Giải VNEN toán 7 bài 3: Đơn thức đồng dạng- Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 37. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


 A. Hoạt động khởi động

Trong một phút, hãy viết các đơn thức có ba biến là x, y, z và bậc của mỗi đơn thức là 9.Tìm trong các đơn thức các bạn viết, những đơn thức nào có phần biến giống nhau. Chỉ rõ hệ số của các đơn thức đó.

Bạn đang xem: Toán 7 đơn thức đồng dạng

Trả lời:

Một số đơn thức có bậc là 9 là: 2x2y5z2; -4x4yz4; -1,2x6z3; -3,5x2y5z2; 0,4y3z6; 8x5y4; 7x8y; -2x2y7;…Những đơn thức có phần biến giống nhau là: 2x2y5z2 và -3,5x2y5z2 cùng có biến là (x2y5z2)2x2y5z2 có hệ số là 2.-3,5x2y5z2 có hệ số là -3,5.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. a) Cho đơn thức 3x2yz

Viết ba đơn thức có phần biến giống với phần biến đã cho.Viết ba đơn thức có phần biến khác với phần biến đã cho,

Trả lời:

Ba đơn thức có phần biến giống với phần biến đã cho: 2x2yz, -4x2yz, 7x2yz.Ba đơn thức có phần biến khác với phần biến đã cho: 3xyz, -3x2y, 6xy.

c) Thực hiện các yêu cầu:

Đọc các đơn thức đồng dạng sau và chỉ rõ phần biến của các đơn thức đó:

2x3yz5; -x3yz5; và $\frac{1}{4} $x3yz5.

Trả lời:

Đơn thức 2x3yz5 có phần biến là x3yz5.

Đơn thức -x3yz5 có phần biến làx3yz5.

Đơn thức $\frac{1}{4} $x3yz5 có phần biến là x3yz5.

Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

TT

Những đơn thức sau đồng dạng

Đúng

Sai

1

2x2y; 2xy2 và -2xy2

 

 

2

x2y và 0x2y

 

 

3

-2,5; $\sqrt{3}$ và 7

 

 

4

$\frac{-5}{2}$x2yz và -2x2yz

 

 

5

ax2y3 và 3x2y3 (a là hằng số khác 0)

 

 

6

-5 và 0

 

 

 Trả lời:

TT

Những đơn thức sau đồng dạng

Đúng

Sai

1

2x2y; 2xy2 và -2xy2

 

x

2

x2y và 0x2y

 

x

3

-2,5; $\sqrt{3}$ và 7

x

 

4

$\frac{-5}{2}$x2yz và -2x2yz

x

 

5

ax2y3 và 3x2y3 (a là hằng số khác 0)

x

 

6

-5 và 0

 

x

Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói “0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”. Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng dạng”Nêu ý kiến của em.

Trả lời:

Ta thấy hai đơn thức 0,9xy2 và 0,9x2y không có cùng phần biến nên không phải hai đơn thức đồng dạng.

2. a) Thực hiện theo yêu cầu

Tính nhanh kết quả của các biểu thức số:

A = 45.3.72 + 55.3.72

B = 115.32.7 – 15.32.7.

Trả lời:

A = 45.3.72 + 55.3.72 = (45 + 55).3.72 = 100.3.72 = 14700.

B = 115.32.7 – 15.32.7 = (115 – 15).32.7 = 100.32.7 = 6300

Thay các số 3 và 7 trong các biểu thức A, B nói trên tương ứng bởi x và y.Nhận xét về các biểu thức mới có được.

Xem thêm: Top 9 Bài Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Tỏ Lòng, Cảm Nhận Về Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão

Trả lời:

Thay các số 3 và 7 trong các biểu thức A, B ta được:

A = 45xy2 + 55xy2

B = 115x2y – 15x2y

Nhận xét: A là tổng 2 đơn thức có cùng biến, B là hiệu hai đơn thức có cùng biến.

Bằng cách tương tự như phần trên, hãy thảo luận để tìm cách:cộng hai đơn thức 45xy2 và 55xy2trừ hai đơn thức 115x2y và 15x2y

Trả lời: