*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 53: Nêu lấy ví dụ như về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn

Lời giải

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình nhì ẩn: 3x + 7y = 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 54: mang đến phương trình 

*

Khi x = 2 vế trái của phương trình sẽ cho tất cả nghĩa không ? Vế phải gồm nghĩa bao giờ ?

Lời giải

Khi x = 2 vế trái của phương trình sẽ cho không tồn tại nghĩa vày mẫu bởi 0

Vế phải bao gồm nghĩ khi x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 54: Hãy tìm điều kiện của các phương trình

*

Lời giải

a) ĐKXĐ: 2 – x > 0 ⇔ x 2 + x = 0 và 4x/(x-3) + x = 0 ?

b) x2 – 4 = 0 và 2 + x = 0 ?

Lời giải

a) x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = 0;-1

* 4x/(x-3) + x = 0 ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x – 3) = 0

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S=0;-1

Vậy nhì phương trình trên có cùng tập nghiệm.

Bạn đang xem: Toán 10 chương 3 bài 1

b) x2 – 4 = 0 ⇔ x = ±2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2;-2

* 2 + x = 0 ⇔ x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S =-2

Vậy nhì phương trình trên không thuộc tập nghiệm

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 56: Tìm sai trái trong phép chuyển đổi sau

*

Lời giải

Phép thay đổi đầu tiên không tương tự do biểu thức 1/(x-1) chưa có điều kiện xác minh (chỉ được dùng dấu suy ra vào phép biến đổi này)

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhị phương trình:

3x = 2 và 2x = 3

Cộng những vế tương xứng của nhị phương trình vẫn cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận thấy có tương tự với 1 trong các hai phương trình đã đến hay không?

b) Phương trình đã cho có phải là phương trình hệ trái của 1 trong các hai phương trình đã đến hay không?

Lời giải:

a) Cộng những vế khớp ứng của hai phương trình ta được:

5x = 5 ⇔ x = 1

Trong khi:

3x = 2 ⇔ x = 2/3

và 2x = 3 ⇔ x = 3/2

Nên phương trình new không tương đương với một trong hai phương trình sẽ cho.

b) Phương trình này chưa hẳn là phương trình hệ quả của 1 trong hai phương trình. Bởi vì nghiệm của một trong những hai phương trình sẽ cho không phải là nghiệm của phương trình mới.

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhì phương trình:

4x = 5 cùng 3x = 4

Nhân các vế tương ứng của nhì phương trình đang cho. Hỏi:

a) Phương trình nhấn được có tương đương một trong hai phương trình đã mang lại hay không?

b) Phương trình đó liệu có phải là phương trình hệ quả của 1 trong những hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải:

Nhân những vế tương ứng của hai phương trình đã cho ta được phương trình:

*

a) Phương trình nhận thấy không tương đương một trong những hai phương trình vẫn cho vị chúng không tồn tại cùng tập nghiệm (không tuân thủ theo phép biến đổi tương đương).

b) Phương trình nhận được không là phương trình hệ quả của 1 trong các hai phương trình vẫn cho vị nó không chưa tập nghiệm của một trong các hai phương trình đang cho.

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tốt nhất x = 1

b) Điều kiện:

*

Giá trị x = 2 nghiệm đúng cùng với phương trình bắt buộc phương trình có nghiệm nhất x = 2.

c) Ta có:

*

Vậy phương trình gồm nghiệm tốt nhất x = 3

d) Điều kiện:

*

Vậy phương trình đã mang đến vô nghiệm.

Bài 4 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải những phương trình

*

Lời giải:

a) Điều kiện: x ≠ 3

Ta có:

*

⇔ x + 1 = 1

⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình có nghiệm x = 0.

b) Điều kiện: x ≠ 1

Ta có:

*

⇔ 2x(x – 1) + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 2x + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 5x + 3 = 0

⇔ (x – 1)(2x – 3) = 0

⇔ x1 = 1 (loại); x2 = 3/2 (thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm x = 3/2.

(Phương trình tất cả a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0 buộc phải phương trình có 1 nghiệm: x1 = 1)

c) Điều kiện: x > 2

Ta có:

*

⇔ x2 – 4x – 2 = x – 2

⇔ x2 – 5x = 0

⇔ x(x – 5) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 5 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình có nghiệm x = 5.

Xem thêm: Đề Văn 7: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Mái Trường Thân Yêu ❤️️15 Bài Văn Hay Nhất

d)

*

⇔ 2x2 – x – 3 = 2x – 3

⇔ 2x2 – 3x = 0

⇔ x(2x – 3) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 3/2 (loại)

Vậy phương trình đã đến vô nghiệm.

Post navigation


Giải bài bác tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 3-Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai⟶