Axit sunfuric H2SO4 là một axit mạnh, được sử dụng và ứng dụng nhiều trong thực tiễn đời sống, đây cũng là trong số những axit quan trọng trong chương trình học của các em.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit sunfuric loãng

Bạn vẫn xem: đặc thù hóa học tập của h2so4 loãng

Vậy axit sunfuric H2SO4 tất cả những đặc điểm hoá học tập và đặc thù vật lý nào? Axit sunfuric đặc có tính chât chất hóa học gì không giống axit sunfuric loãng? chúng ta hãy thuộc tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

* Trong bài này các em đề xuất nắm vững đặc điểm hoá học sau của axit sunfuric

Tác dụng với kim loại (trước Hyđro)Tác dụng với oxit bazơTác dụng cùng với bazơTác dụng với phi kimTác dụng với hóa học khử (Fe, FeSO4,...)

Về chi tiết tính chất hoá học tập của axit sunfuric H2SO4 các em tham khảo bài viết dưới đây

I. Tính chất vật lý của axit sunfuric H2SO4

- Axit sunfuric H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, nặng nề gấp gấp đôi nước, khó cất cánh hơi với tan vô hạn vào nước.

 - Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước mạnh dạn và tỏa những nhiệt nên khi pha loãng đề xuất cho nhàn axit sệt vào nước. Nếu làm trái lại sẽ làm cho nước sôi bất thần bắn ra phía bên ngoài kèm theo các giọt axit làm phỏng da hoặc cháy quần áo.


*

Cấu tạo ra phân tử của axit sunfuric H2SO4

II. đặc điểm hoá học tập của axit sunfuric H2SO4

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

* H2SO4 loãng là 1 axit mạnh, có tương đối đầy đủ các đặc điểm hóa học bình thường của axit:

a) Axit sunfuric loãng có tác dụng quỳ tím gửi thành color đỏ.

b) Axit sunfuric lãng công dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại có hóa trị thấp) + H2↑

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → muối bột + H2↑

 Ví dụ:  fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* giữ ý:

nH2 = nH2SO4mmuối = mkim loại + mH2SO4 - mH2 = mkim loại + 96nH2

c) Axit sunfuric loãng công dụng với oxit bazơ → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → muối bột + H2O

 Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* lưu ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)mmuối = moxit + mH2SO4 - mH2O = moxit + 98nH2SO4 - 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)

d) Axit sunfuric loãng công dụng với bazơ → muối + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → muối hạt + H2O

 Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

- phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành muối hạt sunfat.

 Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng tác dụng với muối → muối new (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

 Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* giữ ý: Thường dùng phương pháp tăng giảm cân nặng khi giải bài tập về bội phản ứng của axit sunfuric cùng với muối.

2. Axit sunfuric quánh (H2SO4 đặc)

* Số lão hóa của cơ mà lưu huỳnh (S) rất có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S bao gồm mức oxi hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc gồm tính axit mạnh, oxi hóa dũng mạnh và tất cả tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc công dụng với kim loại

- Thí nghiệm: mang đến mảnh Cu vào ống nghiệm đựng H2SO4 đặc 

- hiện tượng: dung dịch rời sang màu xanh lá cây và khí bay ra có mùi sốc.

- Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

- H2SO4 đặc, nóng tác dụng với các kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* giữ ý: 

 - trong những bài tập vận dụng, kim loại công dụng với axit sunfuric đặc thường gặp gỡ nhất là chế tạo ra khí SO2, khi giải thường vận dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 phản ứng = 2nSO2mmuối = mkim loại + 96nSO2

 - H2SO4 đặc nguội thụ động (không phản ứng) với Al, Fe và Cr.

 - H2SO4 đặc phản nghịch ứng được với hầu như các sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) → muối (trong đó kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

 - sản phẩm khử của S+6 tùy trực thuộc vào độ mạnh mẽ của kim loại: kim loại có tính khử càng mạnh dạn thì S+6 bị khử xuống đến mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

- PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc chức năng với những chất khử khác

- PTPƯ: H2SO4 đặc + hóa học khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O 

d) Tính háo nước của axit sunfuric

- Thí nghiệm: cho H2SO4 đặc vào ly đựng đường

- Hiện tượng: Đường chuyển sang màu black và sôi trào

- Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

III. Bài xích tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1 trang 143 sgk hoá 10: Một thích hợp chất bao gồm thành phần theo cân nặng 35,96% S; 62,92 %O và 1,12 %H. Thích hợp chất này còn có công thức chất hóa học là:

A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.

* giải thuật bài 1 trang 143 sgk hoá 10:

 Ta gọi bí quyết của hợp chất là: HxSyOz

 ⇒ M = (x + 32y + 16z)

 Theo bài xích ra ta có:

 

*

*

*

(3)

 Từ (1) cùng (2) ⇒ x:y = 1:1 = 2:2 (*)

 Từ (2) và (3) ⇒ y:z = 2:7 (**)

Vậy từ (*) và (**) ⇒ x:y:z = 2:2:7

⇒ CT: H2S2O7

Kết luận: Đáp án chính xác là C

Bài 3 trang 143 SGK Hóa 10: Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận thấy dung dịch đựng trong những lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình chất hóa học xảy ra, nếu như có.

* giải mã bài 3 trang 143 SGK Hóa 10:

- mang đến dung dịch BaCl2 vào 4 mẫu thử đựng 4 hỗn hợp trên, dung dịch trong chủng loại thửu nào đến kết tủa trắng là Na2SO4

 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

- cho dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu thử còn lại, dung dịch trong mẫu quán triệt kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu mã thử sót lại cho kết tủa là HCl và NaCl.

 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10: a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô hầu hết khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Bao gồm khí ẩm không được làm khô bởi axit sunfuric đặc, hãy đưa ra một thí dụ. Vì chưng sao?

b) Axit sunfric đặc rất có thể biến các hợp hóa học hữu cơ thành than được gọi là sự việc hóa than. Dẫn ra đa số thí dụ về sự hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự có tác dụng khô với sự hóa than khác biệt như nắm nào?

* Lời giải Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10:

a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô phần lớn khí ẩm. Thí dụ làm khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, ...(do tất cả tính khử).

 H2SO4 đặc + H2 → SO2 + 2H2O

 H2SO4 đặc + 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc rất có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O

C12H22O11 → 12C + 11H2O

c) Sự có tác dụng khô: chất được thiết kế khô không thay đổi.

- Sự hóa than: hóa học tiếp xúc cùng với H2SO4 đặc biến thành chất khác trong số đó có cacbon.

Bài 5 trang 143 sgk hóa 10: a) Trong đúng theo nào axit sunfuric có nhưng đặc thù hóa học chung của một axit ? Đó là những đặc điểm nào? Dẫn ra gần như phương trình phản bội ứng để minh họa.

b) vào trường thích hợp nào axit sunfuric gồm những đặc điểm hóa học sệt trưng? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra gần như phương trình phản ứng để minh họa.

* giải thuật bài 5 trang 143 sgk hóa 10:

a) hỗn hợp axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, kia là:

- Đổi màu quỳ tím thành đỏ.

- công dụng với kim loại giải phóng hiđro.

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

- chức năng với oxit bazơ và bazơ

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

- chức năng với nhiều muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

b) đặc điểm hóa học đặc thù của axit sunfuric quánh là tính oxi hóa táo bạo và tính háo nước.

- đặc điểm oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

- Tính háo nước và đặc thù oxi hóa: Axit sunfuric đặc hấp thụ to gan nước. Axit sunfuric quánh chiếm những nguyên tử H và O là đều nguyên tố thành phần của các hợp hóa học gluxit giải hòa cacbon và nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

- Nếu nhằm H2SO4 đặc xúc tiếp với da sẽ ảnh hưởng bỏng vô cùng nặng, do vậy khi thực hiện axit sunfuric phải hết sức thận trọng.

Bài 6 trang 143 sgk hoá 10: Có 100ml hỗn hợp H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Bạn ta mong mỏi pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.

a) Tính thể tích nước đề nghị dung nhằm pha loãng.

b) khi pha loãng phải tiến hành như vậy nào?

* giải mã bài 6 trang 143 sgk hoá 10:

a) Thể tích nước cần dùng để pha loãng.

 Theo bài ra, cân nặng của 100ml dung dịch axit 98% là: 100ml × 1,84 g/ml = 184g

 Khối lượng H2SO4 nguyên chất trong 100ml hỗn hợp trên: (184 x 94)/100 = 180,32g

 Khối lượng dung dịch axit 20% tất cả chứa 180,32g H2SO4 nguyên chất: (180,32 x 100)/20 = 901,6g

 Khối số lượng nước cần bổ sung cập nhật vào 100ml hỗn hợp H2SO4 98% để sở hữu được hỗn hợp 20%: 901,6g – 184g = 717,6g

 Vì D của nước là 1 g/ml phải thể tích nước cần bổ sung cập nhật là 717,6 ml.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Bạn Muốn Hẹn Hò Mới Nhất, Bạn Muốn Hẹn Hò

b) Cách tiến hành khi trộn loãng: 

- lúc pha loãng đem 717,6 ml H2O vào ống đong hình trụ rất có thể tích khoảng chừng 2 lít. Tiếp nối cho lỏng lẻo 100ml H2SO4 98% vào lượng nước trên, đổ axit chảy theo một đũa thủy tinh, sau khi đổ vài giọt yêu cầu dùng đũa chất thủy tinh khuấy dịu đều. Ko được đổ nước vào axit 98%, axit sẽ bắn vào da, mắt,... Và gây bỏng da hoặc cháy quần áo.

Hy vọng với phần hệ thống kiến thức về tính chất hoá học của axit sunfuric H2SO4 ở trên giúp ích cho các em. Mọi thắc mắc và góp ý những em hãy để lại comment dưới nội dung bài viết để firmitebg.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt!