(overrightarrowa )và(overrightarrowb );(overrightarrowu )và(overrightarrowv );(overrightarrowx ,overrightarrowy ,overrightarrowz )và(overrightarroww )

- Cácvectơ thuộc hướng:

(overrightarrowa )và (overrightarrowb );(overrightarrowx ,overrightarrowy )và(overrightarrowz )

- Cácvectơ ngượchướng:

(overrightarrowu )và(overrightarrowv );(overrightarrowx )và(overrightarroww);(overrightarrowy )và(overrightarroww );(overrightarrowz )và(overrightarroww )

- Cácvectơ bằng nhau:

(overrightarrowx )và(overrightarrowy )

Ghi nhớ:

- hai vectơ được gọi là thuộc phương trường hợp giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

- nhị vectơ được hotline là thuộc hướng giả dụ chúng tất cả cùng phương và có một hướng.

- nhị vectơ được call là cân nhau nếu chúng bao gồm cùng hướng và bao gồm cùng độ dài.
Bạn đang xem: Toán hình lớp 10 bài 2

*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 1: những định nghĩa khác • Giải bài 1 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho cha vectơ... • Giải bài xích 2 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 trong hình 1.4, hãy chỉ... • Giải bài bác 3 trang 7 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tứ giác (ABCD).... • Giải bài 4 trang 7 – SGK Hình học lớp 10 mang lại lục giác đều...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 1: các định nghĩa
• Giải bài 1 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 2 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 3 trang 7 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 4 trang 7 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cảm Nhận Về Đoạn Trích Chí Khí Anh Hùng Hay Nhất, Cảm Nhận Về Đoạn Chí Khí Anh Hùng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12