Tập hợp là 1 trong những khái niệm các em vẫn được khám phá ở chương trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, tiếp tục kế vượt và reviews đến các em thêm hầu hết khái niệm, dạng bài xích tập mới. Xin mời các em cùng khám phá nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Toán đại 10 bài 2


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách khẳng định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bằng nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài tập SGK & Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập vừa lòng là định nghĩa cơ phiên bản của toán học, không tư tưởng .Tập đúng theo thường được kí hiệu bằng các chữ dòng in hoa như: A, B, C, D, .... Các phần tử của tập hợp đặt trong cặp lốt .Để chỉ phần tử a thuộc tập hòa hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập đúng theo không chứa phần tử nào hotline là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các phần tử : mỗi bộ phận liệt kê một lần, thân các bộ phận có vệt phẩy hoặc có thể dấu chấm phẩy chống cách. Ví như số lượng phần tử nhiều có thể dùng dấu cha chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ đặc điểm đặc trưng của các phần tử trong tập hợp, tính chất này được viết sau dấu gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ và x 2-5x+3=0


Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) với A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với tất cả A.

Xem thêm: Tuổi 2009 Mệnh Gì - Kỷ Sửu Sinh Tháng Nào Tốt

Nếu (A subset B) với (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) cùng (B subset A) giỏi (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu trang bị Ven

*

Ta có (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho những tập đúng theo sau:

a) Tập thích hợp A là những nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m^2 le 50 ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp bé của tập phù hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A tất cả 8 tập hợp bé là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc điểm đặc trưng của những tập hợp sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left n in mathbbN,2 le n le 7 ight.)