TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH HỌC trong BÀI THI CUỐI KÌ 1

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP song song với BC cùng MN tuy vậy song với AC (P trực thuộc AC cùng N nằm trong BC).

Bạn đang xem: Toán hình lớp 8 học kì 1

a) chứng tỏ các tứ giác MNCP và BMPN là hình bình hành.


b) hotline I là giao điểm của MN với BP, Q là giao điểm của MC và PN. Minh chứng rằng IQ =

c) Tam giác ABC có đk gì thì từ giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích : THCS thành công xuất sắc – Hà Nội

Bài toán 2 : mang đến hình chữ nhật ABCD, nhị đường chéo cánh AC với BD giảm nhau trên O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Call M, N, I lần lượt là trung điểm của AH, DH, BC. Minh chứng rằng MN = BI.

c) minh chứng BM tuy vậy song cùng với IN.

d) chứng minh góc ANI là góc vuông. Trích : Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM 2016 – 2017

Bài toán 3 : cho tam giác ABC (AB  BC, M  AB).

a) chứng minh MN // AC. Tính MN.

b) Tứ giác AMNC, IMBN là hình gì? vày sao?

c) MN cắt BI trên O. Gọi K là vấn đề đối xứng của I qua N. Chứng minh A, O, K thẳng hàng.

Trích : thcs Lương vậy Vinh – Hà Nội.

Bài toán 10 : Cho tam giác ABC vuông trên B, mặt đường cao bh ( H  AC). O là trung điểm của AC. Bên trên tia đối tia OB mang điểm D làm sao cho OB = OD.

a) chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật.

b) hotline M, N, p. Lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Minh chứng CMNP là hình bình hành.

c) minh chứng góc BNP = 90o.

Trích : trung học cơ sở Võ trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD tất cả 2 đường chéo cánh AC, BD giảm nhau tại O. Hotline E, F theo máy tự là trung điểm của AD với BC.

a) chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b) BD giảm AF, CE theo lần lượt tại M, N. Minh chứng BM = MN = ND.

c) Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN cắt DC tại I. Call K là giao điểm của IF và EC. Chứng tỏ : DKME là hình bình hành.

Trích : thcs Chu Văn An.

Bài toán 12 : đến tam giác ABC vuông trên A. Tất cả AB = a. Gọi M, N, D lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) minh chứng ND là con đường trung bình của tam giác ABC với tính độ lâu năm ND theo a.

b) chứng minh tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) call Q là vấn đề đối xứng của N qua M. Minh chứng AQBN là hình thoi.

d) bên trên tia đối của tia BD rước điểm K làm thế nào để cho DK = KB. Chứng tỏ ba điểm Q, A, K trực tiếp hàng.

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Nội Dung 1, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Nội Dung 1

Trích : đề thi HKI quận 10 – THHCM năm nhâm thìn – 2017

Bài toán 13 : cho tam giác ABC vuông trên A, M là trung điểm của BC. Rước điểm F là vấn đề đối xứng cùng với M qua AC, E là trung điểm của AB. điện thoại tư vấn I là giao điểm của MF và AC.