Ba chúng ta Hạnh, Nguyên, Trang đi cho trường theo ba con phố (AD,,BD)và(CD) (hình dưới). Biết rằng ba điểm(A,,B,,C) thuộc nằm trên một đường thẳng cùng góc(ACD) là góc tù. Hỏi ai ra đi nhất, ai đi ngay gần nhất? Hãy giải thích.

-->