- Chọn bài -Bài 1: Tổng ba góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: nhị tam giác bằng nhauLuyện tập trang 112Bài 3: trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: ngôi trường hợp cân nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: hai tam giác bằng nhau giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 110: mang đến hai tam giác ABC cùng A’B’C’ (hình 60)

Hãy sử dụng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm tra rằng trên hình kia ta có:

AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 111: cho hình 61. A) hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không (Các cạnh hoặc các góc cân nhau được lưu lại bằng những kí hiệu giống nhau) ?

Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của nhì tam giác đó

b) Hãy tìm:

Đỉnh tương xứng với đỉnh A, góc khớp ứng với góc N; cạnh tương xứng với cạnh AC

c) Điền vào vị trí trống (…): ΔABC =…; AC = …; ∠B = ⋯

*

Lời giải

a)Hai tam giác đều bằng nhau vì có các cạnh khớp ứng bằng nhau, các góc tương xứng bằng nhau

kí hiệu: ΔABC = ΔMNP

b)- Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh M

– góc khớp ứng với góc N là góc B

-Cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh MP

c) ΔACB = ΔMPN;

AC = MP;

∠B = ∠N

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 111: cho ΔABC = ΔDEF (hình 62)

Tìm số đo góc D cùng độ lâu năm cạnh BC

*

Lời giải

ΔABC = ΔDEF ⇒ góc D = góc A = 180o – 70o – 50o = 60o (hai góc tương ứng)

Và BC = EF ⇒ BC = 3 cm (hai cạnh tương ứng)

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm trong các hình 63, 64 những tam giác đều nhau (các cạnh đều nhau được lưu lại bởi phần lớn kí hiệu tương đương nhau). Nói tên các đỉnh tương ứng của các tam giác đều nhau đó. Viết kí hiệu về việc bằng nhau của các tam giác đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 hình học bài 2


*


Lời giải:

– coi hình 63)

Ta có:

*

Và AB = MI; AC = IN; BC = MN

Nên ΔABC = ΔIMN

– xem hình 64)

ΔPQR có:

*

Và quốc hội = RP, HR = PQ, QR cạnh chung

Nên ΔHQR = ΔPRQ

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại tam giác ABC = tam giác HIK

a) search cạnh khớp ứng với cạnh BC. Tìm góc tương xứng với góc H

b) Tìm các cạnh bởi nhau, tìm những góc bằng nhau.

Lời giải:


*

a) do tam giác ABC = tam giác HIK cần

– Cạnh tương ứng với cạnh BC là IK

– Góc khớp ứng với góc H là góc A

b) – các cạnh đều nhau là: AB = HI, AC = HK, BC = IK

– những góc đều bằng nhau là:

*

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho tam giác ABC = tam giác HIK, trong số đó AB = 2cm , góc B = 40o, BC = 4cm. Em rất có thể suy ra số đo của không ít cạnh nào, phần nhiều góc như thế nào của tam giác HIK.

Lời giải:

*

Ta bao gồm ΔABC = ΔHIK

Theo tư tưởng hai tam giác bằng nhau

HI = AB = 2cm

IK = BC = 4cm

góc I = góc B = 40º

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên hiểu được AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi mỗi tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Xem thêm: Top 19 Bài Văn Tả Con Vật Mà Em Yêu Thích Hay Chọn Lọc (50 Mẫu)

Lời giải:


*

Vì ΔABC = ΔDEF yêu cầu suy ra:

AB = DE = 4cm

BC = EF = 6cm

DF = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC bằng:

AB + BC + CA = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF bằng:

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): đến hai tam giác bởi nhau: tam giác ABC (không bao gồm hai góc nào bởi nhau, không tồn tại hai cạnh nào bởi nhau) với một tam giác có tía đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về việc bằng nhau của hai tam giác kia biết AB = KI, góc B = góc K.

Lời giải: