năm (BD) bằng:


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía không tính tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân nặng tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) với (b.)


Cho tam giác (ABC) cân tại (B,,widehat BAC = 80^0.) lấy (I) là vấn đề nằm trong tam giác làm thế nào để cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.