Mục Lục Toán học Lớp 12 - chương trình học lớp 12 chi tiết mới độc nhất vô nhị hiện nay. Coi mục lục sách giáo khoa môn toán lớp 12 để núm được công tác học tốt hơn nhé.

Mục lục toán học lớp 12 được phân thành hai phần chính đó là Giải Tích cùng Hình Học. Trong những số ấy giải tích lớp 12 bao gồm 4 chương cùng 18 bài xích học, trong các số đó hình học lớp 12 bao gồm 3 chương cùng 8 bài bác học. Coi ngay bên dưới đây là mục lục cụ thể toán học tập lớp 12 nhé.

Mục Lục Giải Tích 12

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

» bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch thay đổi Của Hàm Số

» bài xích 2: rất Trị Của Hàm Số

» bài 3: giá chỉ Trị lớn nhất Và giá Trị nhỏ tuổi Nhất Của Hàm Số

» bài bác 4: Đường Tiệm Cận

» bài bác 5: khảo sát điều tra Sự đổi mới Thiên và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

» Ôn Tập Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát & Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Chương II: Hàm Số Lũy quá Hàm Số Mũ với Hàm Số Lôgarit

» bài bác 1: Lũy Thừa

» bài bác 2: Hàm Số Lũy Thừa

» bài bác 3: Lôgarit

» bài bác 4: Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit

» bài 5: Phương Trình Mũ với Phương Trình Lôgarit

» bài bác 6: Bất Phương Trình Mũ cùng Bất Phương Trình Lôgarit

» Ôn Tập Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ và Hàm Số Lôgarit

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ và Hàm Số Lôgarit

Chương III: Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng

» bài 1: Nguyên Hàm

» bài 2: Tích Phân

» bài 3: Ứng Dụng Của Tích Phân trong Hình Học

» Ôn Tập Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân và Ứng Dụng

» bài Tập Trắc Nghiệm Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

Chương IV: Số Phức

» bài 1: Số Phức

» bài bác 2: Cộng, Trừ và Nhân Số Phức

» bài bác 3: Phép phân chia Số Phức

» bài bác 4: Phương Trình Bậc nhì Với thông số Thực

» Ôn Tập Chương IV: Số Phức

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương IV: Số Phức

Ôn Tập cuối năm - Giải Tích 12

Mục Lục Hình học 12

Chương I: Khối Đa Diện

» bài 1: có mang Về Khối Đa Diện

» bài 2: Khối Đa Diện Lồi cùng Khối Đa Diện Đều

» bài 3: quan niệm Về Thể Tích Của Khối Đa Diện

» Ôn Tập Chương I: Khối Đa Diện

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương I: Khối Đa Diện

Chương II: khía cạnh Nón, mặt Trụ, mặt Cầu

» bài 1: định nghĩa Về phương diện Tròn Xoay

» bài xích 2: khía cạnh Cầu

» Ôn Tập Chương II: mặt Nón, khía cạnh Trụ, khía cạnh Cầu

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương II: mặt Nón, khía cạnh Trụ, khía cạnh Cầu

Chương III: cách thức Tọa Độ Trong không Gian

» bài bác 1: Hệ Tọa Độ Trong không Gian

» bài bác 2: Phương Trình phương diện Phẳng

» bài 3: Phương Trình Đường trực tiếp Trong không Gian

» Ôn Tập Chương III: cách thức Tọa Độ Trong ko Gian

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương III: cách thức Tọa Độ Trong ko Gian

Ôn Tập cuối năm - Hình học tập 12

Trên là mục lục cụ thể toán học tập lớp 12, bày bán chương trình học tập toán học lớp 12. Mong muốn với mục lục môn toán học lớp 12 sinh hoạt trên đã giúp chúng ta nắm bắt được lịch trình học xuất sắc nhất. Học giỏi toán 12 bởi các lời giải bài tập SGK đã tất cả đáp án vào từng bài xích nhé.
Bạn đang xem: Toán 12 hình

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Ở Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12, các bạn sẽ được trình làng về các khái niệm như: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số, cực trị của hàm số, tìm giá chỉ trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số, con đường tiệm cận là gì và sau cùng là khảo sát điều tra sự … about Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi mới Của Hàm SốNội dung bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch trở thành Của Hàm Số nằm trong Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12, giúp các bạn nắm khái niệm cố nào là hàm số đồng biến, nghịch biến hóa và điều kiện để hàm số đối kháng điệu bên trên một … about bài bác 1: Sự Đồng Biến, Nghịch phát triển thành Của Hàm Số


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi mới Của Hàm SốBài Tập 5 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh các bất đẳng thức sau:a. ( an x > x (0 x + fracx^33 (0 about bài bác Tập 5 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến hóa Của Hàm SốBài Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh rằng hàm số (y = sqrt2x - x^2) đồng đổi thay trên khoảng tầm ((0; 1)) với nghịch biến hóa trên khoảng tầm ((1; 2)).Lời Giải bài xích Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích 12Điều kiện: (2x - x^2 ≥ 0 ⇔ x(x - 2) … about bài Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch phát triển thành Của Hàm SốBài Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh rằng hàm số (y = fracxx^2 + 1) đồng vươn lên là trên khoảng chừng ((-1; 1)); nghịch vươn lên là trên các khoảng ((-∞; -1)) và ((1; +∞)).Lời Giải bài bác Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích 12Tập xác định: D … about bài bác Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi mới Của Hàm SốBài Tập 2 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Tìm các khoảng đối kháng điệu của các hàm số:a. (y = frac3x + 11 - x)b. (y = fracx^2 - 2x1 - x)c. (y = sqrtx^2 - x - 20)d. (y = frac2xx^2 - 9)Lời Giải bài xích Tập 2 Trang 10 … about bài xích Tập 2 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến hóa Của Hàm SốBài Tập 1 Trang 9 SGK Giải Tích Lớp 12Xét sự đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số:a. (y = 4 + 3x - x^2)b. (y = frac13x^3 + 3x^2 - 7x - 2)c. (y = x^4 - 2x^2 + 3)d. (y = -x^3 + x^2 - 5)Lời Giải bài Tập 1 Trang 9 SGK Giải … about bài Tập 1 Trang 9 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốNội dung bài 2: rất Trị Của Hàm Số ở trong Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12. Giúp các bạn nắm được nhì khái niệm quan trọng đặc biệt nhất rất trị của hàm số là cực đại và rất tiểu của hàm số. Kèm theo đó là điệu kiện cần và đủ để … about bài 2: cực Trị Của Hàm Số
Xem thêm: Soạn Bài, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Tập 2

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốBài Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Xác định cực hiếm của thông số m để hàm số (y = fracx^2 + mx + 1x + m) đạt cực đại tại (x = 2).Lời Giải bài xích Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Vận dụng con kiến thức: (x_0) là điểm cực to của hàm số (y = f(x) ⇔ … about bài Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốBài Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Tìm a với b để những cực trị của hàm số (y = frac53a^2x^3 + 2ax^2 - 9x + b) hầu hết là phần đông số dương và (x_0 = -frac59) là điểm cực đại.Lời Giải bài Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Ta có: (y" = 5a^2x^2 + … about bài xích Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12