Khi học tập về Phân số vào toán lớp 6 sẽ có nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng, Trừ, Nhân, chia hay rút gọn gàng phân số giữa những phân số làm những em bối rối.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 23: mở rộng phân số


Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để các em nắm rõ và vận dụng làm những bài tập.

A. Tóm tắt lý thuyết Phân số

1. Quy tắc

Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu mã của phân số cho một ước bình thường (khác 1 với -1) của chúng.

2. Phân số tối giản

- Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn gàng được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ bao gồm ước chung là 1 trong và -1.

Nhận xét : Khi chia tử và mẫu của một phân số mang lại ƯCLN của chúng, ta sẽ được một phân số tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là tối giản ví như |a| và |b| là hai số nguyên tố thuộc nhau.

– lúc rút gọn một phân số, ta thường xuyên rút gọn gàng phân số đó đến về tối giản.

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: tra cứu một BC của các mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng cách chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng chủng loại chung các phân số sau

a)

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) mẫu chung 20, ta có: 

*

b) mẫu tầm thường 20, ta có: 

*

c) mẫu tầm thường 154, ta có: 

*

d) mẫu phổ biến 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: so sánh Phân số

Phương pháp:

- Trong nhị phân số có cùng mẫu dương, phân số nào tất cả tử lớn hơn thế thì lớn hơn, tức là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

- Muốn so sánh hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhị phân số gồm cùng chủng loại dương rồi so sánh các tử cùng với nhau: phân số nào bao gồm tử lớn hơn thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) 

*

+ Dạng 3: nhị phân số bởi nhau

Phương pháp:

- hai phân số a/b với c/d điện thoại tư vấn là bằng nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: tra cứu x để 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cùng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số cùng mẫu: mong cộng nhì phân số cùng mẫu, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu, tức là:

*

* cộng hai phân số không cùng mẫu: mong cộng nhị phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số tất cả cùng một mẫu mã rồi cộng những tử và giữ nguyên mẫu chung.

Bài tập: Cộng những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

- ước ao trừ một phân số cho 1 phân số,ta cùng số bị trừ với số đối của số trừ:

*

Bài tập: tiến hành các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

- mong mỏi nhân nhì phân số,ta nhân các tử với nhau cùng nhân những mẫu cùng với nhau, tức là:

*

Bài tập: tiến hành phép nhân những phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép chia phân số

Phương pháp:

- ao ước chia một phân số hay như là một số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị phân chia với số nghịch hòn đảo của số chia, tức là:

*
*

- hai số nghịch dảo cùng với nhau khi tích của chúng bằng 1.

Xem thêm: Cách Gõ Các Ký Tự Đặc Biệt, Emoji Bằng Ký Tự Full (>_<) →_→

Bài tập: tiến hành phép chia những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tìm kiếm phân số của một trong những cho trước

Phương pháp:

- mong tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

- gợi nhắc đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một trong những biết quý hiếm phân số của nó

Phương pháp:

- ước ao tìm một số ít biết m/n của nó bởi a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bằng 7,5 

- nhắc nhở đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: search tỉ số của 2 số

Phương pháp:

- ý muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi phân chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tìm kiếm tỉ số

1) 

*
2) 
*

- nhắc nhở đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu vật dụng phần trăm

Phương pháp:

- tỉ lệ b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

- nhắc nhở đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp những em hiểu rõ các dạng toán về phân số sinh hoạt lớp 6, hồ hết góp ý với thắc mắc những em hãy để lại bình luận phía dưới bài viết để firmitebg.com ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành thật tốt.