SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA ANKEN VÀ ANKIN

Trung trung ương gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA ANKEN VÀ ANKIN. Nhằm cung cấp cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học đặc trưng của anken là

Bạn đã xem: đặc thù hóa học đặc thù của anken làBạn sẽ xem: bội nghịch ứng hóa học đặc trưng của anken là


*

I. CẤU TẠO VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

a. Anken

- Anken tốt olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở vào phân tử bao gồm chứa 1 link đôi C=C còn sót lại là những liên kết đơn.

- Công thức tổng thể của anken: CnH2n(n 2).

b. Ankin

- Ankin là hiđrocacbon ko no, mạch hở vào phân tử bao gồm chứa 1 link ba CC sót lại là những liên kết đơn.

- Công thức tổng quát của anken: CnH2n-2(n 2).

2. Cấu tạo

a. Etilen


*

*

* thừa nhận xét:

- kết cấu anken bao gồm một link đôi sót lại là links đơn.

- cấu trúc ankin bao gồm một liên kết ba còn lại là links đơn.

3. Đồng phân

a. Anken

- Đồng phân cấu tạo: bao gồm đồng phân vị trí link đôi cùng đồng phân mạch C.

- Đồng phân hình học: bao hàm đồng phân cis và trans

Ví dụ: trường đoản cú C4H8Viết các đồng phân anken có thể có và gọi tên

CH2=CH-CH2-CH3but-1-en

CH3-CH=CH-CH3but-2-en

CH2=C(CH3)-CH32-metyl propen

Trong đó but-2-en bao gồm đồng phân hình học.


*

b. Ankin

- Chỉ bao gồm đồng phân cấu tạo

+ Đồng phân vị trí links ba.

* dìm xét:

- tại vị trí liên kết đôi C=C tất cả góc links 1200 có mặt dạng đồng phân hình học.

- trên vị trí link đôi CC gồm góc liên kết 1800dạng mặt đường thẳng nên không có đồng phân hình học.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

* nhận xét:

- Cả 2 đều có liên kếtπkém bềnTính chất đặc thù là gia nhập phản ứng cùng và oxi hóa.

- tuy vậy ankin có một liên kết ba gồm 2 links πkém bền (ankin bền hơn anken)Tính chất đặc trưng của ankin (có link ba đầu mạch): làm phản ứng nuốm với ion kim loại.

1. Bội nghịch ứng cộng

a. Cùng hợp H2:(điều khiếu nại phản ứng Ni, t0)ankan

CnH2n+ H2CnH2n+2

CnH2n-2+ 2H2CnH2n+2

* lưu ý:Nếu điều kiện phản ứngPd/PbCO3, t0khi ankin chức năng với H2 thì chỉ tạo thành anken.

b. Cộng hợp halogen:Cả 2 đều làm mất đi màu nước brom. Buộc phải không cần sử dụng dung dịch brom để phân minh anken và ankin.

CnH2n+ Br2 dưCnH2nBr2

CnH2n+ 2Br2dưCnH2n-2Br4

c. Cùng hợp HX (hidro halogenua):Cả 2 đều chức năng được với HX cùng tuân theo quy tắc cùng Maccopnhicop với anken và ankin bất đối xứng. Nhưng ankin xẩy ra khó khăn hơn cần được có điều kiện phản ứng như: HgCl2 cùng 1800C.

CH3-CH=CH2+ HClCH3-CHCl-CH3(sản phẩm chính)

CH3-CCH+ HClCH3-CCl=CH2(sản phẩm chính)

d. Cùng hợp H2O:

- Anken + H2O ancol (điều kiện phản ứng là H+)

CH2=CH2+ H2O CH3-CH2OH

- Anken + H2O andehit hoặc xeton(điều khiếu nại phản ứng là HgSO4, t0)

CHCH + H2OCH3- CHO

CHC-CH3+ H2OCH3-CO-CH3

2. Bội phản ứng trùng hợp:tạo thành polime

nCH2=CH2(-CH­2CH2-)n(Polietylen tuyệt PE)

nCHCH(-CH=CH-)n(nhựa cupren)

3. Phản ứng oxi hóa

b. Bội phản ứng lão hóa không hoàn toàn:Cả 2 đều làm mất đi màu dung dịch KMnO4

3C2H4+ 2KMnO4+ 4H2O3C2H4(OH)2+ 2KOH + 2MnO2

3C2H2+ 8KMnO4+ 2H2O3(COOK)2+ 2MnO2+ 2KOH

a. Bội phản ứng oxi hóa trả toàn

CnH2n+ 3n/2O2nCO2+ nH2O

- Đặc điểm phản bội ứng đốt cháy anken: nCO2= nH2O.

Xem thêm: How To Fix "User Profile Service Failed The Sign, The User Profile Service Failed The Logon Error

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2nCO2+ (n - 1)H2O

4. Phản nghịch ứng cầm cố ion kim loại:Chỉ có ankin thôi mà đề nghị là ank-1-in (vì vậy nó được dùng để nhận biết ank-1-in)

CH CH + 2 AgNO3+ 2 NH3CAg CAg + 2 NH4NO3

Tổng quát

R-C CH + AgNO3+ NH3R-C CAg + NH4NO3

Trung trọng điểm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC

Email:


*

Ý nghĩa của tờ khai sản phẩm & hàng hóa

Chào toàn bộ mọi người, bây giờ The One Logistics xin share về chủ thể Phân luồng hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Về cơ bản, ...

con quay spinner mua nơi đâu TOP FLASH SALE CHỈ CÓ HÔM nay Hỏi Đáp Ở đâu Là gì Nghĩa của từ blue album Xây Đựng đơn vị Học xuất sắc Phương trình Cryto Giá đứng top 9 tư tưởng học -- phác họa chân dung kẻ lầm lỗi chương 1 2022 1 tuần trước Top 9 phim cùng the một số loại với 365 ngày yêu thương anh 2022 4 những năm trước Top 8 những diễn viên vào svm tv 2022 5 cách nay đã lâu Top 8 trạng nguyên giờ đồng hồ việt lớp 5 cấp tỉnh 2022 5 cách đây không lâu Top 10 đề thi môn toán thpt non sông 2022 2022 6 cách đây không lâu Top 10 đề thi giờ anh vào lớp 6 lương rứa vinh 2022-2022 2022 1 ngày trước vị trí cao nhất 10 tắm mang lại chó bằng dung dịch vệ sinh thiếu nữ 2022 4 từ lâu Top 8 trạng nguyên giờ việt lớp 4 cung cấp tỉnh 2022 5 cách đây không lâu Top 9 bạn dạng vẽ biện pháp kiến tạo lắp dựng của 2022 6 từ lâu