Chương này củng cố, không ngừng mở rộng hiểu biết của học viên về Lí thuyết tập hợp đã có được học sinh hoạt lớp dưới, hỗ trợ các loài kiến thức ban sơ về súc tích và những khái niệm số ngay gần đúng, không đúng số tạo nên sơ sở nhằm học xuất sắc các chương sau. Bài xích này là bài mở màn của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng xuất xắc sai của nó. Một mệnh đề cấp thiết vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 lý thuyết

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không hẳn là mệnh đề.

2. Mệnh đề chứa biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa trở nên là câu xác định mà sự đúng tốt sai của chính nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu tố đổi mới đổi.

Ví dụ: Xét câu “n chia hết mang lại 3” là mệnh đề chứa biến.

Ta chưa xác minh được tính phải trái của câu này. Tuy nhiên với mỗi quý giá của n thuộc tập thích hợp số nguyên mang đến ta một mệnh đề.

Chẳng hạn với “n=4” ta được mệnh đề “4 phân chia hết đến 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 phân tách hết đến 3”- đúng.

II. Phủ định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là một trong mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Hai mệnh đề A và $overlineA$ bao gồm những xác định trái ngược nhau.

trường hợp A đúng thì $overlineA$ sai. Nếu A sai thì $overlineA$ đúng.

Để phủ định một mệnh đề, ta thêm hoặc giảm từ không hoặc không hẳn vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ ko là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p. Thì Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề kéo theo cùng kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói p. Là đưa thiết, Q là tóm lại của định lí hoặc p là điều kiện đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để sở hữu P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ không đúng khi p đúng với Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- nhị mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được call là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả hai mệnh đề $P Rightarrow Q$ với $Q Rightarrow P$ phần đa đúng ta nói phường và Q là hai mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng và tất cả một góc $60^0$ là đk cần với đủ để tam giác ABC đều.

Xem thêm: Cạnh Tranh Trong Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa, Lý Thuyết Bài 4 Gdcd 11:

 V. Kí hiệu $forall$ với $ exists$

Kí hiệu $forall$ phát âm là "với mọi", $exists$ phát âm là tất cả một (tồn trên một) xuất xắc có ít nhất một (tồn tại ít nhất một).