+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định

+) sắp xếp các điểm xi theo lắp thêm tự tăng mạnh và lập bảng biến hóa thiên

+) phụ thuộc vào bảng biến đổi thiên để kết luận khoảng đồng đổi mới và nghịch trở thành của hàm số trên tập xác định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, nếu y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng biến hóa thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi thay trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến hóa trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Toán 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng trở nên thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi thay trên những khoảng (left( -1; 0 ight)) với (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch thay đổi trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở thành trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch đổi thay trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) với (left( frac23;+infty ight).)

firmitebg.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp firmitebg.com

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 64 : Luyện Tập Trang 79,80, Giải Vở Bài Tập Toán 5 Trang 79 Bài 64: Luyện Tập


Cảm ơn các bạn đã áp dụng firmitebg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?