Hướng dẫn giải bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài xích giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7 bài 6 trang 10


Lý thuyết

1. Quy tắc

– hy vọng cộng nhì số hữu tỉ cùng dấu, ta cùng hai cực hiếm tuyết đối của nhì số hữu tỉ đó với nhau còn dấu của công dụng là vệt chung.

– ao ước cộng nhì số hữu tỉ không giống dấu, ta tìm giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của bọn chúng rồi rước giá trị tuyệt đối hoàn hảo lớn hơn trừ đi quý hiếm tuyệt đối nhỏ tuổi hơn với đặt trước hiệu tìm kiếm được dấu của số hữu tỉ có mức giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất lớn hơn.

– Phép cộng các số hữu tỉ cũng đều có các đặc thù như phép cộng những số nguyên: đặc điểm giao hoán, kết hợp, có phần tử trung hoà là 0 với mỗi số hữu tỉ đều phải có một số đối, tổng của nhị số đối nhau thì bởi 0.

– mong muốn trừ đi một số, ta cộng với số đối của nó.

2. Chú ý

– trong tập thích hợp Q của các số hữu tỉ, ta cũng xét các tổng đại số mà lại trong đó, ta bao gồm thể thay đổi giá trị của những số hạng, nhóm các số hạng một các thích hợp nhờ vào quy tắc vệt ngoặc với lưu lại ý:

+ khi mở vệt ngoặc nhưng mà trước lốt ngoặc bao gồm dấu “+” thì ta không thay đổi dấu của các số hạng trong lốt ngoặc.

+ lúc mở vệt ngoặc mà lại trước vết ngoặc có dấu “-“ thì ta phải đổi dấu những số hạng trong lốt ngoặc.

+ lúc nhóm các số hạng vào trong vết ngoặc nhưng mà trước vệt ngoặc nhưng mà trước vết ngoặc có dấu “+” thì ta không thay đổi dấu của những số hạng trong lốt ngoặc.

Xem thêm: Toán Học Và Thực Tiễn - Ứng Dụng Của Toán Học Trong Cuộc Sống Hàng Ngày

+ lúc nhóm những số hạng vào trong vệt ngoặc mà lại trước vết ngoặc bao gồm dấu “-“ thì ta phải chuyển đổi dấu của các số hạng trong vệt ngoặc.


– vào tập hòa hợp Q những số hữu tỉ, ta cũng có luật giản ước:

(eginarraylx + z = y + z Rightarrow x = y\x + z > y + z Rightarrow x > y\x + z y Rightarrow x > y – z\x + z

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tính

(eqalign& a)kern 1pt ,,0,6 + 2 over – 3 cr& b),,kern 1pt kern 1pt 1 over 3 – left( – 0,4 ight) cr )

Trả lời:


Ta có

(eqalign& a),,kern 1pt 0,6 + 2 over – 3 = 6 over 10 + – 2 over 3 cr& = 3 over 5 + – 2 over 3kern 1pt = 3.3 over 5.3 + ( – 2).5 over 3.5 cr& = 9 over 15 + – 10 over 15 cr& = 9 – 10 over 15 = – 1 over 15 cr )

(eqalign& b),,1 over 3 – left( – 0,4 ight) = 1 over 3 + 0,4 cr& = 1 over 3 + 4 over 10 = 1 over 3 + 2 over 5 cr& = 1.5 over 3.5 + 2.3 over 5.3 = 5 over 15 + 6 over 15 cr& = 5 + 6 over 15 = 11 over 15 cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tìm (x), biết:

(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& b),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr )

Trả lời:


(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& ,,,,,,,x = – 2 over 3 + 1 over 2 cr& ,,,,,,,x = – 4 over 6 + 3 over 6 cr& ,,,,,,,x = – 1 over 6 cr& b,),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 – left( – 3 over 4 ight) cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 + 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 8 over 28 + 21 over 28 cr& ,,,,,,,x = 29 over 28 cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

firmitebg.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 của bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ vào chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 6 trang 10 sgk Toán 7 tập 1


b) $frac-818$ – $frac1527$

= $frac-49$ – $frac59$

= $frac-99$ = $-1$

c) $frac-512$ + 0,75

= $frac-512$ + $frac75100$

= $frac-512$ + $frac34$

= $frac-512$ + $frac912$

= $frac412$ = $frac13$

d) 3,5 – $frac-27$

= $frac3510$ + $frac27$

= $frac72$ + $frac27$

= $frac49 + 414$ = $frac5314$

2. Giải bài xích 7 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Ta rất có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới các dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tổng của nhì số hữu tỉ âm . Ví dụ $frac-516$ = $frac-18$ + $frac-316$

b) $frac-516$ là hiệu của nhị số hữu tỉ dương. Ví dụ: $frac-516$ = 1 – $frac2116$

Với mỗi câu, em hãy tìm kiếm thêm một ví dụ

Bài giải:

Với từng câu gồm thể có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$

= $frac-316$ + $frac-216$

= $frac-116$ + $frac-520$

= $frac-116$ + $frac-14$ =…

b) $frac-516$

= $frac28$ – $frac916$

= $frac1716$ – $frac118$

= $frac14$ – $frac916$ =…

3. Giải bài bác 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>Bài giải:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

= $frac3070$ + $frac-17570$ + $frac-4270$

= $frac30 + (-175) + 42)70$ = $frac-18770$

= -2$frac4770$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

= $frac-4030$ + $frac-1230$ + $frac-4530$

= $frac-40 + (-12) + (-45)30$

= $frac-9730$ = -3$frac730$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

= $frac5670$ + $frac2070$ – $frac4970$

= $frac56 + 20 – 4970$ = $frac2770$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>= $frac23$ – <$frac-14 – (4 + 3)8$> = $frac23$ + $frac218$

= $frac16 + 6324$ = $frac7924$ = 3$frac724$

4. Giải bài xích 9 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) x + $frac13$ = $frac34$

b) x – $frac25$ = $frac57$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

d) $frac47$ – x = $frac13$

Bài giải:

a) x + $frac13$ = $frac34$

⇔ x = $frac34$ – $frac13$

⇔ x = $frac912$ – $frac412$

⇔ x = $frac512$

b) x – $frac25$ = $frac57$

⇔ x = $frac57$ + $frac25$

⇔ x = $frac2535$ + $frac1435$

⇔ x = $frac3935$ = 1$frac435$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

⇔ x = $frac-23$ + $frac67$

⇔ x = $frac-1421$ + $frac1821$

⇔ x = $frac421$

d) $frac47$ – x = $frac13$

⇔ x = $frac47$ – $frac13$

⇔ x = $frac1221$ – $frac721$

⇔ x = $frac521$

5. Giải bài xích 10 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (6 – $frac23$ + $frac12$) – (5 + $frac53$ – $frac32$) – (3 – $frac73$ + $frac52$)

Hãy tính quý giá của A theo nhì cách

Cách 1: trước nhất tính cực hiếm của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: bỏ dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng ưng ý hợp

Bài giải:

♦ bí quyết 1: Tính quý hiếm từng biểu thức trong ngoặc

A = $frac36 – 4 + 36$ – $frac30 + 10 – 96$ – $frac18 – 14 + 156$

= $frac356$ – $frac316$ – $frac196$

= $frac-156$ = -2$frac12$

♦ bí quyết 2: quăng quật dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng say đắm hợp

A = 6 – $frac23$ + $frac12$ – 5 – $frac53$ + $frac32$ – 3 + $frac73$ – $frac52$

= (6-5-3) – ($frac23$ + $frac53$ – $frac73$) + ($frac12$ + $frac32$ – $frac52$)

= -2 – 0 – $frac12$ = -(2 + $frac12$) = -$frac52$ = -2$frac12$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1!