- Chọn bài xích -Bài 1: những định nghĩaBài 2: Tổng và hiệu của nhị vectơBài 3: Tích của vectơ với cùng 1 sốBài 4: Hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 27 SGK Hình học 10): mang đến lục giác mọi ABCDEF vai trung phong O. Hãy chỉ ra các vectơ bởi vectơ AB tất cả điểm đầu với điểm cuối là O hoặc những đỉnh của lục giác.

Bạn đang xem: Toán hình 10 ôn tập chương 1

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 27 SGK Hình học tập 10): đến hai vectơ a với b phần lớn khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a, hai vecto thuộc hướng thì thuộc phương.

b, nhì vecto b→ với kb→ thuộc phương.

c, nhì vecto a→ và (-2)a→ cùng hướng.

d) nhị vector ngược phía với vector thứ tía khác vectơ 0→ thì thuộc phương.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

Bài 3 (trang 27 SGK Hình học 10): Tứ giác ABCD là hình gì nếu như
*

Lời giải:

*
tứ giác ABCD là hình bình hành


*

⇒ tứ giác ABCD là hình thoi.

(Hình bình hành bao gồm hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi)

Bài 4 (trang 27 SGK Hình học tập 10): chứng minh rằng
*

Lời giải:

*


*

Bài 5 (trang 27 SGK Hình học tập 10): cho tam giác gần như ABC nội tiếp con đường tròn trọng tâm O. Hãy khẳng định các điểm M, N, p sao cho:

*

Lời giải:

*

a)

*
M là đỉnh còn sót lại của hình bình hành AOBM.

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM = OB

Mà OB = OA (= bán kính đường tròn) ⇒ AM = AO ⇒ ΔAMO cân tại A (1)

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM//BO

*

Từ (1) và (2) ⇒ ΔAMO hầu như ⇒ OM = OA ⇒ M nằm trên phố tròn ngoại tiếp ΔABC.

*
cần M là điểm vị trí trung tâm cung

b) chứng tỏ tương từ bỏ phần a) ta có: N là điểm tại chính giữa cung BC.


c) p. Là điểm tại chính giữa cung CA.

Bài 6 (trang 27 SGK Hình học tập 10): cho tam giác đông đảo ABC bao gồm cạnh bằng a. Tính:


*

Lời giải:

*

Vẽ hình bình hành ABDC, call H là giao điểm của AD cùng BC.

*

+ Hình bình hành ABDC có AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC tại H.

+ H là trung điểm BC ⇒ bh = BC/2 = a/2.

+ ΔABH vuông tại H nên:

*

+ H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

*

Bài 7 (trang 28 SGK Hình học tập 10): mang đến sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

Áp dụng quy tắc tía điểm ta có:

*

Bài 8 (trang 28 SGK Hình học tập 10): mang đến tam giác OAB. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của OA với OB. Tìm những số m, n sao cho:

*

Lời giải:

*
*

Bài 9 (trang 28 SGK Hình học tập 10):
chứng tỏ rằng trường hợp G cùng G’ lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC và A’B’C’ thì
*

Lời giải:

+ G là trung tâm ΔABC

*

Khi đó

*

Bài 10 (trang 28 SGK Hình học tập 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng tốt sai?

a, hai vecto đối nhau thì chúng tất cả hoành độ đối nhau.

b, Vecto a→ ≠ 0→ cùng phương với vecto i→ ví như a→ gồm hoành độ bằng 0.

c, Vecto a→ có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vecta j→

Lời giải:

a) Đúng.

Hai vec tơ đối nhau thì chúng bao gồm hoành độ đối nhau với tung độ đối nhau.

*

b) Sai.

Sửa lại: Vec tơ a→ thuộc phương cùng với vec tơ i→ trường hợp a→ có tung độ bởi 0.

*

c) Đúng.

*

Bài 11 (trang 28 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải:

*

Bài 12 (trang 28 SGK Hình học 10):

*

Lời giải:

*

Bài 13 (trang 28 SGK Hình học 10): trong các xác minh sau, xác minh nào đúng?

a) Điểm A nằm ở trục hoành thì bao gồm hoành độ bằng 0.

b) p là trung điểm của đoạn trực tiếp AB khi và chỉ khi hoành độ của p. Bằng vừa đủ cộng những hoành độ của A và B.

c) trường hợp tứ giác ABCD là hình bình hành thì vừa đủ cộng các tọa độ tương xứng của A cùng C bằng trung bình cộng những tọa độ tương xứng của B và D.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại: Điểm A nằm trên trục hoành thì bao gồm tung độ bằng 0.

b) Sai

Ví dụ: A(2; 6), B(–4; 0) bao gồm trung bình cộng các hoành độ bởi –1.

P(–1; 3) là trung điểm của AB

P(–1; 2) không phải trung điểm của AB

P(–1; 0) chưa phải trung điểm của AB.

c) Đúng

ABCD là hình bình hành đề xuất giao điểm O của AC với BD bên cạnh đó là trung điểm của AC với BD

O là trung điểm của AC

*

O là trung điểm của BD

*

*

Bài 1 (trang 28 SGK Hình học tập 10): mang đến tứ giác ABCD. Số những vectơ không giống 0→ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 8 ; (D) 12

Lời giải:

Chọn đáp án (D) 12.

Các vec tơ kia là:

*

Các bài giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 2 (trang 29 SGK Hình học 10): đến lục giác rất nhiều ABCDEF bao gồm tâm O. Số những vectơ khác 0→ cùng phương cùng với có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 8

Lời giải:

Chọn lời giải (B) 6.

Các vec tơ kia là:

*


Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 3 (trang 29 SGK Hình học 10): cho lục giác những ABCDEF tất cả tâm O. Số các vectơ bởi vectơ bao gồm điểm đầu với điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 2 ; (B) 3; (C) 4 ; (D) 6

Lời giải:

Chọn đáp án (A) 2.

Các vec tơ đó là

*

Các bài giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 4 (trang 29 SGK Hình học 10): mang lại hình chữ nhật ABCD gồm AB = 3, BC = 4. Độ lâu năm của vectơ
*
là:

(A) 5 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 9

Lời giải:

Chọn lời giải (A) 5.

Giải phù hợp :

Hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 5 (trang 29 SGK Hình học tập 10): Cho cha điểm rành mạch A, B, C. Đẳng thức nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn đáp án (C)

Giải thích:

Theo quy tắc ba điểm:

*

*
với D là đỉnh sót lại của hình bình hành ABDC.

*

*
cùng với D là đỉnh còn sót lại của hình bình hành ABCD.

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 6 (trang 29 SGK Hình học tập 10): mang lại hai điểm minh bạch A và B. Điều kiện nhằm điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C)

Giải thích:

I là trung điểm của đoạn thẳng AB

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 7 (trang 29 SGK Hình học tập 10): đến tam giác ABC gồm G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

lựa chọn C

*

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 8 (trang 29 SGK Hình học tập 10): đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng?

*

Lời giải:

Chọn A

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 9 (trang 29 SGK Hình học tập 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến hình bình hành OABC, C nằm trong Ox. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) có tung độ không giống 0;

(B) A cùng B tất cả tung độ khác nhau;

(C) C bao gồm hoành độ bởi 0;

(D) xA + xC – xB = 0.

Lời giải:

Chọn giải đáp (D)

Giải thích:

C nằm trên Ox nên C(c; 0)

(A) sai:

ABCD là hình bình hành nên

*

Vậy gồm tung độ bởi 0.

(B) sai :

có tung độ bằng 0 yêu cầu yB – yA = 0 ⇒ yA = yB .

(C) sai vị C vị trí Ox thì C tất cả tung độ bằng 0.

(D) đúng:

Vì OABC là hình bình hành nên:

*

Các bài giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 10 (trang 30 SGK Hình học 10): đến
*

Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

*

Lời giải:

– chọn C

*

*

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 11 (trang 30 SGK Hình học 10): đến tam giác ABC gồm A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Giữa trung tâm của tam giác ABC là:

(A) G1(-3; 4) ; (B) G2(4; 0)

(C) G3(√2; 3) ; (D) G4(3; 3)

Lời giải:

– lựa chọn D

Trọng trọng tâm tam giác ABC tất cả tọa độ

*


Các bài giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 12 (trang 30 SGK Hình học tập 10): Cho tứ điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Lựa chọn mệnh đề đúng:

(A) Tứ giác ABCD là hình bình hành;

(B) Điểm G(2 ; 5/3) là giữa trung tâm của tam giác BCD ;

*

Lời giải:

Chọn đáp án (A) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

Giải ưa thích :

Do A(1 ; 1) ; B(2 ; –1)

*

C(4 ; 3) ; D(3 ; 5)

*

Vậy

*
yêu cầu ABCD là hình bình hành.

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 13 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng Oxy cho tư điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Xác định nào sau đây đúng:

*

(B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật;

(C) Điểm I(-1;1) là trung điểm AC;

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Giải thích:

*

Các bài giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 14 (trang 30 SGK Hình học tập 10): mang lại tam giác ABC. Đặt
*

Các cặp vector nào cùng phương?

*

Lời giải:

Chọn lời giải (C)

Giải thích hợp :

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 15 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD bao gồm gốc O là trọng tâm của hình vuông vắn và các cạnh của nó tuy vậy song với các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn đáp án (A)

Giải thích:

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 16 (trang 31 SGK Hình học tập 10): mang đến M(3; -4). Kẻ MM1 vuông góc với Ox, MM2 vuông góc cùng với Oy. Xác định nào sau đó là đúng?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (D)

Giải ưng ý :

*

Các bài giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 17 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn trực tiếp AB là:

(A) (6; 4) ; (B) (2; 10)

(C) (3; 2) ; (D) (8; -21)

Lời giải:

Chọn lời giải (C) (3 ; 2)

Giải thích hợp :

Điểm A(2 ; –3) ; B(4 ; 7), trung điểm I tất cả tọa độ là

*
tuyệt I(3; 2).

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 18 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ vectơ
*
là:

(A) (15; 10) ; (B) (2; 4)

(C) (5; 6) ; (D) (50; 16)

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C) (5; 6).

Giải thích:

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 19 (trang 31 SGK Hình học 10): vào tam giác ABC có B(9; 7), C(11; -1), M với N thứu tự là trung điểm của AB và AC. Tọa độ của vectơ là:

(A) (2; -8) ; (B) (1; -4)

(C) (10; 6) ; (D) (5; 3)

Lời giải:

Chọn đáp án (B) (1 ; –4).

Giải thích:

*

M là trung điểm AB, N là trung điểm AC buộc phải MN là con đường trung bình của ΔABC.

⇒ MN // BC cần thuộc hướng với

*

Mà MN = 50% . BC bắt buộc

*

B(9 ; 7), C(11 ; –1)

*

Các bài bác giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài đôi mươi (trang 31 SGK Hình học tập 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho tư điểm: A (3; 2), B(7; 1), C(0; 1), D(-8; -5).

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) và đối nhau;

(B) và cùng phương tuy nhiên ngược hướng;

(C) cùng cùng phương và thuộc hướng;

(D) A, B, C, D thuộc cùng một đường thẳng.

Lời giải:

Chọn câu trả lời (B)

Giải thích:

*

Vậy

*
nên và cùng phương cơ mà ngược hướng.

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 21 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Cho bố điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Khẳng định nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn đáp án (C)

Giải thích:

*

Các bài giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 22 (trang 32 SGK Hình học tập 10): đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8).

Lời giải:

Chọn (B)

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 23 (trang 32 SGK Hình học tập 10): đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8)

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C) (–6; 9)

Giải yêu thích

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 24 (trang 32 SGK Hình học 10): đến
*
. Hai vec tơ a→ cùng b→ cùng phương nếu số x là :

cùng phương ví như số x là:

(A) -5 ; (B) 4 ;

(C) 0 ; (D) -1

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C)

Giải ưa thích :

a→ (-5; 0) cùng phương với i→

b→ thuộc phương cùng với a→ ⇔ b→ thuộc phương cùng với i→ ⇔ b→ (4; 0).

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 25 (trang 32 SGK Hình học tập 10):

*

(A) x = -15 ; (B) x = 3 ;

(C) x = 15 ; (D) x = 5.

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C) x = 15

Giải thích:

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 26 (trang 32 SGK Hình học tập 10): mang lại A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Xác định nào đúng?

(A) G(2; 2) là giữa trung tâm tam giác ABC;

(B) Điểm B trọng tâm hai điểm A với C;

(C) Điểm A trọng tâm hai điểm B và C;

(D) nhị vec tơ thuộc hướng.

Lời giải:

Chọn lời giải (C) Điểm A ở giữa hai điểm B với C

Giải mê say :

*

*
đề xuất hai vec tơ cùng phương ⇒ A, B, C trực tiếp hàng.

+ (A) sai vì chưng A, B, C trực tiếp hàng yêu cầu ΔABC không tồn tại.

+ (B) sai vì xB A C yêu cầu A nằm trong lòng B với C.

+ (C) đúng

+ (D) sai vày -2

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 27 (trang 32 SGK Hình học tập 10): các điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

(A) (1; 5) ; (B) (-3; -1) ;

(C) (-2; -7) ; (D) (1; -10).

Xem thêm: Sinh Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Thìn 2012 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì?

Lời giải:

Chọn lời giải (B) (–3 ; –1)

Giải đam mê :

M là trung điểm BC bắt buộc ta có:

*

N là trung điểm CA nên ta có:

*

P là trung điểm của AB đề nghị ta bao gồm

*

Giải hệ phương trình

*
ta được xA = -3

Giải hệ phương trình

*
ta được yA = -1

Vậy A(–3 ; –1).

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 28 (trang 32 SGK Hình học tập 10): cho tam giác ABC tất cả gốc tọa độ O là trọng tâm, A(-2; 2), B(3; 5). Tọa độ của đỉnh C là:

(A) (-1; -7) ; (B) (2; -2) ;

(C) (-3; -5) ; (D) (1; 7).

Lời giải:

Chọn lời giải (A) (–1 ; –7)

Giải yêu thích :

O là trung tâm tam giác ABC

*

Vậy C(–1 ; –7)

Các bài bác giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 29 (trang 32 SGK Hình học tập 10): xác minh nào trong các xác minh sau đó là đúng?

(A) nhì vec tơ với thuộc hướng ;

(B) Vec tơ là vec tơ đối của

*
;

(C) nhì vec tơ với cùng phương ;

(D) hai vec tơ

*
với
*
ngược hướng.

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) nhì vec tơ và cùng hướng.

Giải say đắm :

(A) đúng vì chưng với hầu hết ngược hướng với i→ buộc phải a→ với b→ cùng hướng.

(B) Sai. Vec tơ đối của là vec tơ

*
.

(C) Sai. cùng không cùng phương do giả sử u→ với v→ thuộc phương thì sống thọ k để

*

(D) Sai. Vì chưng a→ = 3b→ nên a→ cùng b→ cùng hướng.

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 30 (trang 32 SGK Hình học tập 10): trong hệ trục
*
, tọa độ của vec tơ
*
là :

(A) (0; 1) ; (B) (-1; 1) ;