(y"=1-dfrac1x^2=dfracx^2-1x^2;,y"=0Leftrightarrow x^2-1=0Leftrightarrow x=pm 1)

Bảng trở nên thiên

*

Hàm số đạt cực to tại(x=-1)và(y_ extCĐ=-2).

Bạn đang xem: Toán 12 trang 18

Hàm số đạt cực tiểutại(x=1)và(y_CT=2 ).

d)(y=x^3left( 1-x ight)^2)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=3x^2left( 1-x ight)^2-2x^3left( 1-x ight)=x^2left( 1-x ight)left( 3-5x ight);,y"=0Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=1 \ & x=dfrac35 \ endalign ight. )

Bảng biến đổi thiên

*

Hàm số đạt cực đại tại(x=dfrac35)và(y_ extCĐ=dfrac1083125).

Hàm số đạt cực tiểutại(x=1)và(y_CT=0).

e)(y=sqrtx^2-x+1)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x+1;,y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)

Bảng biến chuyển thiên

*

Hàm số đạt cực tiểutại(x=dfrac12)và(y_CT=dfracsqrt32).

Xem thêm: Hình Ảnh Cung Thiên Yết Nữ Anime, 100+ Hình Ảnh Anime Về Cung Thiên Yết

Ghi nhớ: quy tắc xét tìm rất trị: nguyên tắc I.1. Tìm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.3. Lập bảng đổi thay thiên.4. Tự bảng biến hóa thiên suy ra những điểm cực trị.


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 2: rất trị của hàm số khác • Giải bài 1 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng quy tắc I, hãy... • Giải bài 2 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng phép tắc II, hãy... • Giải bài bác 3 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng hàm... • Giải bài bác 4 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng rằng với... • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(a)và... • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 khẳng định giá trị của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ vật thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: khía cạnh nón, mặt trụ, mặt mong - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không gian - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài bác trước bài sau