Cho hình bình hành(ABCD)và một điểm(M)tùy ý. Minh chứng rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Toán hình 10 bài 2

Gợi ý:

Biểu diễn các vectơ đều nhau trong hình bình hành.

Sử dụng phép tắc 3 điểm đểu minh chứng đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 2: Tổng với hiệu của hai vecto khác • Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 cho đoạn... • Giải bài bác 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 minh chứng rằng đối... • Giải bài 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến tam giácABC. Bên... • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam giác... • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài bác 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại ba...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng và hiệu của nhị vecto
• Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Hóa Thân Thành An Dương Vương Kể Lại Câu Chuyện, Đóng Vai Vua An Dương Vương Kể Lại Câu Chuyện

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12