- Chọn bài -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc thù cơ phiên bản của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ những phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 9: chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 9 trang 56: đổi khác biểu thức sau thành một phân thức

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 9 trang 57: cho phân thức
*

a) Tìm đk của x để quý hiếm của phân thức được xác định.

Bạn đang xem: Toán 8 biến đổi các biểu thức hữu tỉ

b) Tính cực hiếm của phân thức tại x = 1 000 000 cùng tại x = – 1

Lời giải

a) Ta có: x2 + x = x(x + 1)

Giá trị phân thức này được xác minh với điều kiện x2 + x ≠ 0

⇒ x(x + 1) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 và x + 1 ≠ 0

⇒ x ≠ 0 cùng x ≠ -1

b) Ta có:


*

Bài 46 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): thay đổi dổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

Lời giải:

*

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 47 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): với cái giá trị nào đó của x thì cực hiếm của từng phân thức sau được xác định?

*

Lời giải:

a) Phân thức xác minh

⇔ 2x + 4 ≠ 0

⇔ 2x ≠ -4

⇔ x ≠ -2

Vậy với đa số x ≠ -2 thì phân thức
xác định.

b) Phân thức xác định

⇔ x2 – 1 ≠ 0


⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 với x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ 1 với x ≠ -1.

Vậy với tất cả x ≠ ±1 thì phân thức xác định

Các bài giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 48 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến phân thức
*

a) Với đk nào của x thì giá trị của phân thức được xác minh ?

b) Rút gọn gàng phân thức.

c) Tìm giá trị của x để quý hiếm của phân thức bằng 1 ?

d) có mức giá trị nào x để quý giá của phân thức bằng 0 hay là không ?

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác minh

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy điều kiện xác định của phân thức là x ≠ -2.

*

c) A = 1 ⇔ x + 2 = 1 ⇔ x = -1 ≠ -2 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy cùng với x = -1 thì A = 1.

d) A = 0 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Không thỏa mãn nhu cầu điều kiện)

Vậy không có giá trị làm sao của x nhằm A = 0.

Các bài giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 49 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tìm được phân thức (của một trở nên x) nhưng giá trị của nó được khẳng định với đông đảo giá trị của x khác các ước của 2.

Lời giải:

Các ước của 2 là ±1, ±2.

Vậy phân thức yêu cầu tìm phải khẳng định với đông đảo x ≠ ±1; ±2.

Ta có thể chọn:


*

Có rất nhiều đáp án khác.

Các bài giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 50 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): triển khai các phép tính:

*

Lời giải:

*
*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 51 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Làm những phép tính sau:

*

Lời giải:

*
*

Các bài giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 52 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng với đa số x ≠ 0 và x ≠ ±a (a là một số nguyên), cực hiếm của biểu thức
*
là một số trong những chẵn.

Lời giải:

Rút gọn biểu thức ta có:

*

Với a là một số trong những nguyên thì quý giá biểu thức bằng 2a là một số chẵn.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 9 khác

Bài 53 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): a) đổi khác mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

b) Em hãy dự đoán công dụng của phép thay đổi biểu thức:

*

thành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán đó.

Lời giải:

*

b) + dự kiến :

Quy vẻ ngoài : trả sử viết các phân thức bên trên thành một hàng thì phân thức sau tất cả tử bởi tổng của tử và mẫu của phân thức đứng tức thời trước và mẫu bởi tử của phân thức đứng liền trước đó.

Do đó :

*

+ Kiểm chứng :

*

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 54 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm các giá trị của x nhằm giá trị của các phân thức được xác định:

*

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác định

⇔ 2x2 – 6x ≠ 0

⇔ 2x(x – 3) ≠ 0

⇔ x ≠ 0 cùng x – 3 ≠ 0


⇔ x ≠ 0 và x ≠ 3.

Vậy phân thức trên xác định với số đông x ≠ 0 với x ≠ 3.

b) Phân thức

*
xác định

⇔ x2 – 3 ≠ 0

⇔ (x – √3)(x + √3) ≠ 0

⇔ x – √3 ≠ 0 và x + √3 ≠ 0

⇔ x ≠ ±√3

Vậy phân thức trên xác minh với mọi x ≠ ±√3.

Các bài bác giải Toán 8 bài 9 khác

Bài 55 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): cho phân thức

*

a) với mức giá trị như thế nào của x thì cực hiếm của phân thức được xác định ?

b) chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức đã chỉ ra rằng

*

c) Để tính quý hiếm của phân thức đã mang lại tại x = 2 cùng x = -1, chúng ta Thắng đã làm cho như sau:

– với x = 2, phân thức sẽ cho có mức giá trị là

*

– cùng với x = -1, phân thức đã cho có giá trị là

*

Em có chấp nhận không ? ví như không, em hãy chỉ ra chỗ cơ mà em chỉ ra rằng sai.

Theo em, với các giá trị nào của biến thì hoàn toàn có thể tính giá tốt trị của phân thức vẫn cho bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn gàng ?

Lời giải:

a) Phân thức

*
xác định

⇔ x2 – 1 ≠ 0

⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ ±1

Vậy phân thức xác định với phần đông x ≠ ±1

b) với x ≠ ±1, ta có:

*

c) + với x = 2, bạn Thắng tính giá trị biểu thức đúng.

+ với x = -1, phân thức

*
không khẳng định nên không thể tính quý giá biểu thức nên các bạn Thắng tính sai.

+ Để tính quý giá của phân thức bằng phương pháp tính cực hiếm của phân thức rút gọn, ta phải đảm bảo giá trị của biến vừa lòng điều kiện xác định.

Các bài giải Toán 8 bài bác 9 khác

Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): đến phân thức

*

a) Với điều kiện nào của x thì cực hiếm của phân thức được xác minh ?

b) Rút gọn phân thức.

Xem thêm: Giáo Án Thể Dục - Giáo Án Lĩnh Vực Phát Triển Thể Chất

c) Em có biết trên 1 cm2 mặt phẳng da của em bao gồm bao nhiêu con vi khuẩn không ?

Tính giá trị của biểu thức đã mang lại tại 4001/2000 em sẽ tìm được câu trả lời thật xứng đáng sợ. (Tuy nhiên trong các đó chỉ có 20% là vi trùng có hại).