1. Định nghĩa

– Khoảng bí quyết từ điểm a đến điểm 0 bên trên trục số là giá trị tuyệt đối của một số a ( a là số thực)

2. Chú ý

– giá chỉ trị tuyệt đối của số không âm là chủ yếu nó, giá chỉ trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó.

Tổng quát:

Nếu
*
Nếu
*

3.


Bạn đang xem: Tính chất dấu giá trị tuyệt đối


Xem thêm: Top Trường Đào Tạo Ngành Kế Toán Ở Hà Nội ? Ngành Kế Toán Thì Nên Học Trường Nào Tại Hà Nội

Tính chất

– giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm: với mọi a ∈ R

– nhì số bằng nhau hoặc đối nhau thì có mức giá trị tuyệt đối bằng nhau, với ngược lại nhị số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là nhị số bằng nhau hoặc đối nhau.

*

– Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng đối của giá trị tuyệt đối của nó cùng đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó:

*
*

– Trong hai số âm số làm sao nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối lớn hơn: Nếu

*

– Trong nhì số dương số như thế nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn: Nếu

*
*

b52 club - Game bài bom tấn số 1 |

Lịch thi đấu World Cup