Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập Chương I. Vectơ, sách giáo khoa Hình học tập 10. Nội dung bài trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học 10 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập hình học gồm trong SGK sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Toán hình 10 ôn tập chương 1 trắc nghiệm

Lý thuyết

1. §1. Các định nghĩa

2. §2. Tổng cùng hiệu của nhị vectơ

3. §3. Tích của vectơ với cùng một số

4. §4. Hệ trục tọa độ

Dưới đây là trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học tập 10. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm

firmitebg.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập hình học 10 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học tập 10 của bài Ôn tập Chương I. Vectơ cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu vấn đáp từng câu hỏi các bạn xem bên dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học 10

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 28 sgk Hình học tập 10

Cho tứ giác $ABCD$. Số các vecto không giống (overrightarrow 0 ) tất cả điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6 ; (C) 8 ; (D) 12.

Trả lời:

*

Từ từng điểm, ta nối với 3 điểm còn lại để có được 3 đoạn thẳng.

Vậy ta có: $3.4 = 12$

⇒ chọn đáp án: (D) đúng

Ta có 12 vectơ là: (overrightarrow AB ;overrightarrow BA ;overrightarrow AC ;overrightarrow CA ;overrightarrow AD ;overrightarrow DA ;overrightarrow BD ;overrightarrow DB ;overrightarrow BC ;overrightarrow CB ;overrightarrow CD ;overrightarrow DC )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 29 sgk Hình học 10

Cho lục giác đều $ABCDEF$ trọng tâm $O$. Số những vecto không giống (overrightarrow 0 ) thuộc phương với (overrightarrow OC ) tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6 ; (C) 7 ; (D) 8.

Trả lời:

⇒ lựa chọn đáp án: (A) Đúng

Ta tất cả 4 vecto thuộc phương với mà điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác: (overrightarrow AB ,overrightarrow BA ,overrightarrow ED ,overrightarrow DE )

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 29 sgk Hình học 10

Cho lục giác đa số $ABCDEF$ bao gồm tâm $O$. Số những vectơ bằng vectơ (overrightarrow OC ) gồm điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác là:

(A) 2 ; (B) 3 ; (C) 4 ; (D) 6.

Trả lời:

Các vectơ khác gồm điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác đều bởi (overrightarrow OC ) là:

(overrightarrow AB ,overrightarrow ED ). Vectơ (overrightarrow FO) có điểm cuối không là đỉnh của lục giác đều.

Vậy số vectơ là $2$.

⇒ chọn đáp án: (A).

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 29 sgk Hình học 10

Cho hình chữ nhật $ABCD$ gồm $AB = 3, BC = 4$. Độ nhiều năm của vectơ (overrightarrow AC ) là:

(A) 5 ; (B) 6 ; (C) 7 ; (D) 9.

Trả lời:

*

Ta có: $ABCD$ là hình chữ nhật

(eqalignoverrightarrow AC )

⇒ chọn đáp án: (A).

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 29 sgk Hình học tập 10

Cho tía điểm biệt lập $A, B, C$. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng?

(A) (overrightarrow CA – overrightarrow BA = overrightarrow BC );

(B) (overrightarrow AB + overrightarrow AC = overrightarrow BC );

(C) (overrightarrow AB + overrightarrow CA = overrightarrow CB );

(D) (overrightarrow AB – overrightarrow BC = overrightarrow CA ).

Trả lời:

Với tía điểm $A, B, C$ ta có:

(eqalign& overrightarrow CA – overrightarrow BA = overrightarrow CA + overrightarrow AB = overrightarrow CB e overrightarrow BC cr& overrightarrow AB + overrightarrow AC = overrightarrow BC Leftrightarrow overrightarrow AB = overrightarrow BC – overrightarrow AC = overrightarrow BC + overrightarrow CA = overrightarrow BA cr& Rightarrow A equiv B cr )

(trái với mang thiết)

(eqalign& overrightarrow AB + overrightarrow CA = overrightarrow AB – overrightarrow AC = overrightarrow CB cr& overrightarrow AB – overrightarrow BC = overrightarrow CA Leftrightarrow overrightarrow AB = overrightarrow BC + overrightarrow CA cr& Rightarrow A equiv B cr )

⇒ trái với mang thiết

(C) đúng bởi vì (overrightarrow AB + overrightarrow CA = overrightarrow CA + overrightarrow AB = overrightarrow CB )

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 29 sgk Hình học tập 10

Cho nhị điểm minh bạch $A$ cùng $B$. Điều kiện để điểm $I$ là trung điểm của đoạn trực tiếp $AB$ là:

(A) $IA = IB$;

(B) (overrightarrow IA = overrightarrow IB );

(C) (overrightarrow IA = – overrightarrow IB );

(D) (overrightarrow AI = overrightarrow BI ).

Trả lời:

*

Chọn đáp án: (C) đúng. Vì:

(overrightarrow IA = – overrightarrow IB Leftrightarrow overrightarrow IA + overrightarrow IB = overrightarrow 0 )

⇔ $I$ là trung điểm của đoạn trực tiếp $AB$.

7. Trả lời thắc mắc 7 trang 29 sgk Hình học tập 10

Cho tam giác $ABC$ tất cả $G$ là trọng tâm, $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $BC$. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng?

(A) (overrightarrow GA = 2overrightarrow GI );

(B) (overrightarrow IG = – 1 over 3overrightarrow IA );

(C) (overrightarrow GB + overrightarrow GC = 2overrightarrow GI );

(D) (overrightarrow GB + overrightarrow GC = overrightarrow GA ).

Trả lời:

*

$I$ là trung điểm của $BC$ và $G$ là trung tâm của tam giác $ABC$,

Gọi $E$ là đối xứng cùng với $G$ qua $I$ thì tứ giác $BGCE$ là hình bình hành.

Suy ra: (overrightarrow GB + overrightarrow GC = overrightarrow GE = 2overrightarrow GI )

⇒ chọn đáp án: (C)

8. Trả lời câu hỏi 8 trang 29 sgk Hình học tập 10

Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng?

(A) (overrightarrow AB + overrightarrow BD = 2overrightarrow BC )

(B) (overrightarrow AC + overrightarrow BC = overrightarrow AB )

(C) (overrightarrow AC – overrightarrow BD = 2overrightarrow CD )

(D) (overrightarrow AC – overrightarrow AD = overrightarrow CD )

Trả lời:

*

Ta có: tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên:

(left{ matrixoverrightarrow AB = overrightarrow DC hfill croverrightarrow AD = overrightarrow BC hfill cr ight.)

(eqalign& overrightarrow AC + overrightarrow BD = overrightarrow AB + overrightarrow BC + overrightarrow CD = 2overrightarrow BC cr& overrightarrow AC + overrightarrow BC = overrightarrow AB + overrightarrow BC + overrightarrow BC = overrightarrow AB + 2overrightarrow BC e overrightarrow AB cr& overrightarrow AC – overrightarrow BD = overrightarrow AB + overrightarrow BC – overrightarrow BC – overrightarrow CD = overrightarrow AB + overrightarrow DC = 2overrightarrow AB e 2overrightarrow CD cr& overrightarrow AC – overrightarrow AD = overrightarrow AB + overrightarrow BC – overrightarrow BC = overrightarrow AB e overrightarrow CD cr )

⇒ lựa chọn đáp án: (A) đúng.

9. Trả lời thắc mắc 9 trang 29 sgk Hình học 10

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại hình bình hành $OABC$, $C$ nằm tại $Ox$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) (overrightarrow AB ) tất cả tung độ khác $0$;

(B) $A$ với $B$ tất cả tung độ không giống nhau;

(C) $C$ bao gồm hoành độ bởi $0$;

(D) xA + xC – xB = 0.

Trả lời:

*

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, hình bình hành $OABC$ bao gồm $C$ nằm tại $Ox$ đề xuất điểm C(xC,0) với (overrightarrow AB = overrightarrow OC )

⇒ $AB//Ox $⇒ A(xA,m)

Và B(xB, m) gồm cùng tung độ $m$.

(overrightarrow AB = (x_B – x_A;0)) bao gồm tung độ bằng $0$

(overrightarrow AB = (x_B – x_A;0)) đề nghị từ (overrightarrow AB = overrightarrow OC )

⇒ chọn đáp án: (D).

10. Trả lời câu hỏi 10 trang 30 sgk Hình học 10

Cho (overrightarrow u = (3, – 2);overrightarrow v = (1,6)) . Xác định nào sau đấy là đúng?

(A) (overrightarrow u + overrightarrow v ) với (overrightarrow a = left( – 4;,4 ight)) ngược hướng

(B) (overrightarrow u ,overrightarrow v ) thuộc phương

(C) (overrightarrow u – overrightarrow v ) với (overrightarrow b = left( 6; – 24 ight)) thuộc hướng

(D) (2overrightarrow u + overrightarrow v ;overrightarrow v ) cùng phương

Trả lời:

(A) Ta có:

(overrightarrow u + overrightarrow v = (4,4) Rightarrow overrightarrow u + overrightarrow v e – overrightarrow a )

Do kia (A) sai

(B) bởi vì (3 over 1 e – 2 over 6) yêu cầu (overrightarrow u ,overrightarrow v ) không thuộc phương

Do kia (B) sai

(C) Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow u – overrightarrow v = (2, – 8) hfill croverrightarrow u – overrightarrow v = 1 over 3overrightarrow v hfill cr ight.)

Vì (6 over 2 = – 24 over – 8) ⇒

(left{ matrixoverrightarrow u – overrightarrow v = (2, – 8) hfill croverrightarrow b = (6, – 24) hfill cr ight.)

cùng hướng

⇒ lựa chọn đáp án: (C)

(D) (2overrightarrow u + overrightarrow v = (7,2))

Vì (7 over 1 e 2 over 6) ⇒ (2overrightarrow u + overrightarrow v ;overrightarrow v ) không cùng phương

Vậy (D) sai.

11. Trả lời thắc mắc 11 trang 30 sgk Hình học 10

Cho tam giác $ABC$ gồm $A(3, 5); B(1, 2); C(5, 2)$. Trọng tâm của tam giác $ABC$ là:

(A) G1($-3, 4$) ; (B) G2 ($4, 0$) ;

(C) G3($√2, 3$) ; (D) G4 ($3, 3$).

Trả lời:

$G$ là giữa trung tâm của tam giác $ABC$ nên:

(left{ matrixx_G = x_A + x_B + x_C over 3 hfill cry_G = y_A + y_B + y_C over 3 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_G = 3 hfill cry_G = 3 hfill cr ight.)

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

12. Trả lời câu hỏi 12 trang 30 sgk Hình học 10

Cho tư điểm $A(1, 1); B(2, -1); C(4, 3); D(3, 5)$. Chọn mệnh đề đúng.

(A) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành

(B) Điểm (G(2,5 over 3)) là giữa trung tâm của tam giác $BCD$

(C) (overrightarrow AB = overrightarrow CD )

(D) (overrightarrow AC ,overrightarrow AD ) thuộc phương

Trả lời:

Ta có:

(overrightarrow AB = (1, – 2);overrightarrow DC = ( – 1,2) Rightarrow overrightarrow AB e overrightarrow DC ) đề xuất ABCD chưa hẳn là hình bình hành. Vậy (A) sai.

$G$ là giữa trung tâm của tam giác $BCD$ nên:

(left{ matrixx_G = x_D + x_B + x_C over 3 = 3 hfill cry_G = y_D + y_B + y_C over 3 = 7 over 3 hfill cr ight.)

Vậy (B) sai.

(D) sai.

(overrightarrow CD = (1, – 2) Rightarrow overrightarrow AB = overrightarrow CD )

⇒ chọn đáp án: (C).

13. Trả lời thắc mắc 13 trang 30 sgk Hình học 10

Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ cho tứ điểm $A(-5, -2); B(-5, 3); C(3, 3); D(3, -2)$. Xác định nào sau đấy là đúng?

(A) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) thuộc hướng

(B) Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật

(C) Điểm $I(-1, 1)$ là trung điểm của $AC$

(D) (overrightarrow OA + overrightarrow OB = overrightarrow OC )

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow AB = (0,5);overrightarrow DC = (0,5) Rightarrow overrightarrow AB = overrightarrow DC hfill croverrightarrow AD = (8,0) Rightarrow overrightarrow AB .overrightarrow AD = 0 Rightarrow overrightarrow AB ot overrightarrow AD hfill cr ight.)

Vậy $ABCD$ là hình chữ nhật .

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

14. Trả lời câu hỏi 14 trang 30 sgk Hình học tập 10

Cho tam giác $ABC$. Đặt (overrightarrow a = overrightarrow BC ;overrightarrow b = overrightarrow AC )

Các cặp vectơ nào dưới đây cùng phương?

(A) (left{ matrix2overrightarrow a + overrightarrow b hfill croverrightarrow a + 2overrightarrow b hfill cr ight.)

(B) (left{ matrixoverrightarrow a – 2overrightarrow b hfill croverrightarrow 2a – overrightarrow b hfill cr ight.)

(C) (left{ matrixoverrightarrow 5a + overrightarrow b hfill cr– 10overrightarrow a – 2overrightarrow b hfill cr ight.)

(D) (left{ matrixoverrightarrow a + overrightarrow b hfill croverrightarrow a – overrightarrow b hfill cr ight.)

Trả lời:

Xét mệnh đề (C) ta có:

( – 10overrightarrow a – 2overrightarrow b = – 2(5overrightarrow a + overrightarrow b ))

Vậy:

(left{ matrixoverrightarrow 5a + overrightarrow b hfill cr– 10overrightarrow a – 2overrightarrow b hfill cr ight.)

là cặp vectơ thuộc phương.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

15. Trả lời thắc mắc 15 trang 30 sgk Hình học tập 10

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho hình vuông vắn $ABCD$ bao gồm gốc $O$ là vai trung phong của hình vuông và các cạnh của nó tuy nhiên song với các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

(A) (|overrightarrow OA + overrightarrow OB | = AB)

(B) (left{ matrixoverrightarrow OA – overrightarrow OB hfill croverrightarrow DC hfill cr ight.) cùng hướng

(C) xA = -xC với yA = yC

(D) xB = -xC cùng yC = -yB

Trả lời:

*

(A) Qua $A$ kẻ (overrightarrow AE = overrightarrow OB Rightarrow overrightarrow OA + overrightarrow OB = overrightarrow OA + overrightarrow AE = overrightarrow OE )

Ta dễ dàng minh chứng được:

(overrightarrow OE = overrightarrow BA Rightarrow |overrightarrow OA + overrightarrow OB | = |overrightarrow OE | = |overrightarrow BA | = AB)

Vậy (A) đúng

(B) bởi (overrightarrow OA – overrightarrow OB = overrightarrow BA )

Mà (overrightarrow BA ) và (overrightarrow DC ) ngược hướng yêu cầu (B) sai

(C) xA = -xC cùng yA = yC là sai.

Đúng: xA = -xC cùng yA = – yC

(D) Sai vày xB = xC

⇒ chọn đáp án: (A).

16. Trả lời câu hỏi 16 trang 31 sgk Hình học 10

Cho $M(3, -4)$ kẻ MM1 vuông góc cùng với $Ox$, MM2 vuông góc cùng với $Oy$. Khẳng định nào sau đó là đúng?

(A) (overrightarrow OM_1 = – 3);

(B) (overrightarrow OM_2 = 4);

(C) (overrightarrow OM_1 – overrightarrow OM_2 ) bao gồm tọa độ $(-3, -4)$;

(D) (overrightarrow OM_1 + overrightarrow OM_2 ) gồm tọa độ là $(3, -4)$.

Trả lời:

*

Ta có:

(eqalign& overrightarrow OM_1 = 3;overrightarrow OM_2 = – 4 cr& overrightarrow OM_1 – overrightarrow OM_2 = overrightarrow M_2M_1 = (3,4) cr& overrightarrow OM_1 + overrightarrow OM_2 = overrightarrow OM = (3, – 4) cr )

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

17. Trả lời câu hỏi 17 trang 31 sgk Hình học tập 10

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến $A(2, -3); B(4, 7)$. Tọa độ trung điểm $I$ của đoạn thẳng $AB$ là:

(A) $(6, 4)$ ; (B) $(2, 10)$ ;

(C) $(3, 2)$ ; (D) $(8, -21)$.

Trả lời:

Tọa độ trung điểm $I$ của đoạn thẳng $AB$ là:

(left{ matrixx_I = x_A + x_B over 2 hfill cry_I = y_A + y_B over 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_I = 2 + 4 over 2 = 3 hfill cry_I = – 3 + 7 over 2 = 2 hfill cr ight.)

⇒ chọn đáp án: (C).

18. Trả lời câu hỏi 18 trang 31 sgk Hình học tập 10

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ đến $A(5, 2); B(10, 8)$. Tọa độ của vectơ (overrightarrow AB) là:

(A) $(15, 10)$ ; (B) $(2, 4)$ ;

(C) $(5, 6) $; (D) $(50, 16)$.

Trả lời:

Tọa độ của vectơ cần tìm là:

(overrightarrow AB = (x_B – x_A;y_B – y_A) = (5,6))

⇒ chọn đáp án: (C).

19. Trả lời câu hỏi 19 trang 31 sgk Hình học tập 10

Cho tam giác $ABC$ bao gồm $B(9, 7); C(11, -1), M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của $AB$ cùng $AC$. Tọa độ của vectơ (overrightarrow MN ) là:

(A) $(2, -8)$ ; (B) $(1, -4)$ ;

(C) $(10, 6)$ ; (D) $(5, 3)$.

Trả lời:

*

(M) là trung điểm của (AB, ) cùng (N) là trung điểm của (AC Rightarrow MN ) là mặt đường trung bình của (Delta ABC) (Rightarrow MN//BC,;;MN = frac12BC. )

Ta có: vecto (overrightarrow BC = (2; – 8))

(MN//BC ⇒ overrightarrow MN ) với (overrightarrow BC ) cùng phương.

Vậy (overrightarrow MN(1; -4)).

⇒ lựa chọn đáp án: (B)

20. Trả lời câu hỏi 20 trang 31 sgk Hình học 10

Trong phương diện phẳng tọa $Oxy$ cho tư điểm $A(3, -2); B(7, 1); C(0, 1), D(-8, -5)$

Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

(A) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) đối nhau;

(B) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) thuộc phương dẫu vậy ngược hướng;

(C) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) cùng phương và thuộc hướng;

(D) $A, B, C, D$ trực tiếp hàng.

Trả lời:

Ta có:

(overrightarrow AB = (4,3);overrightarrow CD = ( – 8, – 6) Rightarrow overrightarrow CD = – 2overrightarrow AB )

Suy ra (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) là nhị vecto thuộc phương nhưng ngược hướng

⇒ chọn đáp án: (B) đúng

21. Trả lời thắc mắc 21 trang 31 sgk Hình học 10

Cho cha điểm $A(-1,5); B(5, 5); C(-1, 11)$. Xác minh nào sau đấy là đúng?

(A) $A, B, C$ thẳng hàng;

(B) (overrightarrow AB ,overrightarrow AC ) thuộc phương;

(C) (overrightarrow AB ,overrightarrow AC ) không cùng phương;

(D) (overrightarrow AC ;overrightarrow BC ) cùng phương.

Trả lời:

Ta có: (overrightarrow AB = (6,0);overrightarrow AC = (0,6))

Vậy $2$ vecto bên trên không cùng phương.

⇒ chọn đáp án: (C).

22. Trả lời thắc mắc 22 trang 32 sgk Hình học 10

Cho (overrightarrow a = (3, – 4);overrightarrow b ( – 1,2)) . Tọa độ của (overrightarrow a + overrightarrow b ) là:

(A) $(-4, 6)$ ; (B) $(2, -2) $;

(C) $(4, -6)$ ; (D) $(-5, -14)$.

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow a = (3, – 4) hfill croverrightarrow b = ( – 1,2) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a + overrightarrow b = (2, – 2))

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

23. Trả lời câu hỏi 23 trang 32 sgk Hình học 10

Cho (overrightarrow a = ( – 1,2);overrightarrow b = (5, – 7)) . Tọa độ của vecto (overrightarrow a – overrightarrow b ) là:

(A) $(6, -9)$ ; (B) $(4, -5) $;

(C) $(-6, 9) $; (D) $(-5, -14)$.

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow a = ( – 1,2) hfill croverrightarrow b = (5, – 7) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a – overrightarrow b = ( – 6,9))

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

24. Trả lời câu hỏi 24 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho (overrightarrow a = (5,0);overrightarrow b = (4,x)) . Nhì vectơ $a$ và $b$ cùng phương giả dụ số $x$ là:

$(A) -5 ; (B) 4 ; (C) 0 ; (D) -1.$

Trả lời:

Ta có:

(eqalign{& left{ matrixoverrightarrow a = (5,0) hfill croverrightarrow b = (4,x) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a //overrightarrow b Rightarrow left{ matrix– 5 = 4k hfill cr0 = kx hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixk = – 5 over 4 hfill crx = 0 hfill cr ight. cr& Rightarrow x = 0 cr )

⇒ chọn đáp án: (C).

25. Trả lời câu hỏi 25 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho (overrightarrow a = (x,2);overrightarrow b = ( – 5,1);overrightarrow c = (x,7)) . Vecto (overrightarrow c = 2overrightarrow a + 3overrightarrow b ) nếu:

$(A) x = -15 ; (B) x = 3$;

$(C) x = 15 ; (D) x = 5.$

Trả lời:

Ta có: (overrightarrow a = (x,2);overrightarrow b = ( – 5,1);overrightarrow c = (x,7)) nên:

(eqalign{& overrightarrow c = 2overrightarrow a + 3overrightarrow b = (2x – 15,7) cr& Rightarrow left matrix2x – 15 = x hfill cr7 = 7 hfill cr ight. Leftrightarrow x = 15 cr )

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

26. Trả lời thắc mắc 26 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho $A(1, 1); B(-2, -2); C(7, 7)$. Khẳng định nào đúng?

(A) $G(2, 2)$ là trung tâm của tam giác $ABC$;

(B) Điểm $B$ trọng điểm hai điểm $A$ và $C$;

(C) Điểm $A$ trung tâm hai điểm $B$ với $C$;

(D) Hai vectơ (overrightarrow AB ) với (overrightarrow AC ) thuộc hướng.

Trả lời:

Ta có: (overrightarrow AB = left( – 3; – 3 ight),;overrightarrow AC = left( 6;;6 ight) )(Rightarrow overrightarrow AC = – 2overrightarrow AB Rightarrow A,;B,;C) thẳng hàng với (overrightarrow AB ,;overrightarrow AC ) ngược hướng tuyệt (A) nằm trong lòng (B ) với (C.)

( ⇒) (A) sai vị không tồn tại tam giác (ABC.)

⇒ chọn đáp án: (C).

27. Trả lời thắc mắc 27 trang 32 sgk Hình học tập 10

Các điểm $M(2, 3); N(0, -4); P(-1, 6)$ theo thứ tự là trung điểm các cạnh $BC, CA, AB$ của tam giác $ABC$. Tọa độ của đỉnh $A$ là:

$(A) (1, 5) ; (B) (-3, 1)$ ;

$(C) (-2, -7) ; (D) (1, -10).$

Trả lời:

*

Trung tuyến đường $AM$ cắt $PN$ trên $I$ thì $I$ là trung điểm của $PN$ phải (I( – 1 over 2,1)) cùng $I$ cũng là trung điểm của $AM$.

Suy ra: $A$ đối xứng cùng với $M$ qua $I$ nên:

(left{ matrixx_A + x_M = 2x_1 hfill cry_A + y_M = 2y_1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_A = 2x_I – x_M = – 3 hfill cry_A = 2y_I – y_M = – 1 hfill cr ight.)

Vậy $A(-3, -1)$

⇒ chọn đáp án: (B).

28. Trả lời thắc mắc 28 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho tam giác $ABC$ có giữa trung tâm là cội tọa độ $O$, nhì đỉnh $A$ với $B$ bao gồm tọa độ là $A(-2, 2), B(3, 5)$. Tọa độ của đỉnh $C$ là:

$(A) (-1, -7) ; (B) (2, -2); $

$ (C) (-3, -5) ; (D) (1, 7).$

Trả lời:

$O$ là trung tâm của tam giác $ABC$ đề xuất :

(eqalign{& left{ matrixx_O = x_A + x_B + x_C over 3 hfill cry_O = y_A + y_B + y_C over 3 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrixx_C = 3x_O – (x_A + x_B) hfill cry_C = 3y_O – (y_A + y_B) hfill cr ight. cr& Leftrightarrow left matrixx_C = – 1 hfill cry_C = – 7 hfill cr ight. cr )

⇒ chọn đáp án: (A).

29. Trả lời thắc mắc 29 trang 32 sgk Hình học 10

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đấy là đúng?

(A) nhị vectơ (left{ matrixoverrightarrow a = ( – 5,0) hfill croverrightarrow b = ( – 4,0) hfill cr ight.) cùng hướng;

(B) Vecto c = (7, 3) là vecto đối của (overrightarrow d = ( – 7,3))

(C) hai vectơ (left{ matrixoverrightarrow u = (4,2) hfill croverrightarrow v = (8,3) hfill cr ight.) cùng phương

(D) hai vectơ (left{ matrixoverrightarrow a = (6,3) hfill croverrightarrow b = (2,1) hfill cr ight.) ngược hướng.

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow a = ( – 5,0) hfill croverrightarrow b = ( – 4,0) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a = 5 over 4overrightarrow b Rightarrow overrightarrow a //overrightarrow b left matrixoverrightarrow a = ( – 5,0) hfill croverrightarrow b = ( – 4,0) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a = 5 over 4overrightarrow b Rightarrow overrightarrow a //overrightarrow b )

⇒ chọn đáp án: (A).

30. Trả lời câu hỏi 30 trang 32 sgk Hình học 10

Trong hệ trục ((O; overrightarrow i ;overrightarrow j), ) tọa độ của vectơ (overrightarrow i + overrightarrow j ) là:

$(A) (0, 1) ; (B) (-1, 1)$ ;

$(C) (1, 0) ; (D) (1, 1)$.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 5 Năm 2021, 70 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021

Trả lời:

Ta có:

(left. matrixoverrightarrow i = (1,0) hfill croverrightarrow j = (0,1) hfill cr ight Rightarrow overrightarrow i + overrightarrow j = (1,1))

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 10 với trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học tập 10!